Language: Norwegian
(CSV)
Filter By:
 • Funder (5)
 • Project (39)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (68)
Language: Norwegian
(CSV)
 • Funder (5)
 • Project (39)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (68)
Results per page: Sort by:
55,416 publications, page 1 of 5,542
 • Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

  Article Norwegian OPEN
  Stambøl, Lasse Sigbjørn; (2010)
  Mange av de som starter selvstendig næringsvirksomhet i Norge gir seg etter kort tid. Dette gjelder spesielt blant nyetablerte næringsdrivende. Bedrifter startet av menn overlever lengre enn kvinners, og middelaldrende næringsdrivende holder ut i større grad enn d...
 • Hvor sensitiv er norske aksjer for råvareprisendringer? : en multifaktoranalyse på Oslo Børs

  Master thesis Norwegian OPEN
  Fuglår, Joakim Spetaas; (2014)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt sammenhengen mellom norske aksjer og råvarepriser nærmere ved å analysere ukentlige prisendringer blant femten av de største aksjeselskapene på Oslo Børs mot råvaregruppene energi, metaller og landbruk. Tidligere studier av aksje...
 • Tapping av rein oksid til katode

  Bachelor thesis Norwegian OPEN
  Helvik, Kjetil; (2005)
  Prosjektet kjem til å bli montert og sett i drift før sommeren og dette ser ut til å bli eit velukka prosjekt. Det som blir det viktigaste måleparameter er kalkyle opp mot kostnader. Dette ser ein ikkje før ein dokumenterer prosjektet. Dette har vore eit spennande prosj...
 • ”Tørrfisken stinka, men kahytten var topp” : En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken.

  Report Norwegian OPEN
  Lidén, Hilde; (2004)
  Studien drøfter kjennetegn ved to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken (DKS) og hvilke rammer disse gir for elevenes kunstmøter i skolen. I Sandefjord kommunes Skolesekk-modell inngår lokale kunstnere og kunst- og kulturinstitusjoner, i tillegg til en...
 • Sognepresten og menighetsdiakonien - 2001

  Article Norwegian OPEN
  (2002)
 • Aksjer og inntektsfordeling

  Article Norwegian OPEN
  Fjærli, Erik; Naug, Bjørn E.; (2000)
  Inntektsstatistikk viser at registrerte aksjeinntekter økte sterkt i perioden etter skattereformen i 1992. Økningen var spesielt sterk for personer med høye inntekter, noe som bidro til at de registrerte inntektsforskjellene også økte. De reelle forskjellene økte ...
 • Funksjonshemming og fysisk aktivitet

  Bachelor thesis Norwegian OPEN
  Nilsson, Lena Henden; (2012)
 • Reisetidsregistrering av sykkeltrafikk

  Master thesis Norwegian OPEN
  Overå, Sivert Bø; Grønlund, Halvor; (2014)
  Behovet for kunnskap om sykkeltrafikk er økende, og kvaliteten til dataene som samles inn fra sykkeltrafikk i Norge i dag er ikke tilfredsstillende. Statens vegvesen uttrykker behov for å øke datakvaliteten og for å finne andre metoder som kan registrere data fra syklis...
 • Språk og matematikkvanskar

  Master thesis Norwegian OPEN
  Seljeset, Sidsel Sandal; (2006)
  Bakgrunn: Dei siste åra har det vore fokusert på at elevar har vanskar med å forstå matematikk. Spørsmålet er om dette har noko med undervisninga å gjere. Holm (2002) og Lunde (1997) uttalar at interessa for matematikk og matematikkvanskar har auka og forskinga på de...
 • Ekfrastisk diktning. Tid, skrift og visuelle uttrykksformer i Frode Gryttens Rom ved havet, rom i byen (2007)

  Master thesis Norwegian OPEN
  Hansen, Maja; (2011)
  I denne oppgaven undersøker jeg relasjonen mellom tid, tekst og visuelle yttrykksformer i Frode Gryttens novellesamling Rom ved havet, rom i byen (2007), og definerer boka som et ekfrastisk verk. Novellene er inspirert av ti malerier av den amerikanske maleren Edward Ho...
Results per page: Sort by:
55,416 publications, page 1 of 5,542
Last index information