Language: Sami
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (13)
 • Access Mode (1)
 • Type (6)
 • Language (1)
 • Content Provider (4)
Language: Sami
(CSV)
 • Publication Date (13)
 • Access Mode (1)
 • Type (6)
 • Language (1)
 • Content Provider (4)
 • Åarjelsaemien ovagkusatijvh jïh kausatijve molsedimmie

  Master thesis Sami OPEN
  Jonasson, Nils Jonas David; (2011)
  I den här uppsatsen undersöks den icke-ackusativa gruppen av sydsamiska verb, där verb som tsoepkenidh ’gå av’, gaahpanidh ’gå upp/öppnas’ och bæjjanidh ’höjas’ återfinns. Den icke-ackusativa gruppen är en undergrupp till de intransitiva verben, och känneteckn...
 • (
Last index information