(CSV)
Filters
Language:Croatian
Filter By:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 3 of 13,983
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Zorica Krželj-Čolović;
  (2007)
  Publisher: J.J.Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek
  Tijekom svoje duge povijesti, Dubrovnik je bio poznat kao trgovački i pomorski grad. Dubrovački trgovci i pomorci širili su svoje utjecaje prema Zapadu i novootkrivenim zemljama Središnje i Sjeverne Amerike, te na istok prema Indiji. Pararelnim razvojem brodarstva, b...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Dujmović, Viktorija;
  (2017)
  Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Transport department.
  nteligentna transportna sredstva imaju značenje novoga kritičnog pojma koji mijenja pristup i trend razvoja prometne znanosti i tehnologije transporta. Paralelno teče i razvoj inteligentnih vozila, koja svojim novim svojstvima značajno unaprjeĎuju sigurnost, učinkovitos...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Ledinšćak, Magdalena;
  (2017)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Multimedia, Design and Application.
  Grafički dizajn već odavno nije samo dizajn tiskanih knjiga, časopisa, letaka, loga i sl. već to obuhvaća i web-dizajn, dok je jedan dio grafičkih dizajnera zaposleno i u industriji video igara kod izrade grafičkih korisničkih sučelja i sl. Grafičko korisničko sučelje b...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Ivinić, Fabio;
  (2018)
  Publisher: University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
  Zahvaljujući financijskim izvještajima stječe se uvid u financijsko stanje i rezultate poslovanja poslovnog subjekta, njima je također moguće komparirati uspješnost i rast pojedinih društava, saznati dinamiku kretanja pojedinih pozicija u financijskim izvještajima te do...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Đuretić, Anita;
  (2015)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Pedagogy.
  Socijalizacija je proces tijekom kojeg svaka osoba usvaja različita znanja, stavove, vještine i socijalnu osjetljivost te samim time postaje osoba uključena u društvo, društvene vrijednosne sustave kroz koje se prilagođava društvenim zahtjevima i potrebama. Najvažniji e...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Tomišić, Marta;
  (2018)
  Publisher: University of Pula. Faculty of Educational Sciences.
  Strip je kroz svoju najraniju i intrigantnu povijesti bio predmet brojinih proučavanja, divljenja, pa čak i zanemarivanja, degradiranja, da bi na posljetku u moderno vrijeme zaozeo mjesto koje mu pripada kao deveta umjetnost. Većina se danas može složiti kako vrijednos...
 • Master thesis Croatian RESTRICTED
  Ivančević, Nevena;
  (2014)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Oral Surgery.
  Tijekom proteklih 15 godina, implantologija je uznapredovala brže od mnogih drugih disciplina dentalne medicine. Estetika je postala neodvojivi dio oralne rehabilitacije te pacijenti ne očekuju samo da protetska rehabilitacija na implantatima bude funkcionalno dugoročna...
 • Article Croatian OPEN
  Evaine Le Calvé Ivičević; Iva Pranjković;
  (2018)
  Publisher: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  Numerous works devoted to the verbal aspect in the Slavic languages, as well as in other languages in which this category is not morphologically marked, have produced an abundance of terms, that is, terminological systems that vary, depending on a particular description...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Ćorić, Lucija;
  (2017)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of pharmaceutical technology.
  Glukokortikoidi su hormoni steroidne strukture koji mogu biti prirodnog ili sintetskog podrijetla. Djeluju protuupalno i imunosupresivno. Poremećaj njihove regulacije i djelovanja povezuje se s etiologijom mnogih bolesti što objašnjava njihov velik terapijski potencijal...
 • Master thesis Croatian RESTRICTED
  Kovač, Jelena;
  (2016)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Surgery.
  Opekline su vrsta ozljede koţe i/ili potkoţnog tkiva koje mogu biti uzrokovane toplinom, električnom strujom, kemijskim tvarima, trenjem ili radijacijom. One predstavljaju globalni javnozdravstveni problem. Učestalost opeklina varira u različitim zemljama – naj...
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 3 of 13,983
Last index information