Language: Croatian
(CSV)
Filter By:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (4)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (91)
Language: Croatian
(CSV)
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (4)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (91)
Results per page: Sort by:
132,947 publications, page 1 of 13,295
 • A Few Remarks on Textological and Methodological Problems in the Study of Old Croatian Legal Terms Used by Marko Marulić

  Other literature type, Article Croatian OPEN
  Barbarić, Vuk-Tadija; (2014)
  Autor, motiviran ponajprije poznatom pretpostavkom o tome da je Marko Marulić možda studirao pravne znanosti, prvo daje pregled dosadašnjih ograničenih pokušaja da se govori o pravnoj terminologiji u Marulićevu opusu na hrvatskom jeziku. Poslije se, s obzirom na to da s...
 • Prevalencija molarno-incizivne hipomineralizacije u skupini panjolske kolske djece

  Article Croatian OPEN
  Hernández Juyol, Miguel; Boj Quesada, Juan Ramón; Espasa, Enrique; Peretz, Benjamin; (2018)
  Svrha rada: Molarno-incizivna hipomineralizacija (MIH) poremećaj je u razvoju zuba koji zahvaća prve trajne kutnjake i trajne sjekutiće. Prevalencija MIH-a u literaturi varira između 2,5 i 40 posto svjetske dječje populacije. Malo je informacija o pojavnosti toga poreme...
 • Dizajniranje osmijeha u fiksnoprotetskoj terapiji

  Master thesis Croatian OPEN
  Jelinić, Gabriela; (2018)
  Planiranje i provođenje fiksnoprotetske terapije veliki je izazov za svakog kliničara jer konačni protetski rad mora zadovoljiti sve funkcijske i estetske zahtjeve. Danas se sve veći naglasak stavlja na estetske aspekte jer svi žele imati savršen osmijeh. Kliničar svoji...
 • Profilaksa infentivnog endokarditisa kod dentalnih zahvata

  Bachelor thesis Croatian OPEN
  Futač Tremski, Alena; (2016)
  Infektivni endokarditis upalna je bolest endokarda izazvana naseljavanjem mikroorganizama na prethodno oštećen endokard,a li može nastat i u zdravih ljudi. Endokarditis nativnih valvula može biti akutan i subakutan. Akutni se očituje naglim razvojem kliničke slike, v...
 • Regresijski model odnosa ekonomskih i ekoloških karakteristika građevinskih materijala

  Bachelor thesis Croatian OPEN
  Topolnjak, Krista; (2017)
  Rad se odnosi na određivanje regresijskog modela odnosa ekonomskih i ekoloških karakteristika materijala kod odabira u graditeljstvu. Kako bi se do toga uopće došlo, prethode neka od teorija, razjašnjenja. Rad je podijeljen u više dijelova. U prvom dijelu biti ć...
 • Izrada web aplikacije pomoću React JavaScript razvojnog okvira

  Bachelor thesis Croatian OPEN
  Stamenić, Filip; (2018)
  React JavaScript biblioteka je vrlo popularna u današnje vrijeme i važan je dio za front-end development. Cilj ovog rada je pokazati kako se React razvija iz godine u godinu te kako je to jedna od najkvalitetnijih JavaScript biblioteka za izradu aplikacija kada ...
 • Ispitivanje svojstava premaza šasije stroja MV-10

  Bachelor thesis Croatian OPEN
  Buhanec, Dino; (2017)
  Završni rad sastoji se od dvije cjeline: • Teorijskog dijela • Praktičnog dijela U teorijskom dijelu rada su obrađeni premazi, tj. komponente od kojih se oni sastoje, sustav koji svaki premaz čini, podjela odnosno klasifikacija premaza, načini pripreme površ...
 • Filmski plakat kao sredstvo vizualne komunikacije

  Bachelor thesis Croatian OPEN
  Jarnjak, Karim; (2016)
  Teorijski dio rada obrađuje plakat kao sredstvo vizualne komunikacije te sve njegove elemente sposebnim naglaskom na filmski plakat. Napravljen je povijesni pregled plakata. Opisan jepostupak izrade filmskog plakata kroz sve njegove faze. Praktični dio bavi se izradom f...
 • Utjecaj glutena na preživljavanje probiotičkih sojeva u simuliranim uvjetima gastrointestinalnog trakta

  Bachelor thesis Croatian OPEN
  Iličić, Lea; (2016)
  Preživljavanje nepovoljnih uvjeta gastrointestinalnog trakta (GIT) jedan je od ključnih kriterija pri odabiru probiotičkih sojeva jer je GIT ciljno mjesto njihovog djelovanja. Stoga, cilj ovoga rada bio je ispitati utjecaj dodatka glutena (γ=1 mg/mL) na in vitro preživl...
 • The Accentuation of the Podravian Dialect of Valpovo by B. Klaić

  Other literature type, Article Croatian OPEN
  Pronk, Tijmen; (2016)
  Članak analizira akcenatski sustav valpovačkoga podravskog govora na temelju Klaićeva opisa govora Bizovca. Usporedba njegova opisa s opisima drugih dijalektologa vodi do zaključka da su razlike između postojećih opisa valpovačke akcentuacije znatne te da je Klaićev opi...
Results per page: Sort by:
132,947 publications, page 1 of 13,295
Last index information