(CSV)
Filters
Language:Slovenian
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (14)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (17)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (80)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (2)
 • Project (14)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (17)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (80)
Results per page: Sort by:
181,681 publications, page 1 of 18,169
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Bauman, Anja;
  (2015)
  Publisher: A. Bauman
  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni uč...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Rozman, Tomaž;
  (2007)
  Publisher: s.n.
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Prelog, Stanka;
  (2016)
  Publisher: S. Prelog
  Diplomsko delo z naslovom Higiena predšolskega otroka je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljena higiena predšolskega otroka, ki je podrobno razčlenjena glede na njeno delitev. Zaradi lažjega razumevanja je osebna higiena pod...
 • Master thesis Slovenian OPEN
  Videmšek, Mojca;
  (2018)
  Publisher: M. Videmšek
  Ljudje lažejo že od začetka svojega obstoja. Danes lažejo tudi mediji. Lažne novice so neresnične informacije, ki zavajajo bralce. Ti pa si ne vzamejo dovolj časa, da določene novice preverijo. Novici preprosto verjamejo, jo delijo in se nanjo čustveno odzovejo. Včasih ...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Napast, Valerija;
  (2012)
  Publisher: V. Napast
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Lipar, Damijan;
  (2016)
  Diplomsko delo proučuje področje hrambe podatkov različnih struktur na različnih tipih medijev. Poiskati in uvesti želimo najustreznejšo strojno rešitev za upravljanje podatkov s procesom deduplikacije. Ugotovili bomo, kako lahko optimalno prihranimo prostor na dragih r...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Zorenč, Martina;
  (2016)
  Publisher: M. Zorenč
  Študentsko delo je med slovenskimi študenti priljubljena vrsta dela, saj lahko obenem delajo in študirajo, ob študentskemu plačilu pa si pridobijo tudi delovne izkušnje. V pričujočem diplomskem projektu smo podrobneje preučili obdavčitev slovenskih študentov, ki ne dela...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Škufca, Matej;
  (2011)
  Publisher: M. Škufca
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Bider, Mojca;
  (2010)
  Publisher: M. Bider
  Diplomsko delo z naslovom Razvoj taktilnih občutkov pri otrocih prvega starostnega obdobja v okviru likovne dejavnosti v teoretičnem delu predstavlja celosten razvoj predšolskega otroka s poudarkom na njegovem zaznavnem razvoju in razvoju likovnega izražanja. V teoretič...
 • Master thesis Slovenian OPEN
  Slatenšek, Barbara;
  (2018)
  Publisher: B. Slatenšek
  Prostorska navigacija je kompleksna kognitivna sposobnost, ki je nujna za vsakodnevno delovanje v okolju in je odvisna od širokega spektra kognitivnih sposobnosti (Moffat, 2009). Namen magistrske naloge je bil preveriti učinek računalniškega kognitivnega treninga prosto...
Results per page: Sort by:
181,681 publications, page 1 of 18,169
Last index information