Language: Lithuanian
(CSV)
Filter By:
 • Funder (5)
 • Project (33)
 • Publication Date (40)
 • Access Mode (4)
 • Type (15)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (63)
 • Collected From (40)
Language: Lithuanian
(CSV)
 • Funder (5)
 • Project (33)
 • Publication Date (40)
 • Access Mode (4)
 • Type (15)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (63)
 • Collected From (40)
Results per page: Sort by:
64,328 publications, page 1 of 6,433
 • Vėluojančių užsakymų mažinimas UAB „Baltoji juosta“

  Bachelor thesis Lithuanian OPEN
  Turminas, Edvardas; (2009)
  UAB „Baltoji juosta“ yra didžiausia kasos juostų gamybos įmonė Lietuvoje. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje siekiant įgyti ar išlaikyti konkurencinį pranašumą yra būtina kaip įmanoma efektyviau valdyti visus įmonėje vykstančius procesus. Įmonėje esantys vėluojantys užsaky...
 • Informacija apie Darbai ir dienos / Deeds and Days 2018, nr. 69

  Article Lithuanian OPEN
  (2018)
 • Etinės vertės šaltinio paieškos: I. Kantas ir M. Nussbaum

  Article Lithuanian OPEN
  Droblytė, Patricija; (2005)
  Straipsnyje nagrinėjama amerikietės Martha’os Nussbaum etinė „žmogaus gebėjimų koncepcija“ ir lyginama su I. Kanto etikos teorija. Siekiama nustatyti, kokią žmogaus esybės plotmę šie mąstytojai laiko etinės vertės šaltiniu. Ir vienas, ir kitas tokiu šaltiniu laiko prakt...
 • Youth mobile service adoption

  Master thesis Lithuanian OPEN
  Dirvonskas, Tomas; (2009)
  Magistro baigiamojo darbo objektas yra mobilių paslaugų įsisavinimas. Darbo tikslas – nustatyti ir ištirti veiksnius, skatinančius jaunimą vartoti mobilias paslaugas. Darbo uždaviniai: Remiantis informacijos sistemų teorijomis bei informacijos ir komunikacijos technolog...
 • Financial leasing: assessment of lithuanian court practice

  Master thesis Lithuanian OPEN
  Šutova, Jekaterina; (2008)
  Darbe yra analizuojama Lietuvos teismų praktika lizingo sutarties esminiais probleminiais klausimais, daugiausia dėmesio skiriant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicijų vertinimui. Nagrinėjama lizingo tarpusavio ryšių struktūra, teisinių santykių kvalifikavimo problema,...
 • Investigation of the possibilities for plants biochemical parameters cartographing using remote sensing

  Master thesis Lithuanian OPEN
  Rutkauskas, Dovydas; (2018)
  This master thesis paper is analyzing various plants biochemical parameters remote sensing implementation techniques. After literature analysis in order to obtain reliable information about few most promising methods, they were practically implemented. As a result, tria...
 • Lietuvoje ir emigracijoje dirbančių darbuotojų pasitenkinimo skirtingais darbo veiksniais ypatumai bei sąsajos su ketinimais išeiti iš darbo

  Master thesis Lithuanian OPEN
  Motiejauskienė, Lina; (2013)
  Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių darbuotojų pasitenkinimo darbu ir ketinimo išeiti iš darbo sąsajas. Tyrime dalyvavo 258 darbuotojai. Jo metu buvo apklausti 125 tiriamieji, neturėję emigracijos patirties, 82 grįžę iš emigracijos ir 51 dirb...
 • DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO SISTEMOS STATYBOS ĮMONĖSE MODELIAVIMAS

  Master thesis Lithuanian OPEN
  Ichsanova, Alfija; (2007)
  Baigiamajame magistro darbe analizuojama statybos įmonių darbuotojų motyvavimo problema. Darbo tikslas yra sudaryti ir pagrįsti statybos įmonės darbuotojų motyvavimo sistemą, pateikiant ją kaip universalų modelį. Darbe nagrinėjami darbuotojų motyvaciją lemiantys veik...
 • Švietimo reformų pasekmės vidurinėse mokyklose

  Master thesis Lithuanian OPEN
  Bundonienė, Orinta; (2009)
  Kokybiškas ir visuotinai prieinamas švietimas - esminė bendros visuomenės gerovės prielaida. Tuo tikslu Lietuvoje yra reformuojama švietimo sistema. Tačiau šiuo metu švietimas – viena problematiškiausių sričių Lietuvoje, jis kelia daug socialinių problemų, neaiškūs švie...
 • GIMNAZIJOS IR PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIŲ SAVĘS VERTINIMAS

  Master thesis Lithuanian OPEN
  Zinevičienė, Eglė; (2006)
  The author of the paper: Egle Zineviciene The theme of the paper: Gymnasium and comprehensive school students’ self-evaluation The place of the Lithuanian University of Agriculture. The department of preparation of the paper: professional pedagogi...
Results per page: Sort by:
64,328 publications, page 1 of 6,433
Last index information