(CSV)
Filters
Language:Turkish
Filter By:
 • Funder (5)
 • Project (30)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Community (3)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (5)
 • Project (30)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Community (3)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
241,659 publications, page 1 of 24,166
 • Article Turkish OPEN
  Aslan, Naci;
  (1999)
  Publisher: Motif Yayıncılık
  As it is known, the answers given by the mufti to the questionsabout ecclesiastical and practical issues are the fatwas. An predestination  is an infamous term in which lawsuits anddisputes that arise between the parties are seen and ruled by the judge inaccordance with...
 • Article Turkish OPEN
  Paydaş, Semra;
  (2013)
  Publisher: Cukurova University
  Myeloproliferative neoplasms (MPN) arise from genetic deficiencies at the level of pluripotent stem cells. Each of these neoplasms is a clonal stem cell disorder with specific phenotypic, genetic and clinical properties. Age is one of the most important factors in the d...
 • Article Turkish OPEN
  Demirci, Ayşe; Demirci, Umut; Coşkun, Uğur; Demir, Hacer; Algın, Efnan; Başal, Fatma; Yamaç, Deniz;
  (2014)
  Publisher: Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH
  OBJECTIVE: We studied the side effects associated with the adjuvant therapy combinations containing anthracycline-taxane which is the most frequently used recently in the breast cancer. Our goal is to demonstrate these side effects affecting patient quality of life and ...
 • Article Turkish OPEN
  Karamangil, M. İhsan; Yenice, Seçkin; Kaynaklı, Ömer; Sürmen, Ali;
  (2014)
  Publisher: Gazi University
  Silindir cidarları üzerindeki yağ filmi motor çıkış hidrokarbon (HC) emisyonlarının ana kaynaklarından birisi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, benzin, LPG ve metan için yağ filmi içerine emilen/salınan yakıt miktarı için matematik bir model geliştirilmiştir. Yağ film...
 • Article Turkish OPEN
  Eskizeybek, Volkan; Büyükçıngıl, Bertan;
  (2018)
  Publisher: Umut Saray
  Sodium feldspar (Na2O.Al2O3.6SiO2)(SF) is one of the most important melting materials used in glass fabricationdue to its low iron ratios. On the other hand, SF mineral used by glassindustry is subjected to classification process in terms of quality before usewhich are ...
 • Master thesis Turkish OPEN
  Köse, Neslihan;
  (2016)
  Publisher: Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin okuma sürecinde üstbilişsel stratejileri kullanma durumlarını belirlemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada 2014-2015 eğitim yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğ...
 • Article Turkish OPEN
  Çelik, Osman Tayyar; Konan, Necdet; Çetin, Remzi;
  (2018)
  Publisher: Pamukkale University
  Bu çalışmada, Türkiye’de okul yöneticilerinin görevlendirme biçimi ve sürecini konu edinen nitel çalışmaları sistematik bir şekilde yeniden inceleyerek meta sentez yapılması; uygulayıcılara ve geliştirilecek yeni modellere yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. ...
 • Article Turkish OPEN
  CAN, Hüsnü; ÜNAY, Ali;
  (2013)
  Publisher: Gazi University
  Tarihi binalar ve anıtlar zaman içinde aşınır ya da doğal afetler sonucunda ağır hasar görür. Mimarlık,restorasyon, mimarlık tarihi ve mühendislik disiplinleri bu hasarların önlenmesi ve onarılması için tek başınayeterli değildir. Bu disiplinlerin kendi alanlarında çok ...
 • Article Turkish OPEN
  KALAYCI, Cemalettin;
  (2013)
  Publisher: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
     Russian  Federation  is  the  leading  country  which Turkey  has  the  most  trade  deficit  with.  Is  high amount  of  energy  importation  the  only  reason for the existing serious trade deficit with Russian Federation?  What  are  the  goods  in  bilateral trad...
 • Article Turkish OPEN
  mehmet çiçek;
  (2011)
  Publisher: Cumhuriyet Üniversitesi
  <p>Osmanlı dönemi tefsir geleneğine dair yapılan çalışmalar, henüz beklenilen ve hedeflenen noktadan uzak görünmektedir. Bu makale, bir nebze de olsa mevcut duruma işaret etme ve “bilinmeyeni” ortaya çıkarma hedefini gütmektedir.  Abdülmecid-i Sivasi’ye ait Nisa suresi ...
Results per page: Sort by:
241,659 publications, page 1 of 24,166
Last index information