Language: Slovenian
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (13)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (4)
 • Type (15)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (82)
Language: Slovenian
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (13)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (4)
 • Type (15)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (82)
Results per page: Sort by:
174,124 publications, page 1 of 17,413
 • Povezovanje in razstavljanje v Mariboru med obema vojnama: Umetniški klub Grohar

  Master thesis Slovenian OPEN
  Vaupotič, Nika; (2018)
  Predmet magistrskega dela je Umetniški klub Grohar, ki je deloval v času med letoma 1920 in 1926 v Mariboru. Ob koncu prve svetovne vojne, ko je mesto dobilo novo politično in geografsko vlogo, organiziranega likovnega življenja v Mariboru ni bilo. Umetniški klub Grohar...
 • TRŽENJE STORITEV V DELAVSKI HRANILNICI D.D.

  Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Pernarčič, Matej; (2016)
  Zaradi hitrega spreminjanja okolja v bančnem sektorju je prehod komitentov z ene banke na drugo postal vsakdanji pojav. V preteklosti je bila zvestoba komitentov eni bančni instituciji pravilo in ne izjema. S strmenjem k popolnemu marketinškemu modelu, smo v teoretičnem...
 • Proces nabave terminalske opreme v podjetju Telekom Slovenije : diplomsko delo

  Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Plešnar, Boris; (2007)
 • Poučevanje slovenskega jezika za Poljake v kognitivnem pristopu

  Report Slovenian OPEN
  Będkowska-Kopczyk, Agnieszka; (2018)
  Kognitivno jezikoslovje temelji na spoznanju, da jezik neposredno odraža človekove spoznavne procese. Pomen kot predmet nenehnega pogajanja ni vsota stalne vsebine besed, temveč načina, na katerem je ta vsebina konstruirana v določenem kontekstu
 • Pospeševanje prodaje v podjetju Tobačna Ljubljana d.o.o. : diplomsko delo

  Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Tepeh, Tadej; (2007)
 • ANALIZA EKONOMSKIH ODNOSOV SLOVENIJE S SLOVAŠKO

  Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Plaskan, Mateja; (2011)
  Slovensko gospodarstvo sodi med razvitimi tržnimi gospodarstvi, kar dokazuje struktura BDP, med tem ko Slovaška se prav tako približuje, čeprav še nekateri kazalci izstopajo, kot so brezposelnost, inflacija. Informacijska struktura (uporaba interneta, elektronske pošte...
 • PROCESIRANJE OPTIČNIH VLAKENSKIH SENZORJEV Z ANALIZO PROSTORSKEGA INTERFERENČNEGA VZORCA

  Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Šipoš, Danijel; (2013)
  V diplomski nalogi je opisan princip izdelave cenovno učinkovitega senzorja za merjenje raztezka oz. razlike optične poti z uporabo standardnih optičnih vlakenskih komponent. Rešitev temelji na analizi prostorskega interferenčnega vzorca, katerega zajemamo z detektor...
 • RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA HIBRIDNIH MOBILNIH APLIKACIJ

  Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Grivc, Simon; (2016)
  Namen diplomske naloge je na konkretnih primerih predstaviti prednosti in slabosti hibridnih mobilnih aplikacij. Osredotočili smo se predvsem na razvoj aplikacij s pomočjo ogrodja Apache Cordova ter ogrodja Ionic. Implementirali smo poslovno hibridno aplikacijo mobileCR...
 • Varnost v proizvodnem podjetju

  Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Perše, Kristijan; (2018)
  Kadar govorimo o varnosti v proizvodnem podjetju, sta v ospredju predvsem dva sklopa varnosti, in sicer varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost. Področje varnosti in zdravja pri delu določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (in podzakonski predpisi), določbe ...
 • Izboljšanje konstrukcije omar za orožje

  Bachelor thesis Slovenian EMBARGO
  Ploj, Denis; (2017)
  Med praktičnim usposabljanjem v podjetju Primat d.d. se mi je ponudila priložnost sodelovati pri novem projektu omar za orožje. Konstrukcija omar stare generacije je bila preveč robustna in cenovno neugodna za novega naročnika. Odločili smo se uvesti nekatere konstrukci...
  Embargo End Date: 2020-09-04
Results per page: Sort by:
174,124 publications, page 1 of 17,413
Last index information