Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (7)
 • Content Provider (54)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (7)
 • Content Provider (54)
Download Results
1,564 research outcomes, page 1 of 157
 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Slovak
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Masár, Pavol;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Navrhnutie a realizácia dosky s ciežom nastavení homogenity teplotného poža pomocou riadiacej jednotky. Návrhy sú podporené výsledky analýzy numerického modelu . Doska je realizovaná a overená v režimoch chladenie/ohrev/gradient teploty This work deals with design of th...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Slovak
  Authors:
  Jurečka, Stanislav; Havlík, Milan; Jurečková, Mária;
  Publisher: Žilinská univerzita v Žiline. Elektrotechnická fakulta

  In this paper we describe theoretical synthesis of the x-ray diffraction line profile as a superposition of the spectral components Ka1 and Ka2 optimized to the experimental data by the genetic algorithm and nonlinear optimization methods 'Nelder-Mead downhill simplex' ...

 • publication . Report . Other literature type . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Staroňová, Dana;

  Beeswax is a product of wax-producing glands of honeybee workers. In the beehive, it serves as combs for the storage of honey, pollen and as a material that creates specific conditions for the development of the bee brood. Wax is about 3 years inside the beehive. Subseq...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Súkeník, Juraj;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Mazivostné prísady tvoria neoddeliteľnú súčasť moderných mazív. V oblasti medzného mazania zohrávajú nezastupiteľnú úlohu mazivostné prísady nazývané polymérne modifikátory viskozity. Tie sú určené k zabezpečeniu dostatočnej hrúbky mazacej vrstvy pri nízkych rýchlostiac...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Delina, Radoslav; Dráb, Radovan;
  Publisher: Technická univerzita v Liberci

  Globalization supported by information and communication technologies changes rules of the competitiveness and increases the significance of information, knowledge and networking of com- panies for the regional economies. The network cooperation resulted in the business...

 • publication . Other literature type . 2003
  Open Access Slovak
  Authors:
  Žigo, Pavol;
  Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts

  Cielbm näsho prispevku je niekolko zäkladnych poznatkov o süvetiach s pricinnymi a ücelovymi vetami v slovenskych narečiach s ohladom na his- torickü kontinuitu ich vyvinu. Kedže slovenska närecovä syntax nie ja spraco- vanä na takej ürovni ako hläskoslovie, tvaroslovie...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Slovak
  Authors:
  Fillo, Ľudovít; Halvoník, Jaroslav; Borzovič, Viktor;
  Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

  V príspevku je prezentovaná problematika pretlačenia lokálne podopretých betónových stropných a základových dosiek. V príspevku sú tiež uvedené hraničné hodnoty maximálnej šmykovej odolnosti predmetných konštrukcií s krehkým a náhlym spôsobom porušenia. Prezentované sú ...

 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Slovak
1,564 research outcomes, page 1 of 157
Last index information