(CSV)
Filters
Language:Croatian
Filter By:
 • Funder (11)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (4)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (11)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (4)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
141,459 publications, page 1 of 14,146
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Torjanac, Mirjana;
  (2011)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology.
  U ovome radu razmotrena su pitanja vezana uz konstrukt prosocijalnog ponašanja, koje pokriva širok raspon različitih ponašanja od kojih korist imaju jedan ili više drugih ljudi, ali često ne i sama osoba koja takvo ponašanje poduzima. Dat je kratak pregled povijesti ist...
 • Article Croatian OPEN
  Vrdoljak, Gabrijela; Kristek, Marija; Jakopes, Ana; Zarevski, Predrag;
  (2014)
  Cilj je istraživanja provjeriti doprinos proaktivnosti i različitih pristupa učenju akademskom postignuću studenata. Nadalje, provjerava se i medijacijska uloga različitih pristupa učenju (dubinskog, površinskog i strateškog) u odnosu proaktivnosti i akademskog postignu...
 • Doctoral thesis Croatian CLOSED
  Šolić, Franjo;
  (1974)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Medicine.
  Nije poznato******************************************************************************************************************************************
 • Article Croatian OPEN
  Ana Đurković;
  (2014)
  Publisher: Center for Philosophy of Media and Media Research
  The time we live in, is determined by the space at which we live, and marked by a specific relationship to the Art. Information are coming in a great speed to us and one can feel overwhelmed by the material witch cancels the old methods of processing. A man is trying to...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Vujčić, Filip;
  (2018)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Multimedia, Design and Application.
  Naše svakodnevno okruženje se iz dana u dan sve više mijenja pa tako i napredak tehnologije rapidno raste. Tako smo svjedoci postepenog napretka 3D tehnologije i njezinog korištenja u svakodnevnom životu. Završni rad tematizira spoj modernih, 3D tehnologija i građev...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Črnila, Elizabeta;
  (2016)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Business Economics.
  Glavni cilj ovog rada je istraživanje politika razvoja i zapošljavanja na području Europske unije i Republike Hrvatske, kao zemlje članice EU-a. Europska strategija zapošljavanja temelj je politike zapošljavanja zemalja Europske unije, te je dio strategije rast...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Lončar, Mateja;
  (2015)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  U radu je opisan puristički rad Vatroslava Rožića koji je značajan po ustrajanju u vlastitom poimanju jezičnog purizma. U njegovom najznačajnijem purističkom radu, jezičnom savjetniku Barbarizmi u hrvatskom jeziku, istražen je odnos dijalektizama i Rožićevih zamjena te ...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Stošić, Ana-Marija;
  (2014)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  Dubravka Ivana Gundulića djelo je koje privlači pozornost brojnih hrvatskih i stranih književnih teoretičara i povjesničara. U ovom završnom radu govorit će se o djelu Dubravka s naglaskom na žanrovsku problematiku djela i problem semantike stiha, to jest govorit će se...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Glavaš, Mateja;
  (2017)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.
  Problem nasilja meĎu supruţnicima/nasilja u partnerskim vezama već je duţi niz godina predmet mnogih istraţivanja. Prva sveobuhvatna istraţivanja ovog problema datiraju od 70tih godina prošlog stoljeća. Naime u tradicionalnim društvima nasilje u obitelji (meĎu supruţnic...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Lukačin, Matea;
  (2018)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.
  Slaganje je morfološki proces (Plag, 2003) veoma raširen i produktivan među znakovnim jezicima (Meir, 2012). Spajanjem više postojećih riječi iz jezika nastaje nova riječ – složenica koja svoj konačan oblik dobiva procesima reorganizacije i restrukturiranja (Meir, 2012)...
Results per page: Sort by:
141,459 publications, page 1 of 14,146
Last index information