(CSV)
Filters
Language:Croatian
Filter By:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 5 of 13,983
 • Master thesis Croatian OPEN
  Torbica, Nikica;
  (2014)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of History.
  Počevši od ranominojskog razdoblja u Grčkoj pronalazimo brojne grobne ostatke poput kružnog groba s kupolastim svodom u Measari te grobova nedaleko od Knososa i Festosa. Ipak, prve monumentalne grobove pronalazimo u mikenskoj civilizaciji koja zapanjuje svojim tolos gro...
 • Bachelor thesis Croatian RESTRICTED
  Lončar, Ana;
  (2010)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology.
  Gestikulacija je jedan od najvažnijih dijelova neverbalne komunikacije gotovo svih kultura svijeta. Brojnim istraživanjima dobiveno je da različiti načini gestikuliranja ovise o okolini u kojoj osobe žive te o kulturalnom kontekstu s kojim se identificiraju. Ono što je ...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Farkaš, Ivana;
  (2016)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of History.
  Japanski zračni napad na Pearl Harbor (američka luka na havajskome otoku Oahu), gdje se na sidrištu nalazio veći dio ukupne američke pacifičke flote, počeo je 7. prosinca 1941. u 7 sati i 50 minuta. Taj napad smatra se povodom za ulazak Sjedinjenih Američkih Država, koj...
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Cerović, Robert; Juretić, Mirna; Belušić Gobić, Margita; Rogić, Mate;
  (2014)
  Publisher: Croatian Medical Association, Branch Rijeka
  Ekstraoralni autologni koštani transplantati koriste se za augmentaciju u slučaju vrlo velikog koštanog deficita alveolarnog grebena. Najčešća donatorska mjesta ovih transplantata su krista ilijaka i kalvarija. Transplantati uzeti s ovih mjesta koriste se najčešće kao k...
 • Other literature type Croatian OPEN
  Damevski, Valerija;
  (1972)
  Publisher: The Zagreb Archaeological Museum
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Šimunović, Petar;
  (1985)
  Publisher: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  U radu se obrađuje toponimija koju Hrvati usvajaju romanskim posredništvom u jezičnoj, kulturnoj i biološkoj simbiozi duž istočnojadranskog primorja. Ona posredno pokazuje slavensku prisutnost na prostorima rasprostiranja te toponimije u ranom srednjem vijeku, nakon hrv...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Leljak, Matija;
  (2018)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Electrical Engineering.
  Tema ovog rada je kontinuirana regulacija broja okretaja elektromotora upravljana PLC-om. U teorijskom dijelu rada opisani su sustavi automatizacije i tipovi regulatora koji se koriste u industrijskim postrojenjima te njihova primjena. U praktičnom dijelu opisana je...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Pešut, Mirela;
  (2015)
  Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Business department.
  Upravljanje i razvoj ljudskih resursa postaje sve značajnije zbog novog mjesta i uloge čovjeka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Jedan od ključnih čimbenika upravljanja ljudskim resursima ali i faktor uspješnog poslovanja je motivacija zaposlenik...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Čapo, Jelena;
  (2012)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  Devetnaesto je stoljeće stoljeće brojnih promjena u Hrvatskoj, kako na političkoj sceni, tako i na jezikoslovnoj, znanstvenoj i brojnim drugim. Ukidanjem latinskog jezika 1848. godine, odnosno njemačkog jezika 1861. godine počinje se u školama, uredima i javnom životu H...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Klasić, Katarina;
  (2016)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology.
  Rizična ponašanja predstavljaju zdravstveni, psihološki i socijalni rizik za mlade. Istraživanja su pokazala kako su osobine ličnosti važni prediktori rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos psihopatoloških osobina ličnost...
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 5 of 13,983
Last index information