(CSV)
Filters
Language:Swahili
Filter By:
 • Publication Date (11)
 • Access Mode (2)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (13)
 • Collected From (13)
(CSV)
Filters
Language:
 • Publication Date (11)
 • Access Mode (2)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (13)
 • Collected From (13)
Results per page: Sort by:
87 publications, page 1 of 9
 • Article Swahili OPEN
  Schadeberg, Thilo C.;
  (2012)
  `Kinds of objects and their meanings´ deals with objecthood in Kiswahili. From a syntactic point of view, there is but one kind of object: the distinction between `direct´ and `indirect´ object has no syntactic properties, and one verb can have only one object. Of cours...
 • Article Swahili OPEN
  Ngugi, Pamela M. Y.;
  (2012)
  Nyimbo, kama tanzu ya fasihi yeyote ile zina majukumu mbalimbali ambayo hutekeleza katika jamii. Lengo kuu la fasihi ni lile la kuielimisha na hata kuiburudisha jamii. Ndivyo ilivyo katika nyimbo kwa sababu kupitia kwazo wanajamii huburudika na kuelimishwa. Ni ...
 • Article Swahili OPEN
  Madmulla, J. S.;
  (2012)
  Makala haya yamekusudia kujadili hali ya vitabu vya watoto katika Tanzania. Lengo letu ni kutathmini, kwa namna fulani, hali ya ujenzi wa elimu ya msingi katika nchi yetu, matatizo yanayokwamisha kustawi kwa elimu ya msingi na namna ya kuyapatia suluhu. Katika ...
 • Article Swahili OPEN
  Gaudioso, Roberto;
  (2015)
 • Article Swahili OPEN
  Omar, Yahya Ali;
  (2012)
  The Burda (or `mantle´), an Arabic poem in praise of the prophet Muhammad (s. a.u.), was composed in Egypt by the 7th /13th century poet al-Busiri. Over the centuries the Burda of al-Busiri has become familiar in many parts of the Islamic world, including Swahili-land -...
 • Article Swahili OPEN
  Sheikh, Sauda;
  (2012)
  In Swahili language proficiency is measured in terms of a speakers knowledge and use of methali (proverbs), misemo (sayings), mafumbo (riddles) and vijembe (sharp comments). The aim of the paper is to show the different uses of mafumbo and vijembe. Their meanings are at...
 • Article Swahili OPEN
  Indede, Florence Ngesa;
  (2012)
  Mwanadamu amejaribu kwa vyovyote vile kuvumbua na kunyumbua mambo mapya ambayo yataleta mvuto na kupimia akili yake kiubunifu katika hali ya kutaka kutangamana zaidi na binadamu mwenzake au kutaka kuelewa zaidi ulimwengu wake. Ndiposa washairi wengi wa kisasa wanashikil...
 • Report Swahili OPEN
  Christiaensen, Luc; De Weerdt, Joachim; Kanbur, Ravi;
  (2017)
  Publisher: International Growth Centre
  ispartof: IGC Policy brief series 40300 pages:1-8 status: published
 • Article Swahili OPEN
  Mreta, Abet Y.; Muzale, H.R.T.;
  (2012)
  Sign language in Tanzania is a relatively new field of linguistics that is yet to attract many researchers and linguists in particular Tanzanian Sign Language (TSL) functions as a unifying tool for the deaf in the country and, probably, beyond. This language, which is s...
 • Article Swahili OPEN
  Gromova, Nelli V.;
  (2012)
  Sehemu muhimu ya fasihi andishi ya Kiswahili yachukuliwa na fasihi iliyotafsiriwa kutoka lugha za kigeni. Ingawa vitabu vingi vilikuwa vimetafsiriwa na wageni, Waswahili walio maarufu walishugulika vile vile na kazi hiyo ya kufasiri kama wale Shaaban Robert anayehesabik...
Results per page: Sort by:
87 publications, page 1 of 9
Last index information