(CSV)
Filters
Language:Croatian
Filter By:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (12)
 • Project (99+)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (3)
 • Type (13)
 • Language (1)
 • Community (2)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 1 of 13,983
 • Master thesis Croatian RESTRICTED
  Pešić, Iva;
  (2017)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Environmental Medicine.
  Kvaliteta i sigurnost dječjih igračaka je jako bitna jer su one namijenjene za najosjetljiviji dio populacije. Prije su se igračke pravile od prirodnih materijala, ali nakon industrijalizacije i otkrića novih materijala počele su se proizvoditi igračke od umjetnih masa ...
 • Master thesis Croatian RESTRICTED
  Stupnik, Deni;
  (2017)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Environmental Medicine.
  Hlapljivi aromatski ugljikovodici su spojevi iz skupine cikličkih ugljikovodika. Ugljikovodici su organski spojevi koji se sastoje od ugljika i vodika, kao što i sam naziv pokazuje. Hlapljivi aromatski ugljikovodici lako dospijevaju u okoliš i u kontakt s ljudima zbog n...
 • Master thesis Croatian RESTRICTED
  Karajić, Matija;
  (2015)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Biology and Medical Genetics.
  Ciroza jetre je ireverzibilna kronična bolest jetre koju karakterizira oštećenje jetrenog tkiva te progresivno propadanje jetrene funkcije. Najčešći uzrok bolesti je pretjerana konzumacija alkohola. Razvoj i opseg alkoholnog oštećenja jetre ovisi o količini konzumiranog...
 • Other literature type Croatian OPEN
  (1975)
  Publisher: Catholic Faculty of Theology, University of Split
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Vujičić, Božidar; Turk, Tamara; Crnčević-Orlić, Željka; Đorđević, Gordana; Rački, Sanjin;
  (2010)
  Publisher: Croatian Medical Association, Branch Rijeka
  Šećerna bolest najčešći je uzrok kroničnog bubrežnog zatajenja u svijetu. Patogeneza dijabetičke nefropatije vrlo je složena, a posljedica je međudjelovanja brojnih hemodinamskih i metaboličkih čimbenika. Unatrag nekoliko godina svjedoci smo velikog napretka u raz...
 • Other literature type, Article Croatian OPEN
  Prološčić, Joško; Blažević Zelić, Sandra; Vučić Peitl, Marija; Ljubičić Bistrović, Ivana;
  (2013)
  Publisher: Croatian Medical Association, Branch Rijeka
  Intenzivna psihijatrijska skrb jest vrsta psihijatrijskog liječenja bolesnika koja se provodi na zatvorenom psihijatrijskom odjelu i po mogućnosti u jedinici intenzivnog liječenja, a sadržaji su joj dijagnostika, liječenje i opservacija hitnih stanja, odnosno bole...
 • Other literature type Croatian OPEN
  Bagdasarov, Artur;
  (2017)
  Publisher: Croatian philological society
 • Master thesis Croatian OPEN
  Baković, Miro;
  (2015)
  Publisher: University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry. Department of pharmaceutical technology.
  Nanolijekovi se intenzivno istražuju i razvijaju s ciljem značajnog poboljšanja sigurnosnog profila i djelotvornosti postojećih lijekova (a što se najčešće postiže uklapanjem u različite nosače nanometarskih dimenzija) ili se razvijaju nove molekule djelatnih tvari koje...
 • Doctoral thesis Croatian OPEN
  Kostanjšak, Lidija;
  (2016)
  Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Chair of Psychiatry and Medical Psychology.
  Depresija spada u najučestalije psihijatrijske poremećaje. Brojna istraživanja usmjerena su na pronalaženje bioloških markera depresije koji bi pomogli u upotpunjavanju dijagnoze za koju je i dalje klinički pregled bolesnika najvažniji. Ciljevi ovog istraživanja bili su...
 • Master thesis Croatian OPEN
  Blažić, Franka;
  (2018)
  Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Cultural Studies.
  Rad proučava odnos glazbe i osobnog identiteta pojedinca. Konceptu glazbe, kao i identitetu, u radu se pristupa općenito, ali i iz kulturološke perspektive, te se tumače pojmovi poput zvuka, akustične komunikacije, soundscape-a, emocije, muzikoterapije i identifikacije....
Results per page: Sort by:
139,823 publications, page 1 of 13,983
Last index information