(CSV)
Filters
Language:tr
Filter By:
 • Funder (1)
 • Project (1)
 • Publication Date (21)
 • Access Mode (3)
 • Type (7)
 • Language (1)
 • Content Provider (13)
 • Collected From (8)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (1)
 • Project (1)
 • Publication Date (21)
 • Access Mode (3)
 • Type (7)
 • Language (1)
 • Content Provider (13)
 • Collected From (8)
Results per page: Sort by:
498 publications, page 1 of 50
 • Article, Other literature type tr OPEN
  Toprak, Mehmet Sait;
  (2009)
  Publisher: Zenodo
  Bu makalede, Abdülganî Nablusî'nin İnsan'ı konu edinen "Bezlü'l-İhsân fî Tahkîki Ma'nâ'l-İnsân" adlı yazma risâlesi, edisyon-kritik edilerek sağlam bir metin inşâ edilmiş ve ardından Arapça'dan Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Çalışmada, kütüphane raflarında saklı-duran bu...
 • Article, Other literature type tr OPEN
  Nihat Uzun;
  (2012)
  Publisher: Zenodo
  "Bize ve dünyaya kaynak" sloganıyla yayımlanmaya başlanan Türkiye Diyânet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İslâm'ı doğru tanıtan ve ortaya atılmış olan birtakım yanlış oryantalistik iddiaları da tashih eden ciddi bir eser niteliğindedir. Çoğunlukla Türk ilim adamlarının telif...
 • Book, Other literature type tr OPEN
  Şentürk, Recep;
  (2019)
  Publisher: Zenodo
  Batılı olmayan aydınlar çoğu zaman kendi kimlik algılarını bile üretme kabiliyetini kaybederek dışardan ithal etmek zorunda kalmış, entelektüel ve akademik olarak Batı’ya bağımlı hale gelmiştir. Kitap Ce­mil Me­riç’in “Ken­di­mi­ze dönmek, bir ma­na­da, İbn Haldun’a dön...
 • Article, Other literature type tr OPEN
  Polat, Fethi Ahmet;
  (2010)
  Publisher: Zenodo
  https://www.marife.org/marife/article/view/532 Atıf / Cite as: Polat, Fethi Ahmet. "Meâyîru'l Kabûl ve'r-Redd li Tefsîri'n-Nassı'l-Kur'ânî, Abdulkadir Muhammed el-Hüseyn". Marife 10/1 (2010): 221-222. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344146.
 • Article, Other literature type tr OPEN
  ULUTAŞ, Neslişah; TANRIVERDİ, Ahmet;
  (2019)
  Publisher: Zenodo
  Günümüzde her an her yerde ve her şekilde kullanım alanına sahip olan CBS programları ile sıkça karşılaşmaktayız. CBS, dünya üzerindeki coğrafi verileri toplayan, depolayan, kontrol eden, kaynaştıran, istenilen amaç doğrultusunda kullanan, çözümleyen ve gösteren bir sis...
 • Article, Other literature type tr OPEN
  Ak, Murat;
  (2006)
  Publisher: Zenodo
  Girişimci ruhu ve yazdığı çok sayıda eseriyle Ahmet Mithat Efendi Tanzimat Dönemi'nin önemli Osmanlı entelektüellerinden biridir. Avrupa seyahatiyle gözlemlediği Batı'yı maddî ve manevî zıtlıklar temelinde ele almış, maddî yönüyle etkilendiği Batı'yı manevî yönden tenki...
 • Article, Other literature type tr OPEN
  Macit, Yunus;
  (2012)
  Publisher: Zenodo
  Hz. Peygamber (s.a) ile ashâbı çeşitli vesilelerle birçok kere biatlaşmışlar ve ne pahasına olursa olsun anlaştıkları / sözleştikleri hususlardan caymayacaklarına kesin söz vermişlerdir. Hz. Peygamber'in ortaya koyduğu Nebevî mesajın insanlığa sunmuş olduğu değerlerin b...
 • Article, Other literature type tr OPEN
  Ögke, Ahmet;
  (2007)
  Publisher: Zenodo
  https://www.marife.org/marife/article/view/414 Atıf / Cite as: Ögke, Ahmet. "Mevlânâ ve İslâm, Sâfi Arpaguş". Marife 7/3 (2007): 347-351. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343909.
 • Article, Other literature type tr OPEN
  Erkol, Ahmet;
  (2003)
  Publisher: Zenodo
  The Form of Arabic Thought of al-Ash'ari's Period and the Effect of Shafi'I Inash'ari's ThoughImam Ash'ari is surely one of whose names are mentioned mostly in Islamic thought. In order to understand the thought of Imam Ash'ari in a proper way, one must know the socio-c...
 • Article, Other literature type tr OPEN
  Muammer Erbaş;
  (2007)
  Publisher: Zenodo
  İslam dininin iki temel kaynağı olan Kur'an ile sünnet arasında kurulan ilişki, şer'i ilimler açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada ele aldığımız Yahya b. Kesîr'e ait; "Sünnet Kitaba kâdîdir, Kitap ise, sünnete kâdî değildir" sözü, bu bağlamda zikred...
Results per page: Sort by:
498 publications, page 1 of 50
Last index information