Language:Swahili
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (10)
 • Access Mode (2)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (12)
 • Collected From (12)
Language:Swahili
(CSV)
 • Publication Date (10)
 • Access Mode (2)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (12)
 • Collected From (12)
Results per page: Sort by:
87 publications, page 4 of 9
 • Article Swahili OPEN
  Gromova, Nelli V.;
  (2012)
  Dhana ya usarufishaji, kama Kamusi ya Isimu na Lugha inavyoeleza, ni ubadilishaji wa neno huru ama mofimu huru yenye maana ya kisemantiki na kuifanya mofimu funge na yenye maana ya kisarufi zaidi. Tunaposema kuhusu usarufishaji, mara nyingi tunamaanisha hasa ubadi...
 • Article Swahili OPEN
  Schadeberg, Thilo C.;
  (2012)
  The title of this paper gives three variants of what historically is the same name: Koti = the present-day indigenous name of Koti Island; Ngoji = the older form of the same name; Angoche = the official name of the town, adapted from the name of the AKoti peopl...
 • Article Swahili OPEN
  Waliaula, Ken Walibora;
  (2012)
  Je, kuna uhusiano gani kati ya Euphrase Kezilahabi wa Tanzania na Gabriel García Marquez wa Kolombia, au kati ya Kyallo Wadi Wamitila wa Kenya na Juan Rulfo wa Meksiko ama kati ya Günter Grass wa Ujerumani na Said Ahmed Mohamed wa Zanzibar? Waandishi hawa waliotengwa ki...
 • Article Swahili OPEN
  Odoyo Okal, Benard; Indede, Florence; Sangai Mohochi, Ernest;
  (2017)
  Hiponimia ni uhusiano wa kifahiwa unaodhihirika baina ya leksimu ya jumla (hipanimu) na mahususi (hiponimu). Kama vile hipanimu mzazi hujumuisha hiponimu baba na mama. Uhusiano huu wa kihiponimia ulidhukuriwa na wanaisimu wa awali kuwa unahusisha leksimu nomino pekee. H...
 • Article Swahili OPEN
  Msanjila, Yohana P.;
  (2012)
  The aim of this paper is to analyze data that was collected in 2003 and 2004 in order to ascertain the claim made by Kiswahili stakeholders that the status of Kiswahili in secondary schools in Tanzania has dropped. The finding reveal that the number of periods allocated...
 • Article Swahili OPEN
  Ngesa, Ambrose K.; Matundura, Enock; Kobia, John;
  (2015)
  Tamthilia ya Kiswahili imedhihirisha, kwa njia moja au nyingine, uhusiano wa kimwingilianomatini. Makala haya yanadhamiria kuchunguza viwango na aina za mwingilianomatini baina ya tamthilia mbili za Kiswahili. Tamthilia hizi ni Mashetani (Hussein 1971) na Kijiba cha Moy...
 • Doctoral thesis Swahili OPEN
  KARAMA, MOHAMED,;
  (2018)
  The Swahili epic poem of the Secret of Secrets composed in the 17th century by Mwanamwarabu binti Bwanalemba has not been given attention it deserves academically. It is a poem adapted, creatively, from the story of one of the battles Prophet Muhammad fought with the no...
 • Article Swahili OPEN
  Mreta, Abel;
  (2012)
  ‘The deaf, the blind and the lame: discrimination or respect?’ In this article we investigate what the assignment of these (and other) words to the KI-class means. We depart from the common explanation which says that the KI-class here signals contempt since it is not t...
 • Article Swahili OPEN
  Elisamia Mrikaria, Steven;
  (2012)
  Over 50 years ago, Marshall McLuhan (2003), a specialist in communication issues, said that the world is becoming smaller and smaller every starting day, a result of the emergence of modern communication around the world. This situation has given birth to the conept `ne...
 • Article Swahili OPEN
  Wanyonyi, Mukhata Chrispinus;
  (2015)
  Makala haya yanachanganua ishara na uashiriaji kama mbinu ya kimtindo ya kuwasilisha maana na kukuza uhusika na maudhui katika riwaya ya Nyuso za Mwanamke (2010) ya Said Ahmed Mohamed. Nimechanganua aina tatu za ishara ambazo ni ishara bia, ishara za kaida na ishara za ...
Results per page: Sort by:
87 publications, page 4 of 9
Last index information