Language: Polish
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (8)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (17)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Language: Polish
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (8)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (17)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
57,114 publications, page 1 of 5,712
 • AGRO-ECOLOGICAL AND YIELD ENHANCING EFFECTS OF ACID SOIL LIMING

  Article Polish OPEN
  Jan Siuta; Bogusław Żukowski; (2015)
  Ecological and yield enhancing effects of soil liming have since long been recognized and appreciated by farmers, therefore, liming is considered to be an essential part of sustainable farming system. In the Polish agriculture, liming in the amount of about 100 kg/ha of...
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Part of book or chapter of book Polish OPEN
  Kapsa, Izabela; (2017)
 • Kontekstowa interpretacja wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym

  Part of book or chapter of book Polish OPEN
  Żurowski, Sebastian; (2014)
  Przedmiotem opisu w opracowaniu są wybrane aspekty związane ze zjawiskami definiowanymi w literaturze przedmiotu m.in. jako zaimkowość czasownikowa, zasłówkowość, prowerbalność, tentegowanie, językowe jokery i/lub komunikacja bezrefleksyjna.
 • Profiles of contributors

  Article Polish OPEN
  . .; (2016)
  Profiles of contributors
 • Radio Obywatelskie from Poznań as an example of a community radio station

  Article Polish OPEN
  Doliwa, Urszula; (2018)
  In the article, the third community broadcasting sector, alongside the public and commercial sectors – is described. The history of community radio journalism is also analysed. Attention is focused on the pioneers of Polish private radio broadcasting that created pirate...
 • Teksty dziennikarskie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na materiale podręczników)

  Article Polish OPEN
  Grzelka, Monika; (2008)
  Publikacja wydana dzięki pomocy finansowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersyte...
 • Studium struktury przestrzennej małego miasta

  Article Polish OPEN
  Opania, Szymon; (2016)
  The concept of small town contains meanings that seem to be important from the point of view of spatial structure analysis. ‘Small’ refers to the numer of inhabitants, which is the basis for including a city in a certain size group. ‘Town’ or ‘city’ in the basic sense c...
 • Interpretacja wystroju grobowców północnojordańskich w świetle symboliki okresu rzymskiego

  Article Polish OPEN
  Skupinska-Lovset, Ilona; (2001)
  The necropolis in Qweilbeh-Abila, Jordan, has been explored since 1969. The results were published by French scholars in two volumes of high value. Both the topography of the tombs and their inventory show similarities to these of Skythopolis, the westernmost town...
 • Czasowniki polskie z formatem rozdzielonym

  Book Polish OPEN
  Ostromęcka-Frączak, Bożena; (1983)
  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę
 • Cele tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych

  Part of book or chapter of book Polish OPEN
  Kiełbus, Maciej; (2016)
  Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmującym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów działania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływan...
Results per page: Sort by:
57,114 publications, page 1 of 5,712
Last index information