Filters (2 )
Download Results
175,275 research outcomes, page 7 of 17,528
 • publication . Other literature type . Article . 2000
  Open Access Croatian
  Authors:
  Peter Abrahamson;
  Publisher: University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work

  Rad zapocinje identifikacijom bitnog porasta uporabe tipologija socijalnih država unutar komparativnih studija. To se razvilo do stupnja u kojem mnogi autori smatraju samorazumljivim da se svijet sastoji od ogranicenog broja dobro definiranih socijalnih režima. Ova je r...

 • publication . Other literature type . 1963
  Open Access Croatian
  Authors:
  Bach, Ivan;
  Publisher: Croatian Dairy Union

  Metode za ocjenjivanje opsega zaostalog bakterijskog onečišćenja možemo razvrstati u tri grupe: a) one, kod kojih se sterilizirana površina otire ili ispire određenom količinom Ringerove otopine; b) one, kod kojih se hranjiva podloga stavlja izravno na steriliziranu pov...

 • publication . Other literature type . 1956
  Open Access Croatian
  Authors:
  Bauer, Antun;
  Publisher: Museum documentation centre
 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Tojaga, Azra; Obradović Salčin, Lejla;
  Publisher: Faculty of Health science University of Mostar

  UVOD: Moždani udar je značajan zdravstveni problem i jedan od vodećih uzroka onesposobljenja diljem svijeta. CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti utjecaj klasičnog kineziterapijskog tretmana i Bobath koncepta na razinu neovisnosti pacijenata s hemiparezom nakon ishemijskog možd...

 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Croatian
  Authors:
  Janković, Iva Radmila;
  Publisher: Institute of Art History, Zagreb
 • publication . Other literature type . 2015
  Open Access Croatian
  Authors:
  Triplat Horvat, Martina;
  Publisher: Croatian Cartographic Society
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Kristić, Marija;
  Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za hrvatski jezik i književnost.

  Provjera usklađenosti norme hrvatskoga jezika s nazivljem računalne znanosti cilj je ovoga rada. Problematici se pristupa prvo s teorijskoga stajališta te se piše o jezičnome posuđivanju kao vrlo čestom načinu nastanka novih naziva u hrvatskome jeziku. Promatraju se raz...

 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Croatian
  Authors:
  Šparada, Renata;
  Publisher: Institute of Art History, Zagreb
 • publication . Other literature type . 1981
  Open Access Croatian
  Authors:
  Štambuk, Maja;
  Publisher: Croatian Sociological Association

  Migrations of the rural population, especially of the agricultural population, are a significant component of the transformation of the traditional rural social structure. The article deals with some aspects of spatial mobility, primarily the scope of exodus, reasons fo...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Bistrović, Matija;
  Publisher: Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za strojarstvo.

  Današnje svjetsko tržište puno je novih kompleksnijih zahtjeva obrada površina što za sobom povlači i kompleksnije strojeve na kojima se takve površine izrađuju. Takvi zahtjevi postavljaju se na što ekonomičniju i što fleksibilniju proizvodnju uz stalnu prisutnu konkure...

175,275 research outcomes, page 7 of 17,528
Last index information