Language:Croatian
(CSV)
Filter By:
 • Funder (11)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (85)
Language:Croatian
(CSV)
 • Funder (11)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (85)
Results per page: Sort by:
133,869 publications, page 2 of 13,387
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Lukac, Antonija;
  (2017)
  Down sindrom obilježen je nizom poteškoća koje uključuju opći zastoj razvoja, te cijeli niz urođenih i stečenih oštećenja. Sindrom Down je vrlo kompleksan i u uspješnom liječenju, habilitaciji i rehabilitaciji je potreban velik broj stručnjaka, od liječnika, medicinskih...
 • Other literature type Croatian OPEN
  (2013)
 • Doctoral thesis Croatian CLOSED
  Kršćanski, Sanjin;
  (2013)
  U ovom su radu, u sažetu obliku, prikazani uvjeti nastanka pukotina i identificirani neki od faktora koji utječu na njihov nastanak i rast. Dan je kratki pregled osnova mehanike loma i određenih parametara (ponekad nazvanih parametrima loma ili parametrima žilav...
 • Doctoral thesis Croatian CLOSED
  Ivandić, Vladimira;
  (2012)
  Disertacija istražuje kljucna obilježja apsorpcijskog kapaciteta pretpristupnih programa Europske unije (EU) u Republici Hrvatskoj s ciljem prepoznavanja potrebnih aktivnosti koje bi ojacale njegovu ulogu u korištenju EU sredstava iz strukturnih fondova. Istraži...
 • Article Croatian OPEN
  Ljerka Sedlan Konig;
  (2008)
  This work is imagined like a simplified guide for the correct use of articles in writing economic texts in English. The articles in English language (indefinite a/an, definite the, ø or zero article as well as the unstressed some) represent a big problem to speake...
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Sekulić-Gvozdanović, Sena;
  (1987)
  Frank Lloyd Wright
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Krstić, Hrvoje; Sigmund, Vladimir;
  (2008)
  Dinamičke karakteristike konstrukcije predstavljaju osobnu iskaznicu konstrukcije i iz njih se može iščitati stanje konstrukcije. Konstruktivna oštećenja uzrokuju promjenu dinamičkih parametara (vlastitih frekvencija, formi osciliranja i koeficijenata prigušenja). Kako ...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Kovačina, Antonela;
  (2016)
  Kefir je jedinstveni mliječni proizvod dobiven fermentacijom laktoze do mliječne kiseline i alkohola. Proizvodi se zahvaljujući mikrobnoj aktivnosti kefirnih zrnaca, koja imaju relativno stabilan i na specifičan način ujednačen udjel bakterija i kvasaca. Kefir predstavl...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Mrakovčić, Dora;
  (2017)
  U ovome radu opisat će se deset svetaca zaštitnika hrvatskih gradova. Na početku samoga rada dana je definicija patronata te relikvija. Patron ili titular jest božanska osoba, svetac ili misterij čije ime nosi mjesto ili crkva, a relikvije su čitavo tijelo, jedan dio ti...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Gelo, Klara;
  (2017)
  U ovom radu ispitivan je utjecaj obrade visokim hidrostatskim tlakom na kemijski sastav crnog i bijelog vina. Određivani parametri su količina ukupnih polifenola, antocijana, tanina, boje, sumpora te kisika. Uzorci bijelog i crnog vina tretirani su visokim hidrostatskim...
Results per page: Sort by:
133,869 publications, page 2 of 13,387
Last index information