(CSV)
Filters
Language:Croatian
Filter By:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 2 of 13,983
 • Bachelor thesis Croatian RESTRICTED
  Lulić, Maja;
  (2011)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Philosophy.
  Hannah Arendt je pažnju uglavnom usmjerila na moralna pitanja, koja se odnose na individualno ponašanje i postupanje, tj. na pravila i mjerila pomoću kojih su ljudi odvajali ono ispravno od neispravnoga. Totalitarizmu nije potrebno načelo djelovanja jer je njegova priro...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Vivod, Amanda;
  (2017)
  Publisher: University of Pula.
  Menadžment prinosa razvio se u avioindustriji nakon deregulacije zračnog tržišta u Americi 60-ih godina prošlog stoljeća. Napretkom tehnologije povećala se kompleksnost samog sustava i razmjeri poslovanja koje isti obuhvaća. Menadžment prinosa je metoda koja pomaže podu...
 • Article Croatian OPEN
  Kraus, Ivan; Tirić, Ana; Burilo, Dalibor;
  (2012)
  Propusni beton, kao jedan od ključnih elemenata održivog razvoja, primjenu najčešće nalazi zbog povoljnog utjecaja na okoliš. Zbog relativno svijetle boje, u urbanim sredinama umanjuje efekt vrućeg otoka, a mreža spojenih šupljina reducira prometnu buku. Osim toga, ima ...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Medvedec Vlašić, Klaudija;
  (2016)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Biomedical Sciences.
  Uobičajeni, normalni afekti (tuga, bol i radost) dio su našega svakodnevnoga života i trebaju se razlikovati od patoloških stanja ili poremećaja raspoloženja. Afektivni poremećaji ili poremećaji raspoloženja su najzastupljenija skupina duševnih poremećaja. Njih...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Kušen, Eda;
  (2015)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of History.
  Ljudi na drugačiji način gledaju na smrti te postoje dva glavna pogleda na smrt. Kao što smrt utječe na pojedinca tako i utječe na njegovu društvenu skupinu, bilo na njegovu obitelj ili poznanike. Poslije same smrti dolazi do obreda prijelaza i postoji poseban način pri...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Hruška, Izabela;
  (2016)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology.
  Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu nekih psiholoških i socijalnih odrednica u objašnjenju socijalne anksioznosti studenata. Istraživanje je provedeno online na uzorku od 303 studenta. Psihološke odrednice socijalne anksioznosti uključene u ovom ispitivanju bil...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Matulin, Marija;
  (2012)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of History.
  U stoljeću građanskog preporoda i krucijalnih promjena diljem svijeta, u Africi se pojavio Muhamed Ahmed al Mahdi koji i danas inspirira vlastite sljedbenike, kao i mnoge umjetnike. U drugoj polovici 19. stoljeća glavne su vijesti u britanskom tisku bile vezane uz Muham...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Čakarić, Matija;
  (2019)
  Publisher: University of Pula. Faculty of Informatics in Pula.
  Diplomski rad se bavi istraživanjem video igara u kontekstu nasilja i otpornosti u obitelji. Pojedina istraživanja upućuju da je povezanost video igara i agresije moguće objasniti uključujući „treću“ varijablu, primjerice kao obiteljsko okruženje. Slijedom toga, cilj je...
 • Article Croatian OPEN
  Ivan Matejčić;
  (2012)
  Publisher: University of Zadar
  Crkva Sv. Nikole u Puli primjer je izvrsno sačuvane arhitekture iz razdoblja sredine ili druge polovine 6. stoljeća. Tijekom restauratorskih radova koje je nekoliko godina vodio Konzervatorski odjel u Puli izrađena je nova dokumentacija te su neki dijelovi crkve i njezi...
 • Article Croatian OPEN
  Senad Nanić;
  (2018)
  Publisher: Center for Philosophy of Media and Media Research
  By choosing a word of civilization for a complex, arranged, perfected, and socially accessible form of culture, humanity refers to the town as the fundamental medium of sociability. In the case of Sarajevo, the idea of intercultural synthesis is the foundation of the ci...
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 2 of 13,983
Last index information