(CSV)
Filters
Language:Catalan; Valencian
Filter By:
 • Funder (4)
 • Project (43)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (4)
 • Type (15)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (4)
 • Project (43)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (4)
 • Type (15)
 • Language (1)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
244,158 publications, page 2 of 24,416
 • Article Catalan; Valencian OPEN
  Editorial, Equipo;
  (1997)
  Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 • Article Catalan; Valencian OPEN
  Antoni Milian i Massana;
  (1988)
  Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
  .
 • Article Catalan; Valencian OPEN
  Porta Biosca, A.; Vallejo Ruiloba, Julio;
  (1981)
  Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
  Aquest treball vol ésser una actualització de les possibilitats terapéutiques davant deis estats depressius. Després d'una introducció, on les dades epidemiológiques justifiquen la importancia que té la depressió en la práctica médica, fem una revisió deis tractaments a...
 • Article Catalan; Valencian OPEN
  Figueras Ferrer, Eva; Crespo, Bibiana;
  (2012)
  Publisher: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)
  Dins del període de canvis que es produeixen en l’ensenyament universitari arrel de la implementació del Pla Bologna, hem dedicat una especial atenció a la internacionalització de l’ensenyament artístic com a motor de canvi i progrés en la nostra activitat pedagògica, i...
 • Article Catalan; Valencian OPEN
  Garcia i Raffi, Josep-Vicent;
  (2012)
  Publisher: Estudis Romànics
  La bibliografia que presentem avui és un intent d'inventariar tota l'obra de Joan Sales i Vallès (Barcelona, 1912-1983), ara que fa cent anys del naixement de l'autor.1 És, fonamentalment, una bibliografia d'escrits de premsa, de revistes i de tota classe de treball en ...
 • Article Catalan; Valencian OPEN
  Arumi, Eduard;
  (2015)
  Publisher: Universitat de Barcelona
  La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, al instituir sus premios anuales, los denominó «Goyas» en reconocimiento al pintor español por su indudable influencia en el arte de los tiempos actuales: Francisco de Goya y Lucientes. Considerado precursor de...
 • Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
  Sanchez Jimenez, Marta;
  (2015)
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
 • Research, Preprint Catalan; Valencian OPEN
  Ciccone, Antonio;
  (2008)
  I examine whether civil conflict is triggered by transitory negative economic shocks. My approach follows Miguel, Satyanath, and Sergenti (2004) in using rainfall as an exogenous source of economic shocks in Sub-Saharan African countries. The main difference is that my ...
 • Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
  Viladecans, M. Carme;
  (2014)
  Publisher: Universitat de Vic
  La finalidad básica de esta tesis doctoral ha consistido en determinar la relevancia del Estado de flujos de efectivo (EFE), dentro del análisis de estados contables, demostrando que para poder realizar un análisis completo de la situación patrimonial, económica y finan...
 • Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
  Fort Zaragoza, Núria;
  (2018)
  Aquest treball identifica i analitza l’aplicació del concepte de “clima laboral” en les estructures empresarials actuals. Aquest paradigma sorgeix de l’evolució que ha tingut el concepte del treball a les societats postindustrials , en les quals les empreses cada ...
Results per page: Sort by:
244,158 publications, page 2 of 24,416
Last index information