(CSV)
Filters
Language:Swahili
Filter By:
 • Publication Date (11)
 • Access Mode (3)
 • Type (6)
 • Language (1)
 • Content Provider (14)
 • Collected From (14)
(CSV)
Filters
Language:
 • Publication Date (11)
 • Access Mode (3)
 • Type (6)
 • Language (1)
 • Content Provider (14)
 • Collected From (14)
Results per page: Sort by:
89 publications, page 1 of 9
 • Article Swahili OPEN
  Mbonde, John P.;
  (2012)
  Gabriel Ruhumbika aliyezaliwa mwaka 1938 kisiwani Ukerewe ni miongoni mwa wanafasihi waliokubuhu katika fani ya riwaya za Kiswahili. Sasa ametuletea riwaya hii ya aina yake Janga sugu la wazawa (2002). Kwa jumla, riwaya hii linaakisi hali halisi ya mfumo wa maisha ya Wa...
 • Article Swahili OPEN
  Mwamzandi, Issa;
  (2014)
  Literary theory represents a way of thinking and a body of writing that is dedicated to the analysis of literary texts. It is a means through which literary critics come to appreciate the nature of the literary texts they seek to analyze and the methodology that informs...
 • Article Swahili OPEN
  Kipacha, Ahmad;
  (2015)
  Sifa mojawapo ya umahiri wa Shaaban Robert ni namna anavyounda katika maandiko yake taswira mbalimbali za viumbe wenye mbawa kama vile ndege wakubwa ‘wahamao’, ndege waimbao, malaika na wadudu, kwa minajili ya kuwajengea wasomaji wake motifu za upazo, ukwezi na safari. ...
 • Article Swahili OPEN
  Nicolini, Cristina;
  (2017)
  Makala haya yanalenga kuchambua fani na maudhui, muundo na dhamira za tamthilia za Kiswahili zihusuzo VVU/UKIMWI, hasa tamthilia kutoka Tanzania, na uhusiano baina ya VVU/UKIMWI na mila za jadi kama sherehe za jando na unyago. Dhamira muhimu ya kujadili ugonjwa katika k...
 • Article Swahili OPEN
  Sengo, Tigiti Shaaban Yusuf;
  (2012)
  The essay critically discusses the confusing state of the various Swahili language policies and studies brought forth in the colonial and post-colonial periods and examines the historical factors of the diversity within the Swahili language, which was once confined to t...
 • Article Swahili OPEN
  Paul , Jean-Luc;
  (2015)
  Publisher: HAL CCSD
  International audience
 • Article Swahili OPEN
  H. Samsom, Ridder;
  (2012)
  The story of Joseph (in the Bible), Yusuf (in the Quran), has inspired literatures in many languages. This paper explores how some Swahili writers and translators have dealt with this inspiration, the implications for their language use and the way they have interpreted...
 • Article Swahili OPEN
  Njeri Waweru, Grace;
  (2017)
  Makala haya yanachunguza mtindo wa usimulizi katika tamthilia za Kithaka wa Mberia na kutoa ufafanuzi wake. Tamthilia zenyewe ni Natala (1997), Kifo Kisimani (Death at the Well, 2001) na Maua Kwenye Jua la Asubuhi (Flowers in the Morning Sun, 2004). Vipera vya usimulizi...
 • Article Swahili OPEN
  Salah, Alaa;
  (2018)
  In Egypt, Swahili has a prominent role as it is used in teaching, religious activities and journalism related with East African Countries. This is a sign of the good relations between Egypt and East African areas where Swahili is used. These relations are also based on ...
 • Article Swahili OPEN
  Oyori Ogechi, Nathan;
  (2012)
  Makala haya yanatathmini iwapo ukuzaji na uendelezaji wa Kiswahili nchini Kenya unategemea shughuli za kuiendeleza lugha hii zinazofanywa na Tanzania ama unatokana na kutegemeana baina ya mataifa haya katika kukikuza na kukiendeleza Kiswahili. Baadhi ya njia za kuiendel...
Results per page: Sort by:
89 publications, page 1 of 9
Last index information