Language: Swahili
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (10)
 • Access Mode (2)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (9)
 • Collected From (9)
Language: Swahili
(CSV)
 • Publication Date (10)
 • Access Mode (2)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (9)
 • Collected From (9)
Results per page: Sort by:
83 publications, page 1 of 9
 • Sufii al-Busiri

  Article Swahili OPEN
  Wa Mutiso, Kineene; (2012)
  Katika makala hii nitazungumzia tarehe na kazi za al-Busiri mshairi wa kisufii maarufu katika fasihi ya kiislamu na ambaye baadhi ya kazi zake zimetarjumiwa kwa Kiswahili. Mojawapo ya kazi hizi ni Kasida ya Hamziyyah, ambayo ni maarufu sana hususa kwa Kiswahili cha zama...
 • Tamaduni na fasihi za kienyeji kwa lugha za kigeni

  Article Swahili OPEN
  Shatry, Alwi M.; (2012)
  Uhusiano baina ya lugha na utamaduni, mila na mirathi ya jamii kwa jumla huenda ukafahamika angalau kwa wepesi, iwapo tutazingatia mambo mawili: kwanza, lugha na matumizi yake ni chombo cha kujieleleza thamani tafauti zilizofungamana na maumbile ya kimila, fikira, maari...
 • Mara tena juu ya usarufishaji (suala la mwana)

  Article Swahili OPEN
  Gromova, Nelli V.; (2012)
  Dhana ya usarufishaji, kama Kamusi ya Isimu na Lugha inavyoeleza, ni ubadilishaji wa neno huru ama mofimu huru yenye maana ya kisemantiki na kuifanya mofimu funge na yenye maana ya kisarufi zaidi. Tunaposema kuhusu usarufishaji, mara nyingi tunamaanisha hasa ubadi...
 • Mwanamke angali tata katika ushairi wa kisasa?

  Article Swahili OPEN
  Indede, Florence; (2012)
  Sanaa ya ushairi inajisawiri kama nyenzo muhimu katika maendeleo na ukuaji wa binadamu ulimwenguni. Ujenzi wa taswira zinazowasilisha mada nyeti za kijamii ni changamoto ya kiusanii inayoibua maswala tata. Ndiposa wasilisho hili linachunguza mjadala wa usawiri wa mwanam...
 • Nguo-nyingi Mkoti: Mwanzishaji wa mji wa Ngoji (Angoche)

  Article Swahili OPEN
  Schadeberg, Thilo C.; (2012)
  The title of this paper gives three variants of what historically is the same name: Koti = the present-day indigenous name of Koti Island; Ngoji = the older form of the same name; Angoche = the official name of the town, adapted from the name of the AKoti peopl...
 • Uhalisia na uhalisiamazingaombwe: mshabaha kati ya Dunia yao na The tin drum

  Article Swahili OPEN
  Waliaula, Ken Walibora; (2012)
  Je, kuna uhusiano gani kati ya Euphrase Kezilahabi wa Tanzania na Gabriel García Marquez wa Kolombia, au kati ya Kyallo Wadi Wamitila wa Kenya na Juan Rulfo wa Meksiko ama kati ya Günter Grass wa Ujerumani na Said Ahmed Mohamed wa Zanzibar? Waandishi hawa waliotengwa ki...
 • Mazungumzo na Lutz Diegner juu ya riwaya ya Ziraili na Zirani

  Article Swahili OPEN
  Mkufya, William E.; (2012)
  William E. Mkufya aliyezaliwa mwaka 1953 wilayani Lushoto, Tanga, nchini Tanzania ni mmojawapo wa waandishi wakongwa wa riwaya ya Kiswahili. Hadi hii leo amechapisha riwaya nne. Aidha, ameandika vitabu kumi na viwili vya watoto na kutafsiri baadhi ya vitabu, kama vile r...
 • Ishara na uashiriaji kama nyenzo ya mtindo, maana na kiwakilishi cha itikadi katika riwaya ya Nyuso za Mwanamke

  Article Swahili OPEN
  Wanyonyi, Mukhata Chrispinus; (2015)
  Makala haya yanachanganua ishara na uashiriaji kama mbinu ya kimtindo ya kuwasilisha maana na kukuza uhusika na maudhui katika riwaya ya Nyuso za Mwanamke (2010) ya Said Ahmed Mohamed. Nimechanganua aina tatu za ishara ambazo ni ishara bia, ishara za kaida na ishara za ...
 • Ufundishaji wa kiswahili Marekani: maendeleo na changamoto

  Article Swahili OPEN
  WaNjogu, John Kiarie; (2012)
  Kiswahili ni mojawapo ya lugha za Kiafrika zinazofundishwa nchini Marekani. Baada ya Vita Baridi kuisha na kuvunjika kwa muungano wa Sovieti, Marekani ilihimiza lugha fulani zifundishwe kwa maslahi ya mahitaji yake ya kiuchumi na usalama. Kutokana na kuanzishwa kwa lugh...
 • Mwingilianomatini katika tamthilia za Kiswahili: Mashetani na Kijiba cha Moyo

  Article Swahili OPEN
  Ngesa, Ambrose K.; Matundura, Enock; Kobia, John; (2015)
  Tamthilia ya Kiswahili imedhihirisha, kwa njia moja au nyingine, uhusiano wa kimwingilianomatini. Makala haya yanadhamiria kuchunguza viwango na aina za mwingilianomatini baina ya tamthilia mbili za Kiswahili. Tamthilia hizi ni Mashetani (Hussein 1971) na Kijiba cha Moy...
Results per page: Sort by:
83 publications, page 1 of 9
Last index information