Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (6)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (10)
 • Content Provider (100)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (6)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (10)
 • Content Provider (100)
Download Results
17,920 research outcomes, page 1 of 1,792
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Serbian
  Authors:
  Krneta, Aleksandra J.;
  Publisher: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

  Рад електронских уређаја и система, као што су мобилна телефонија, телевизија, рачунари, сателитски комуникациони системи, радарски системи и многи други, базира се на електромагнетским феноменима који су предмет изучавања теорије електромагнетских поља. За разумевање н...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Serbian
  Authors:
  Volk, Dražen;

  The analysis of possibilities of dialogue as the prerequisite for social and religious pluralism based on Ernst Cassirer’s philosophy of symbolic forms is the main theme of this article. In the central section, the basic elements of the philosophy of symbolic forms are ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Serbian
  Authors:
  Ђинђић, Марија; Вуловић, Наташа;
  Publisher: Београд : Православни богословски факултет

  Предмет овог рада јесте лексика из сфере православне духовности у савременом турском језику. Као што је и очекивано, већи део лексема потиче из грчког језика, а остале воде порекло из јерменског, персијског или арапског језика. Посебно је занимљиво што савремени турски ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Serbian
  Authors:
  Ignjatović, Marija;
  Project: MESTD | Protection of human and m... (179046)

  Given the considerable interest of the international community in the protection of national minorities, this issue has been re-addressed and made the focal point of extensive scientific study. In fact, the protection of human and minority rights has always been an issu...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Serbian
  Authors:
  Миланов, Наташа М.;
  Publisher: Београд : Филолошки факултет Универзитета у Београду
  Project: MESTD | Lingiustic research of co... (178009)

  Предмет истраживања су лексеме које карактерише веома разуђена полисемантичка структура, а добијене су на основу грађе коју чине досад објављени томови Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (РСАНУ). Основни циљеви овог истраживања су следећи: да се пр...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Serbian
  Authors:
  Vitas, Jasmina;
  Publisher: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad

  <p>У овој докторској дисертацији, комбуха је<br />култивисана на екстрактима ртањског чаја,<br />нане, коприве и мајчине душице заслађеним<br />са 7% сахарозе. Напици од комбухе добијени<br />на наведеним екстрактима су даље<br />коришћени као инокулуми за ферментацију<...

 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Serbian
  Authors:
  Glumac, Mirjana;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филозофски факултет

  Археолошким ископавањима Народног музеја у Београду, изведеним у периоду од 1960. до 1978. године, на некрополи Губеревац – Гомилице, која је предмет рада, констатовано је 370 гробова спаљених покојника и два устринума. На основу конструкције готово сви откривени гробов...

 • publication . Doctoral thesis . 2012
  Open Access Serbian
  Authors:
  Katarina Colic;
  Publisher: Универзитет у Београду, Машински факултет

  Proteze zglobova imaju, uopšte uyevši, kratkoročan uspeh pošto biološki i mehanički knflikti često uyrokuku otkay implantata... In general, joint prosthese are a short therm success, for bilogical and mechanical conflicrs often cause them to fall...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Serbian
  Authors:
  Irena Petrovic;
  Project: MESTD | Challenges of New Social ... (179035)

  The paper analyses the class basis of the civil society in Serbia in the period of post-socialist transformation. The analysis is based on data from several empirical studies implemented by the Institute for Sociological Research of the Faculty of Philosophy in Belgrade...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Serbian
  Authors:
  A. Sedlar; R. Bugarin; J. Turan; V. Višacki;
  Project: MESTD | Improvement of the qualit... (31046)

  The geometry of the jet created by the sprayer when treating orchard is one of the most important factors for quality and thus the efficiency of chemical control orchard. Defining the geometry of the jet in accordance with the average geometry of the canopy of a certain...

17,920 research outcomes, page 1 of 1,792
Last index information