(CSV)
Filters
Language:Croatian
Filter By:
 • Funder (18)
 • Project (97)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (18)
 • Project (97)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (5)
 • Type (14)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
144,696 publications, page 1 of 14,470
 • Article Croatian OPEN
  Bully , Sébastien; Jurkovic , Miljenko; Čaušević-Bully , Morana; Marić , I.;
  (2015)
  Publisher: HAL CCSD
  International audience
 • Other literature type Croatian OPEN
  Benčić, Zvonko;
  (2011)
  Publisher: KoREMA - Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Nuši, Ana;
  (2016)
  Publisher: University North. University centre Koprivnica. Department of Business and Management in the Media.
  Digitalni marketing kao pojam širi je od Internet marketinga jer obuhvaća različite forme dosega potencijalnih ciljnih grupa ne samo bazirano na korištenju interneta. Nove digitalne platforme za marketing i marketinški web servisi niču praktički svakodnevno. Dosadašnje ...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Bujan, Dominik;
  (2017)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Civil Engineering.
  Cilj ovog završnog rada je bio prikazati razliku u načinu i cijeni izvođenja dva različita tipa međukatne konstrukcije. Na početku rada su izneseni podaci o objektu na kojem je rađena analiza i materijali koji su korišteni prilikom izvođenja montažne i monolitne...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Varga, Lidija;
  (2017)
  Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Civil Engineering.
  Tema završnog rada je temeljenje i montaža armiranobetonskih konstruktivnih elemenata proizvodne građevine. Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio rada govori općenito o temeljenju i montažnom građenju. Praktični dio rada sadrži tehnološ...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Resman, Linda;
  (2017)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  Tematika rada utemeljena je na opisu snage slabih, u ovom slučaju bilo je riječ o jednom od protagonista u priči Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica. Njegova snaga nije vidljiva u vanjskoj karakterizaciji, već u njegovim postupcima i volji u pronalasku njegove sestre i b...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Balunović, Andrija;
  (2015)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  Tema rada je pruženi otpor represivnom sustavu, pri čemu se analiziraju razlozi zbog kojih protagonist pruža otpor, navodi se izgradnja lika i učvršćivanje moralne osnovice junaka tokom romana te se naposljetku nude sama sredstva otpora i izvanknjiževne prilike i kritik...
 • Other literature type Croatian OPEN
  Dančević, Luka;
  (1954)
  Publisher: Croatian Dairy Union
  Danas je općenito poznato da kod proizvodnje i obradbe mlijeka i mliječnih proizvoda trebamo vodu besprijekornog bakteriološkog sastava. Drugim riječima, takva voda potpada pod normative, koji vrijede za ispravnu pitku vodu. Razlozi ovakvim zahtjevima potpuno su opravda...
 • Bachelor thesis Croatian OPEN
  Mumelaš, Martina;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Chemical Engineering and Technology.
  Samoorganizirajući monoslojevi (SAM) su tanki, uređeni filmovi koji nastaju spontano adsorpcijom organskih molekula na površinu supstrata iz kapljevite ili parne faze, nakon čega slijedi samoorganizacija alkilnih lanaca. Budući da se uobičajeno karakteriziraju završna s...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Milaković, Dora;
  (2016)
  Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  Ovaj se rad bavi pismenim vježbama i zadatcima u nastavi jezičnoga izražavanja. U prvome dijelu rada objašnjavaju se pojmovi pisanje (kao jezična djelatnost) i pismenost. Nadalje, prikazuju se uloga i važnost pismenih vježba i zadataka u jezičnome odgoju i obrazovanju. ...
Results per page: Sort by:
144,696 publications, page 1 of 14,470
Last index information