Language: Slavic
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (8)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (4)
 • Collected From (4)
Language: Slavic
(CSV)
 • Publication Date (8)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (4)
 • Collected From (4)
Results per page: Sort by:
27 publications, page 1 of 3
 • "Olivovité" koráliky - terminologické poznámky a makroskopické pozorovania nálezov z pohrebiska v Dolných Věstoniciach

  Article Slavic OPEN
  Staššíková-Štukovská Danica; Ungerman Šimon; (2009)
  Termín "olivovitý korál" je v našem prostředí dlouho používán, ale z hlediska terminologie v jiných jazycích není příliš vhodný, neboť vznikají nejasnosti při odlišení podélně členěných korálů od olivovitých hladkých. Těchto bylo na raně středověkém pohřebišti v Dolních...
 • Sekundárna socializácia do dobrovoľníckej organizácie

  Article Slavic OPEN
  Dolník Peter; (2014)
  V tomto článku popisujem ako prebieha socializácia jedinca do dobrovoľníckej organizácie. Empirická časť odhaľuje ako učí skupina svojim normám jednotlivca, ako sa jednotlivec učí od skupiny a ako prebieha kontrola ich vzťahu a naučeného. Socializácia je v tomto prípade...
 • Adjektíva na -ský/-sky od francúzskych zemepisných názvov

  Article Slavic OPEN
  Sekvent Karel; (2012)
  Derivácia slovenských adjektív od francúzskych zemepisných názvov pomocou sufixov -ský/-sky sa pri rešpektovaní rytmického zákona fungujúceho v slovenčine musí opierať o kvantitu poslednej slabiky derivačného základu. Identifikácia pôvodnej francúzskej kvantity je v slo...
 • 50. konferencia slovenských matematikov

  Article Slavic OPEN
  Slovenská matematická spoločnosť, sekcia JSMF; Slovenská matematická spoločnosť, sekcia JSMF; (2018)
  Problematika sčitovania nekonečného počtu čísel v staroveku a prístupy k tomuto sčitovaniu. Problematika sčítaní nekonečného počtu čísel v starověku a přístupy k němu.
 • Význam starostlivosti o ľudské pozostatky vo vybraných neaspolských kostniciach

  Article Slavic OPEN
  Maiello Giuseppe; (2015)
  The study describes the development and significance of the so-called Cult of the abandoned souls in Purgatory, which developed and still partly persists in the crypts of two churches and one ossuary in Naples. It is a modern cult of the dead, probably associated with t...
 • Úmyselný trestný čin ťažkého ublíženia na zdraví

  Part of book or chapter of book Slavic OPEN
  Gajdičiar Vladimír; (2015)
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy

  Book Slavic OPEN
  Szimethová Monika; Wiegerová Adriana; Horká Hana; (2012)
  Publikácia, ktorá vznikla vďaka dlhoročnej spolupráci autoriek a vďaka diskusiám, ktoré boli zamerané na postavenie a rôzne kurikulárne premeny prírodovedného vzdelávania v kurikulách základných škôl v Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Dôvodom pre vznik predkladan...
 • Tlak verejnosti ovplyvnenej mediálnym obrazom spáchaných vrážd na zmeny v legislatíve

  Part of book or chapter of book Slavic OPEN
  Klesniaková Jana; (2015)
  Médiá ovplyvňujú promptne, efektívne a celoplošne široké spektrum ľudí, predovšetkým ich presvedčenie a vnímanie reality. Mediálnu príťažlivosť a stúpajúcu pozornosť verejnosti napĺňa hlavne problematika kriminality. Na základe medializovaných závažných prípadov vrážd t...
 • Vedecko-umelecké skulptúry : poznanie v umení

  Article Slavic OPEN
  Ivičič Martina; (2013)
  Expanzia biotechnológií transformovala štruktúru umeleckého diela a prepojila digitálne médiá s génmi, bunkami a tkanivom, teda so živými médiami. Výsledkom sú projekty ktoré zahŕňajú jednak pokročilé počítačové technológie, ktoré majú dopad na sféru in vivo alebo in vi...
 • Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach

  Article Slavic OPEN
  Staššíková-Štukovská Danica; Ungerman Šimon; (2009)
  V článku sú analyzované sklenené koráliky z rano středovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach z hľadiska ich tvaru, výrobnej technológie, zložení skla a chronológie. V článku jsou analyzovány skleněné korálky z raně středověkého pohřebiště v Dolních Věstonicích z h...
Results per page: Sort by:
27 publications, page 1 of 3
Last index information