Filters (2 )
Download Results
2,924 research outcomes, page 1 of 293
 • publication . Article . 2005
  Open Access Turkish
  Authors:
  Esbah, Hayriye; Tunçay, A. Ayhan;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

  Peyzaj mimarları tasarımla ilgili diger disiplinlerden canlı bitki materyallerine tasarımları içinde yer vermeleri ile ayrılırlar. Farklı bitki türlerinin yer aldıgı bir peyzaj projesinde peyzaj mimarından beklenen, bitkilerin boyutları, ısık ve su gibi yetisme istekler...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hatice Aksu; Esra Eren; Nevzat Yılmaz; Börte Gürbüz Özgür; Sibelnur Avcil; Sevcan Karakoç Demirkaya;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

  AMAÇ: Çalışmamızda çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran olguların sosyodemografik özelliklerinin, geliş şikayetlerinin ve aldıkları tanılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.GEREÇ VE YÖNTEMLER: Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi poli...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Coşkun, Ceren;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi İlköğretim Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin, uygulama öğretmenliğine ilişkin yeterlilik alanları hakkındaki görüşlerini tespit etmek a...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kotlu, Emine;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  20. yy.daki entelektüel gelişimin en belirgin özelliği, insanlığı, toplumsal tarihi ve toplumun nasıl işlediğinin yasalarını anlamak amacıyla dil çalışmalarının kullanılmasıdır. Dil çalışmaları, sosyal teoride özellikle 1960'lar ve 1970'lerde etkili olmaya başlamıştır v...

 • publication . Article . 2008
  Open Access English
  Authors:
  Tuli, Atac; Wei, Jing-Bin; Shaw, Ben; Hopmans, Jan;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

  A lack of in-situ instrumentation limits continuous monitoring of soil solution concentration to evaluate environmental (contaminants) and agricultural management (plant nutrients) practices. We developed a prototype soil solution monitoring technique, to measure long-t...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hıdıroğlu, Yeliz Özkan; Hıdıroğlu, Çağlar Naci;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Çalışmanın amacı, başarılı bir okulun kültüründe okul müdürünün çok faktörlü liderlik stillerinin incelenmesidir. Bu çalışma, başarılı bir okuldaki okul müdürünün liderlik vasıflarının ortaya koyulması açısından tarama çalışmasıdır. Araştırmada öncelikle araştırma kolay...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kahyaoğlu, Fadime;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Gastroenteritli hastaların dışkı örneklerinde Human bocavirüs' ün (HBoV) moleküler yöntemle araştırılması Akut viral gastroenteritler, dünya çapında insanlarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni olup, tüm yaş gruplarında görülmektedir. Akut gastroenterite neden ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çetin, Ayşenur;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü

  Bilgi teknolojileri, tedarik zincirinin tüm süreçleri ve tüm elemanları için gerek duyulan bilgilerin kaydedilip saklanmasını ve ihtiyaç anında kullanılmasını sağlayan sistemlerden oluşur. Bilgi teknolojileri kullanımı, işletmeye, gelecekte işletme içinde ve dışında ort...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ertan, Engin; Ertan, Birgül; Şirin, Uğur; Dolgun, Oğuz;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

  Bu çalısma, Bursa Siyahı incir çesidinde fidan üretiminde, farklı boy ve çapta çelik materyali kullanımının, fidan gelisim performansı ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüstür. Tepe gözlü olarak alınan odun çelikleri; öncelikle 12-13 cm, 17-18 cm...

 • publication . Article . 2009
  Open Access English
  Authors:
  Köşkeroğlu, Sultan; Tuna, Levent;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

  The present study was carried out to determine interactive effects of salinity and drought stress on growth and antioxidative enzymes such as superoxide dismutase (SOD), guaiacol peroxidase (POX), and polyphenol oxidase (PPO) in hydroponically grown plants of maize, Zea...

2,924 research outcomes, page 1 of 293