Filters (2 )
Download Results
66,754 research outcomes, page 1 of 6,676
 • publication . Article . 2011
  Open Access English
  Authors:
  Królicka, Agnieszka; Bobrowski, Andrzej; Zarebski, Jerzy;
  Publisher: Univerzita Pardubice

  The suitability of bismuth film electrodes for the adsorptive stripping voltammetry of an azo dye – Sunset Yellow ("E110") has been examined. The effect of the glassy carbon support geometry, the plating solution concentration, and the optimal deposition potential were ...

 • publication . Conference object . 2013
  Open Access English
  Authors:
  Sieroń-Stołtny, Karolina; Cieślar, Grzegorz; Sieroń, Aleksander;
  Publisher: University of West Bohemia

  In this study the impact of electromagnetic field generated by mobile phone (f=900 MHz), electromagnetic field with industrial frequency generated by high voltage alternating current transmission lines (f=50 Hz, E=10 kV/m), and also simultaneous action of those fields o...

 • publication . Conference object . 2006
  Open Access English
  Authors:
  Juruš, Pavel;

  Feasibility of common framework for the data assimilation and downscaling methods is investigated and discussed. Assimilation of measurements from ground level oyone stations with limited representativity to chemistry transport model is selected as an example and first ...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Štěpánková, Jana;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství

  Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a statutárním orgánem, kteří čelí úpadku nebo předchá...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Budiský, Jakub;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Tato diplomová práce se věnuje analýze existujících řešení pro generování síťového provozu určeného k testování síťových komponent. Zaměřuje se na generátory na úrovni IP síťových toků a pokrývá návrh a implementaci generátoru, zvaného FLOR, schopného vytvářet syntetick...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Ludvík Eger;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Firms and their brands increasingly interact with their audience also on social media. Brand fan pages on social networks or online brand communities have become very popular online services. By creating brand communities in social media, such as Facebook brand pages, f...

 • publication . Article . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Šejvl, M. (Michal);

  The article tries to develop some consequences for the concept of state that arises from free rider's "morality". The particular attention is paid to the potential changes in the sphere of bureaucracy, judiciary and to the political culture in general with the special f...

 • publication . Article . 1981
  Open Access
  Authors:
  M. Akhlaqur Rahman; Ayubur Rahman Bijuyan; Sadrel Reza;

  <jats:p>The paper estimates the static trade effects of a customs union comprising Bangladesh, India, Nepal. Pakistan and Sri Lanka. Although these effects arc found to vary between countries, for the region as a whole the trade-creation effects appear to be greater tha...

 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Mach, Václav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  V oblasti zpracování signálů se v současné době čím dál více využívají tzv. řídké reprezentace signálů, tzn. že daný signál je možné vyjádřit přesně či velmi dobře aproximovat lineární kombinací velmi malého počtu vektorů ze zvoleného reprezentačního systému. Tato práce...

 • publication . Thesis . 2003
  Open Access Czech
  Authors:
  Kostrhounová, Romana;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM
66,754 research outcomes, page 1 of 6,676
Last index information