(CSV)
Filters
Language:Latvian
Filter By:
 • Funder (1)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Content Provider (28)
 • Collected From (26)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (1)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Content Provider (28)
 • Collected From (26)
Results per page: Sort by:
14,168 publications, page 1 of 1,417
 • Article Latvian OPEN
  Rudņevs, J; Mazais, J;
  (2008)
  Rakstā aplūkota Rīgas Tehniskās universitātes Ražošanas kvalitātes institūta (RKI) attīstības vēsture laika posmā kopš Mehānikas fakultātes atjaunošanas Latvijas Universitātē līdz mūsdienām. Sniegts vēsturisks pārskats par mācībspēkiem un studiju priekšmetiem, kā arī da...
 • Conference object Latvian OPEN
  Kozuliņš, K; Berjozkina, S;
  (2011)
  Publisher: RTU Izdevniecība
  Raksts apraksta aktuālo elektrotīklu attīstības virzienu – viedo elektrotīklu un to mērīšanas sistēmas, funkcionālās prasības, potenciālās attīstības iespējas. Darbā analīzēti viedo mērījumu sistēmas, galvenie trūkumi un to priekšrocības, kā arī dots ieskats viedo tīklu...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Kaula, Inga;
  (2016)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Krimināltiesiskajā jomā nepastāv vienots vārdkopas faktiskais apstāklis definējums, kas rada neviennozīmīgu faktisko apstākļu izpratni un konstatēšanu praksē. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot vārdkopas faktiskais apstāklis nozīmi vispārīgi un, ciešu uzmanību vēršot ...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Braunfelde, Zane;
  (2016)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darbs „Latvijas Valsts kontrole: izveidošana un darbība pirmajos tās pastāvēšanas gados (1918.-1923.)” raksturo iestādes izveidi un darbību laika posmā no valsts kontroliera posteņa izveidošanai 1918.gada 2.decembrī līdz jaunā Valsts kontroles likuma izdošanai ...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Dankaniča, Vita;
  (2018)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darba autors – Vita Dankaniča Diplomdarbs tēma – sadarbības prasmju veicināšana 4. klašu skolēniem latviešu valodas stundās. Mērķis – teorētiski pamatot un praktiski pārbaudīt sadarbības prasmju veicināšanas pedagoģiskās iespējas 4. klašu skolēniem latviešu valodas stun...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Riekstiņa, Kristīne;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Burtu nozīme dizainā ir nenoliedzami milzīga. Bieži vien tas ir svarīgākais elements dizaina projektā. Dizaineri iegulda daudz laika un darba, lai burtveidolus padarītu viegli uztveramus. Burtus pielieto ne tikai, lai nodotu informāciju avīzēs, grāmatās, žurnālos vai pl...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Neilands, Undis;
  (2019)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  U.Neilands Biznesa modelis jaunuzņēmumam auto servisa rezervācijas platformas ieviešanai Baltijas valstīs: Maģistra darbs. – Rīga, LU, Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa. – 2018. – 99 lpp. Darbā definēts, kas ir biznesa modelis un veikta biznesa modeļ...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Rieka, Annija;
  (2016)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba tēma ir “Apdrošināšanas akciju sabiedrības “If P&C Insurance AS” personāls kā konkurētspēju veicinošs faktors Baltijas valstīs”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz literatūrā un elektroniskajos resursos pieejamo informāciju, veikt korelācijas apr...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Kļaviņš, Kaspars;
  (2019)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba “Lielu jēdzienu tīklu vizualizācijas sistēma” mērķis ir izstrādāt algoritmu lielu jēdzienu tīklu un ontoloģiju sistēmas vizualizācijai. Darbā tiek meklēti paņēmieni, lai apakštīklu varētu attēlot uz vairākiem monitorā, lai virsotnes nešķērsotu ekrāna mal...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Krastiņa, Anete;
  (2020)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darbā tiek pētītas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas Jūrmalā, Ķemeros. Izvēlētā uzņēmējdarbības nozare ir ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, izveidojot mājīgu kafejnīcu. Kā konstanti izvēloties šādu nozari un tieši šo rajonu pilsētā, darba ietvaros tiek notei...
Results per page: Sort by:
14,168 publications, page 1 of 1,417
Last index information