(CSV)
Filters
Language:Croatian
Filter By:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 4 of 13,983
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Ranko Matasović;
  (2002)
  Publisher: Institute of Croatian Language and Linguistics
  Razlika između neotuđive i otuđive posvojnosti u hrvatskome nije gramatikalizirana, no ipak je izraziva pragmatičkim pravilima, uslijed kojih se neke konstrukcije (poput posvojnoga dativa) osjećaju manje obilježenima uz neotuđivo posjedovane imenice. S obzirom na ta pra...
 • Other literature type Croatian OPEN
  Šimunović, Agneza;
  (1967)
  Publisher: Faculty of Defectology
 • Article Croatian OPEN
  Marija Znika; Maja Znika;
  (2017)
  Publisher: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  This paper examines the category of animacy in Croatian and its connection with category of possessiveness within grammars and other linguistic manuals of standard Croatian language. The influence of category of animacy on word formation and word forms is also analysed,...
 • Other literature type Croatian OPEN
  Vignjević, Bruno;
  (2016)
  Publisher: Institute for social research in Zagreb
 • Doctoral thesis Croatian OPEN
  Hrupec, Dario;
  (2008)
  The atmosphere is an intrinsic part of any imaging atmospheric Čerenkov telescope and the telescope response is therefore sensitive to unpredictable changes in the atmosphere. A lot of observational data taken during non-ideal atmospheric transparency have not been anal...
 • Article Croatian OPEN
  Aleksandra Brakus;
  (2016)
  Publisher: Center for Philosophy of Media and Media Research
  Art is a human activity which aims to stimulate the senses, mind and spirit. It is an activity that was created with the intention to transmit emotions and ideas. The need for art comes from human creativity. Many scientific disciplines such as psychology, sociology, ar...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Strupar, Ivana;
  (2011)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  Ovaj rad se temelji na analizi i interpretaciji intimnih zapisa Dragojle Jarnević koje je sustavno zapisivala u Dnevniku. Nakon uvodnog dijela u kojemu će biti riječi o zadatku ovoga rada, slijedi kraći pregled teorijskih mišljenja o dnevniku kao žanru u književnosti. S...
 • Other literature type Croatian OPEN
  (2011)
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
 • Bachelor thesis Croatian RESTRICTED
  Živković, Nensi;
  (2015)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Microbiology and Parasitology.
  Acinetobacter baumannii nepokretni je Gram - negativni štapić koji izaziva teške infekcije kod imunokompromitiranih bolesnika. U posljednje vrijeme, ovaj oportunistički uzročnik značajno je povezan s rastom infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, odnosno bolničkih in...
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Josip Lisac;
  (2003)
  Publisher: Institute of Croatian Language and Linguistics
  Obrađuje se prostiranje novoštokavskoga ikavskog dijalekta i njegove glavne fonološke značajke. U vokalizmu riječ je o ikavskom refleksu jata, o ponekom primjeru vokalizacije poluglasa u slabu položaju i prijelaza prednjega nazala u a, o prijelazu ra u re, o vokalnim re...
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 4 of 13,983
Last index information