Language: Macedonian
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (31)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (7)
Language: Macedonian
(CSV)
 • Publication Date (31)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (7)
 • МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ И ИСТОРИСКИТЕ ПРОУЧУВАЊА

  Other literature type Macedonian OPEN
  Ristovska-Josifovska, Biljana; (2017)
  Истражувањата на идентитетот претставуваат комплексен потфат, којшто претпоставува разгледувања на многу аспекти од колективниот и од индивидуалниот развиток. Со оглед на комплексноста и сеопфатноста на темата, во оваа пригода се фокусираме на македонскиот идентитет и ф...
 • (
Last index information