Filters (2 )
Download Results
39,884 research outcomes, page 1 of 3,989
 • publication . Article . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Kleperis, J.; Solovey, V. V.; Fylenko, V. V.; Vanags, M.; Volkovs, A.; Grinberga, L.; Shevchenko, A.; Zipunnikov, M.;
  Publisher: Journal of Mechanical Engineering

  Energy storage becomes more important as mankind switch to renewable energy, away from fossil resources. Traditional way – batteries - offer a limited number of cycles, require regular maintenance; nevertheless gravitational storage, flywheels, compressed air are mainly...

 • publication . Conference object . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Novosjolova, I; Bizdēna, Ē; Turks, M;
  Publisher: RTU Press

  Purine nucleosides, 2,6-diazidopurine nucleosides, 2,6-bis-triazolyl purine derivatives, 1,3-dipolar cycloaddition, nucleophilic aromatic substitution

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access
  Authors:
  Truščelova, Diāna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbā tika izpētīti vakuuma iekārtu ražotāja AS SIDRABE saimnieciskās darbības rezultāti un finansiālie rādītāji, ka arī salīdzināti ar cita ražošanas nozares uzņēmuma radītājiem. Uzņēmuma peļņa ir atkarīga no savlaicīgas un izdevīga līguma parakstīšanas un izm...

 • publication . Book . 1979
  Open Access Russian
  Authors:
  Латвийский государственный университет. Кафедра финансов и кредита;
  Publisher: Латвийский государственный университет

  В статьях на основе обстоятельного анализа широкого круга фактического материала за последние годы и опыта проводимых экспериментов кредитного и бюджетного планирования рассмотрены актуальные вопросы совершенствования финансового и кредитного планирования.

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Čēma, Justīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Jautājums par agrīno tirāniju ir sarežģīts, ne tikai tāpēc, ka saglabājušās maz liecības par arhaikas laika tirāniem, bet arī tāpēc, ka līdz mūsu dienām nonākušajos avotos ir pretrunīgas liecības par sabiedrības nostāju pret vienvaldību, no vienas puses, tirāns ir varda...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kampe, Anda Anna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēma ir “Pieaugušo pacientu aprūpes problēmu aktualitātes D vitamīna deficīta gadījumā”. Tēmas aktualitāte nosaka faktu, ka aptuveni 1 miljardam cilvēku visā pasaulē ir novērots tā deficīts, bet vismaz 50% iedzīvotāju - nepietiekamība, kas atstāj ietekmi...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access
  Authors:
  Freimane, Laila;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Autore bakalaura darbā ir pievērsusies, vienai no vissvarīgākajām tēmām, kura ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā – uzņēmuma budžeta plānošana un kontrole.. Arvien pieaug uzņēmuma darbības atkarība no visas pasaules tautsaimniecības sociālajiem un ekonomiskajiem proces...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access
  Authors:
  Briekmane, Laura;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Pētījuma tēma ir uzskates modeļu izmantošana bioloģijas un ģeogrāfijas apguvē skolā. Pētījumā tiek noskaidrotas mūsdienīga mācību procesa dabaszinātnēs pamatnostādnes un pamatota modeļu izmantošanas nepieciešamība, kas balstīta zinātniskajā literatūrā pedagoģijā un iepr...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zellis, Sandis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darbā pētītas personu vārdu piešķiršanas un vārdu, uzvārdu maiņas un atveides kolīzijas, ierobežojumi, mērķi, nepieciešamība un samērīgums. Par problemātisko aspektu izvirzīta personu tiesību īstenošanas samērojamība ar sabiedrības interesēm. Darba uzdevumi ir konstatēt...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access
  Authors:
  Roberts Matisons;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darbs ir izstrādāts Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultātē no 2008. gada līdz 2013. gadam. Šajā darbā ir analizēta parastā ozola (Quercus robur L.) augšanas saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā (43 vietas), izmantojot dendrohronoloăijas un dendroekoloăijas ...

39,884 research outcomes, page 1 of 3,989
Last index information