Filters (2 )
Download Results
117 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Article . 2017
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Zülküf Ergün;
  Publisher: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)

  Realizma sosyalist nave politikaya fermi ya edebiyata Sovyete ye ku ji salen 1930i heta dawiya Sovyete li seranseri vi welati edebiyateke hevsewe afirandiye. Edebiyata kurdi ya Sovyete ji di ve maweye de li ser ve bingehe u di bin karigeriya ve rebaza edebi de hatiye be...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Ahmet Kirkan; Hayreddin Kizil;
  Publisher: Mardin Artuklu University

  Fonoloji ve fonetik birbiriyle ilgili olan iki bilim dalıdır ama ynı şeyler üzerinde durmazlar. Fonoloji genel olarak bir dilde var olan kurallar üzerinde durur ve bu kurallar sistematik bir şekilde belirtir. Zazaca, Türkiye’de konuşulan bir dildir ve Zazaca konuşulan h...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Kurdish
  Authors:
  SARIGUL, Sehadet;
  Publisher: Muş Alparslan Üniversitesi

  The serpent and its variations appear in various myths. Often the mythological creatures change the geography, while the snake is free from this situation. Because of this feature, it contains many positive and negative features.This work focuses on world snake narrativ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Kurdish
  Authors:
  SEYARİ, Ahmet;
  Publisher: Osman ASLANOĞLU

  Şikoyê Hesen, kurdekî êzîdî û yek ji helbestvanênqonaxa Kafqasyayê ye. Bi navê “Qalçîçek”, “Tembûra Kurda”, “Meremê Dilê Kurd”sê berhemên wî yên helbestan hene. Di gelek helbestên Şikoyê Hesen dewelatperwerî derdikeve pêş û helbestvan hest û nêrînên xwe yên di vî warî d...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Kurt, Şehmuz;
  Publisher: Nûbihar Akademî

  Di pêvajoya hînkirina zimanekî de gelek materyalên ji hev cuda tên bikaranîn. Ji wan materyalan û bi îhtimaleke mezin yên herî zêde têne bikar anîn, hînkerên zimanî ne. Ji ber ku di bazarê de ji yekê zêdetir hînkerên zimanî hene, êdî nirxandin û hilbijartina wan bûye di...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Kurdish
 • publication . Article . 2020
  Open Access Kurdish
  Authors:
  BÜLBÜL, Mikail;
  Publisher: Mezopotamya Eğitim Bilim Sanat Sağlık Ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi

  KurtePaşgira partîsîp di kurmancîyê da, ne tenê formên nominal yên rengdêrî çêdikin, lê di avakirina hin raweyên ragihandinê, dananî û mercî da jî dihê bikaranîn. Ev xebat, li ser bikaranîna paşgirên partîsîp “-i” û “-î”yê disekine ku di dema borî ya temam, borîya dûr, ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Kurdish
  Authors:
  RODER, Aram;
  Publisher: Mezopotamya Eğitim Bilim Sanat Sağlık Ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi

  Folk literature, which is spread orally among the people, often contains social and culturalvalues within itself and thus presents the social quality to us. According to the dominant socialcontext, the unacceptable elements that are created and said are secretly include...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Kurdish
  Authors:
  JAFARZADEH, Mehdi;
  Publisher: Mezopotamya Eğitim Bilim Sanat Sağlık Ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi

  Ev xebat dixwaze kurmancîya Xorasanê, bi kurmancîya standard ya bakurî ve bide ber hev ûanalîz bike. Kurdên Xorasanê bi devoka kurmancîya bakurî diaxivin. Kurdên wê herêmê li duparêzgehên Xorasana Bakurî û Xorasana Rezewî niştecih bûne. Li gor texmînên nefermî nifûsakur...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Ergün, Zülküf; Ergün, Zülküf; Ergün, Zülküf;
  Publisher: Monograf

117 research outcomes, page 1 of 12