Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (7)
 • Content Provider (38)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (7)
 • Content Provider (38)
Download Results
16,106 research outcomes, page 1 of 1,611
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Beļēviča, Anna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Starptautiskās sporta arbitrāžas tiesas pastāvēšana un tās strīdu risināšanas iespējas atvieglo daudzu sportistu un ar sportu saistītu organizāciju radušos jautājumus. Tiesas objektivitāte, neatkarība, iztiesāšanas ātrums un kompetence rada pozitīvu strīda risināšanas m...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Tabačņiks, Artūrs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Šajā darbā tiek apskatīts ASP.NET MVC kā satvars mūsdienīgu tīmekļa lietotņu izstrādei un Google Polymer kā rīks, kas atvieglo šo lietotņu saskarņu izstrādi. Tiek apskatīti abu tehnoloģiju kopējās integrācijas esošie risinājumi, tiek formulēti šī darba ietvaros izstrādā...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Roste, Aija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Pēdu profilakse un pašaprūpe Nacionālo Bruņoto spēku Aviācijas bāzes karavīriem.

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Maticina, Anastasija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura tēma ir informācijas apmaiņas process starp māsu un pacientu klīniskajā vidē. Pamatojoties uz pētnieciska darba mērķi teorētiski analizēt un praktiski izvērtēt informācijas apmaiņas procesu starp māsu un pacientu klīniskajā vidē tiek izvirzīta hipotēze par apm...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Oščenkova, Liāna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Liāna Oščenkova ir izstrādājusi maģistra darbu par tēmu „Pаšарrūреѕ nοvērtēјumѕ расiеntiеm аr rеimаtοīdο аrtrītu”. Darbs sastāv no 116 lapaspusēm, 27 attēliem un 4 pielikumiem. Darba mērķis - noskaidrot, kādas pašaprūpes iespējas un palīglīdzekļu izmantošanas iespējas i...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Spalva, Marta;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēma – Acu aprūpe pacientiem intensīvās terapijas nodaļā. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka māsas ļoti reti pievērš uzmanību pacientu acu aprūpei, kas bieži vien tiek uzskatīts kā sekundārs aspekts, jo lielāka uzmanība tiek pievērsta pacienta kopējam stāv...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Polinko, Jūlija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēma - “Māsu psihoemocionālā sagatavotība neatliekamās situācijās intensīvās terapijas nodaļā”. Pētījuma mērķis ir noskaidrot kāda ir psihoemocionālā sagatavotība māsām neatliekamās situācijās intensīvās terapijas nodaļā. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Sindecka, Kristīna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Background: The usage of smart devices has become one of the hallmarks of daily life in the present era. With the increase of access to a variety of screen devices in our living environment, the percentage of time devoted to usage of these technologies increases as well...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Avazova, Sabina;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The global market characterized by numerous local and international products that are constantly fighting for space and recognition from the users. As such, the importance attached to global branding cannot be emphasized. Companies have to market their products in the g...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Čima, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bachelor’s thesis “Guilt form- intent” has been written with the objective to research intent, focusing primarily on the indirect form of intent and the problematic issues associated with it. The thesis explores two standpoints and the arguments of their supporters, as ...

16,106 research outcomes, page 1 of 1,611
Last index information