(CSV)
Filters
Language:Swedish
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (13)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (16)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (2)
 • Project (13)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (16)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
130,369 publications, page 1 of 13,037
 • Bachelor thesis Swedish OPEN
  Jonsson, Geanina; Nilsson, Jessica;
  (2001)
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap
  Problem Under det senaste decenniet har belöningssystemets betydelse för företaget kommit i fokus. Man har belyst vikten av belöningssystemet, inte minst som styrmedel utan även som konkurrensmedel. Som konkurrensmedel används belöningssystemet för att locka till sig oc...
 • Bachelor thesis Swedish OPEN
  Larsson, Thomas; Svensson, Ola;
  (2002)
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap
  This report explains how different communication tools can be used in a company?s intranet. It gives a short description of the different parts in an intranet and their field of application, and what communication means. It?s only the communication tools that the compan...
 • Book Swedish OPEN
  Zobel, Thomas;
  (2009)
  Publisher: Luleå tekniska universitet
  <p>I början av 1990-talet började miljöarbetet i det privata näringslivet runt om i världen bli mindre drivet av lagstiftningskrav och lagefterlevnad och mer av intern strategi. En utveckling påbörjas där miljö- och hållbarhetsfrågor får större strategisk betydelse för ...
 • Contribution for newspaper or weekly magazine Swedish RESTRICTED
  Grane, Camilla; Abrahamsson, Lena; Andersson, Jonas; Berlin, Cecilia; Fasth, Åsa; Johansson, Jan; Stahre, Johan; Osvalder, Anna-Lisa;
  (2012)
  Increased global competition and forthcoming demographic changes is expected for the Swedish industry. The process and manufacturing industry needs to develop solutions that can provide increased flexibility and production efficiency. A key for the future competitivenes...
 • Book Swedish RESTRICTED
  Kallberg, Veli-Pekka; Salusjärvi, Markku;
  (1982)
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland
  Undersökningen gäller kombinerade gång- och cykelvägar, som byggts i Norden under åren 1971 - 1978 bredvid en väg med en sidoremsa på minst 1 m eller ett räcke som separerar gång- och cykelvägen från biltrafiken. (En mera detaljerad definition om undersökningsobjektet i...
 • Book Swedish RESTRICTED
  (1982)
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland
  För att förbättra samarbetet mellan de nordiska länderna inom korrosionsforskningen av material vilka används i kärnkraftreaktorer har man tidigare arrangerat två seminarier.Den här publikationen är från det tredje nordiska seminariet "Korrosionsproblem i reaktormateria...
 • Book Swedish OPEN
  Hassellund, Lovisa;
  (2015)
  Det avfall som kommer från gruvbrytningsprocesserna benämns anrikningssand och kan innehålla miljöfientliga ämnen. Det innebär att anrikningssanden måste omhändertas under säkra förhål-landen. Generellt använder Svenska gruvor naturlig topografi och/eller fyllningsdamma...
 • Book Swedish OPEN
  Asplund, Matthias; Nordmark, Thomas; Gustafsson, Per; Pallari, Robert; Larsson, Dan; Karim, Ramin;
  (2014)
  Bakgrunden till projektets genomförande har varit den ökande mängden rälsbyten och mängden trafik med 30 tons axellast på Malmbanan. Spårunderhållet och hjulunderhållet har idag de överlägset högsta underhållskostnaderna av järnvägens olika system. Hjulprofilmätaren såg...
 • Report Swedish OPEN
  Stendahl, Sara;
  (2009)
  Sara Stendahl. Arbetsoförmåga i rättstillämpningen Prövning av rätten till kompensation för inkomstförlust efter en trafikolycka - en empirisk jämförelse mellan rättstillämpningen i allmän domstol och förvaltningsdomstol. Arbete och Hälsa 2009;43(8):1-86. S...
 • Bachelor thesis Swedish OPEN
  Nevala, Åsa; Stenhag, Matilda;
  (2009)
  Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) återkommer ständigt till att litteraturen bör ha en central roll i undervisningen. Litteratur beskrivs som något man kan lära och uppleva genom, dels om sig själv, dels sin omvärld. Syftet med denna studie är att belysa vilken s...
Results per page: Sort by:
130,369 publications, page 1 of 13,037
Last index information