Language: Swedish
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (9)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (16)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (91)
Language: Swedish
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (9)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (16)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (91)
Results per page: Sort by:
119,939 publications, page 1 of 11,994
 • Språkstimulerande miljöer i förskolan : En kvalitativ studie ur specialpedagogiskt perspektiv

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Catrin Wallinder, Wallinder; Marie-Louise, Sjöström; (2015)
  Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur en språkligt stimulerande miljö i förskolan beskrivs av förskolepersonal. Särskilt fokus lades på hur personalen uttrycker att de arbetar för att barn med någon form av språkstörning ska tillgodogöra sig verksamheten...
 • En studie av Dunn & Dunns inlärningsmodell – “Learning Styles”

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Hagos, Azieb; (2007)
  Denna studie hade som syfte att undersöka och analysera hur pedagoger arbetar med inlärningsstilar utifrån Dunn & Dunns modell. Data samlades in genom en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med tre pedagoger, samt observationer i klassrumssituationer för at...
 • Förstudie för SWIFT Boeing 737 : Kabinlayout med räddningsutrustning

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Fahlgren, Anders; (2010)
  Sammanfattning Detta examensarbete är tänkt att fungera som en förstudie med syftet att komma med tänkbara lösningar på hur räddningsutrustning ska kunna lastas i kabinen på en Boeing 737-800. Uppdragsgivaren är Scandinavian Airlines som har fått en förfrågan av MSB hu...
 • Analys av potentialen för rörliga winglets på framtidens kortdistansflygplan

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Duong, Thang; (2017)
  Flygindustrin fortsätter kontinuerligt att växa, med nyare och effektivare flygplan skapar flygbolagen en konkurrenskraft flygbolag emellan samtidigt som de säkrar deras egna framtid med vinster och besparingar i respektives ekonomi. Syftet med denna rapport är att bedö...
 • Utvärdering av svensk vindkraft : Skillnaden mellan skogs- och traditionella placeringar

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Lindahl, Andreas; (2009)
  During the last years commercial Wind Power Turbines (WPT) has become larger regardingto the generator sizes and hub heights. Available hub heights around 100 meters is nowcommon, which has led to profitability for WPT located in forests where there normally are tolow w...
 • Lgrs11:s betydelse i grundsärskolan - tolv lärare berättar

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Bard, Kristin; Gustavsson, Annelie; (2015)
  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera om, och i så fall hur, undervisningen i två av grundsärskolans teoretiska ämnen, matematik och svenska, förändrats sedan Lgrs11 infördes. Vi har utgått från en kvalitativ ansats i vår studie. Vi intervjuade tolv lära...
  Embargo End Date: 2015-06-16
 • Rapportera mera! : En kvantitativ observationsstudie av följsamhet till SBAR vid muntlig överrapportering på akutmottagning

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Jakobsson, Ann-Cathrin; Löfgren, Mikael; (2018)
  Bakgrund: En strukturerad överrapportering inom sjukvården är viktig för att minska vårdskador. Sjuksköterskan har en betydande roll i det interprofessionella teamet gällande att öka patientsäkerheten. Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation (SBAR) är ett rapporte...
 • Analys och implementation av EPIServer

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Oskarsson, Carl; Hedman, Jonathan; (2007)
  This report describes how we, with support from SYSteam Datakonsult AB Värnamo builds a dynamic website for a fictional company. The purpose of this work is to tie together our studies with the businesses in the region, and expand our knowledge. Together with Peter Bäck...
 • Hur ofta använder du datorn? : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om faktorer som påverkar användandet av datorer

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Malin, Johansson; (2017)
  Tidigare forskning visar att användandet av datorer gynnar elevers skrivande genom den hjälp de kan få av olika ordbehandlingsprogram. Forskning har också visat att det finns en risk att lärare väljer bort datorn i undervisningen om de egna kunskaperna eller det egna in...
 • Videodistribution och -konsumtion på mobiltelefoner

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Jansson, Anders; (2010)
  This report is the result of a master thesis carried out by the author, student at the Royal Institute of Technology(KTH). The task was performed as a product development process at a company called Ameibo AB, located in Stockholm. It is the final task of the studies at...
Results per page: Sort by:
119,939 publications, page 1 of 11,994
Last index information