(CSV)
Filters
Language:Lithuanian
Filter By:
 • Funder (6)
 • Project (36)
 • Publication Date (43)
 • Access Mode (4)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (96)
 • Collected From (47)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (6)
 • Project (36)
 • Publication Date (43)
 • Access Mode (4)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (96)
 • Collected From (47)
Results per page: Sort by:
68,559 publications, page 1 of 6,856
 • Article Lithuanian OPEN
  Bazaras, Jonas;
  (2006)
  Publisher: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House “Technika”
  The acoustic analysis of transport vehicles is presented in this article. Two types of vehicles of Russian production (TEP-60 and M62) were selected for this research. Using ANSYS/Multiphysic software acoustic noise of different power units in the engine sector was simu...
 • Book Lithuanian OPEN
  Stankūnienė, Vlada; Baublytė, Marė; Žibas, Karolis; Stumbrys, Daumantas;
  (2016)
  Publisher: Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus
  Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių procesų pokyčiai ilgalaikėje istorinėje perspektyvo...
 • Article Lithuanian OPEN
  (2005)
 • Doctoral thesis Lithuanian OPEN
  Petravičienė, Inga;
  (2017)
  Publisher: Vytauto Didžiojo universitetas
  Nutukimas yra viena iš sparčiausiai plintančių vaikų lėtinių neinfekcinių ligų. Iki šiol dauguma atliktų tyrimų nagrinėjo vienos kilmės aplinkos veiksnių poveikį vaikų sveikatai, tačiau nėra kompleksinių aplinkos veiksnių tyrimų. Daktaro disertacijoje nagrinėjami prieža...
 • Doctoral thesis Lithuanian OPEN
  Franckevičius, Marius;
  (2011)
  Publisher: Institutional Repository of Vilnius University
  Dendrimerai tai naujai dendritinių polimerų klasei priskiriamos makromolekulės. Jų dydis, funkcinių grupių skaičius yra tiksliai apibrėžti ir gali būti kontroliuojami sintezės metu. Dėl išskirtinių struktūrinių savybių, dendrimerai jau keletą dešimtmečių yra intensyviai...
 • Master thesis Lithuanian OPEN
  Poškaitė, Lina;
  (2010)
  Publisher: Vilnius University
  Temos aktualumas. Kintančios situacijos verslo rinkoje reikalauja kaskart vis naujų žinių, mokėjimų ir įgūdžių. Žinių valdymas leidžia įmonei nuolat žinoti apie savo turimus žinių išteklius, juos atnaujinti, kurti naujas žinias. Neatsiejamai norėdama išlikti konkurencin...
 • Article Lithuanian OPEN
  Gerulis, Saulius;
  (2003)
  Tyrimo objektas: kai kurie lietuvių fortepijono meno istorijos kontūrai; pagrindinis dėmesys kreipiamas į kompozitorių, atlikėjų ir kritikų sąsajas. Tyrimo uždaviniai: apžvelgti, kaip per mūsų fortepijono meno istorijos.; šimtmetį funkcionavo minėtos sąsajos, aptarti pi...
 • Article Lithuanian OPEN
  Gaidamavičiūtė, Rūta;
  (2011)
 • Article Lithuanian OPEN
  Vainauskienė, Tamara;
  (2006)
  The development and work of the Kaunas State Conservatoire during 1944–1949 is analysed. The Kaunas State Conservatoire was closed in 1943, and after its reorganization in 1944 reforms were taken according to the main concepts of Soviet music higher schools. The author ...
 • Article Lithuanian OPEN
  Palidauskaitė, Jolanta;
  (2011)
  The publication investigates the problems of creation of civil service in interwar Republic of Lithuania. The idea of the paper is to look at the relationship of the ideal and reality and compare the ideal of civil service constructed by the contemporary scientists and ...
Results per page: Sort by:
68,559 publications, page 1 of 6,856
Last index information