Language: Swahili
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (9)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (7)
 • Collected From (7)
Language: Swahili
(CSV)
 • Publication Date (9)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (7)
 • Collected From (7)
Results per page: Sort by:
77 publications, page 1 of 8
 • Uzingatifu wa sarufi katika tafsiri

  Article Swahili OPEN
  Kihore, Yared M.; (2012)
  Sarufi inafafanuliwa kama kanuni, sheria au taratibu zinazotawala katika viwango vyote vya uchambuzi wa lugha ambavyo ni umbosauti (au fonolojia), umboneno (au mofolojia), miundomaneno (au sintaksia) na umbomaana (au semantiki). Kuhusiana na masuala ya tafsiri, kanuni m...
 • Mazungumzo na Adam Shafi juu ya uandishi wake wa riwaya

  Article Swahili OPEN
  Diegner, Lutz; Shafi, Adam; (2012)
  Adam Shafi aliyezaliwa mwaka 1940 kisiwani Unguja ni mmojawapo wa waandishi mashuhuri wa riwaya ya Kiswahili. Hivi sasa mwandishi yumo mbioni kukamilisha muswada wa riwaya yake ya sita iitwayo Mtoto wa Mama. Mbali na uandishi, Adam Shafi aliwahi kufanya kazi mbalimbali ...
 • Athari za mabadiliko ya mitaala ya Kiswahili katika uandishi na uchapishaji

  Article Swahili OPEN
  Ogechi, Nathan Oyori; (2012)
  The present article attempts to analyse the effects of Kiswahili curricula changes in Kenya on Kiswahili authorship and publishing since 1963. The bottomline of the argument is that any changes on the educational curriculum affecting Kiswahili has a corresponding effect...
 • Mgullu, Richard S. 1999. Mtalaa wa isimu: fonetiki, fonolojia na mofolojia ya kiswahili. Nairobi: Longhorn Publishers. Kurasa xv, 247.

  Article Swahili OPEN
  Ngonyani, Deogratias; (2012)
  Kitabu hiki kinaleta matumaini makubwa ya kuwawezesha wengi ku-soma juu ya lugha yao na kuamsha hamasa ya kujifunza zaidi juu ya lugha hii tukufu na lugha nyingine za kiafrika.
 • Kuwako na wakati: mipaka ya lugha kama hatua za falsafa katika mashairi ya Euphrase Kezilahabi

  Article Swahili OPEN
  Gaudioso, Roberto; (2015)
  This paper is a contribution to the 26th Swahili Colloquium in Bayreuth 2013. As the main theme of the conference was Tafsiri ‘Translations’, an analysis of Euphrase Kezilahabi’s poetry will be present-ed, with particular focus on the limits of both language and transla...
 • Mazungumzo na Lutz Diegner juu ya riwaya ya Ziraili na Zirani

  Article Swahili OPEN
  Mkufya, William E.; (2012)
  William E. Mkufya aliyezaliwa mwaka 1953 wilayani Lushoto, Tanga, nchini Tanzania ni mmojawapo wa waandishi wakongwa wa riwaya ya Kiswahili. Hadi hii leo amechapisha riwaya nne. Aidha, ameandika vitabu kumi na viwili vya watoto na kutafsiri baadhi ya vitabu, kama vile r...
 • Nafasi ya muziki uliopendwa katika fasihi ya kiswahili

  Article Swahili OPEN
  Ngugi, Pamela M. Y.; (2012)
  Nyimbo, kama tanzu ya fasihi yeyote ile zina majukumu mbalimbali ambayo hutekeleza katika jamii. Lengo kuu la fasihi ni lile la kuielimisha na hata kuiburudisha jamii. Ndivyo ilivyo katika nyimbo kwa sababu kupitia kwazo wanajamii huburudika na kuelimishwa. Ni ...
 • Yanayoudhi kuyaona mafumbo na vijembe vya Kiswahili

  Article Swahili OPEN
  Sheikh, Sauda; (2012)
  In Swahili language proficiency is measured in terms of a speakers knowledge and use of methali (proverbs), misemo (sayings), mafumbo (riddles) and vijembe (sharp comments). The aim of the paper is to show the different uses of mafumbo and vijembe. Their meanings are at...
 • Hali ya vitabu vya watoto katika Tanzania

  Article Swahili OPEN
  Madmulla, J. S.; (2012)
  Makala haya yamekusudia kujadili hali ya vitabu vya watoto katika Tanzania. Lengo letu ni kutathmini, kwa namna fulani, hali ya ujenzi wa elimu ya msingi katika nchi yetu, matatizo yanayokwamisha kustawi kwa elimu ya msingi na namna ya kuyapatia suluhu. Katika ...
 • Habari za miti na mitishamba miongoni mwa Wamijikenda na Waswahili-matokeo ya kwanza kutoka utafiti

  Article Swahili OPEN
  Schulz-Burgdorf, Ulrich; (2012)
  Utafiti ambao ni msingi wa habari hizo umefanywa katika miezi za Oktoba mpaka Disemba 2000 katika wilaya wa Kwale na Kilifi huko nchi ya Kenya. Wanachama wa timu ya utafiti wetu walikuwa Prof. F. Rottland, ambaye aliweka taratibu msamiati wa miti uliokusanywa, na Bw. Mo...
Results per page: Sort by:
77 publications, page 1 of 8
Last index information