(CSV)
Filters
Language:Bokmål, Norwegian; Norweg...
Filter By:
 • Funder (4)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (69)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (4)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (69)
Results per page: Sort by:
46,221 publications, page 7 of 4,623
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Hageengen, Guro;
  (2014)
  Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014. Norsk: Alf Prøysen (1914-1970) var en norsk vise- og prosaforfatter. Han vokste opp som husmannssønn i Ringsaker kommune, men levde st...
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Halsen, Inger Helene;
  (2016)
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Arntzen, Eva Marion; Hallem, Une Lyngsaunet;
  (2014)
  Denne masteroppgaven tar for seg overgangen mellom individuell og kollektiv læring. Vi har studert hva kollektive læringsprosesser er, og hvilke faktorer som er kritiske for vellykkede kollektive læringsprosesser. Funnene i studien kan tyde på at en av veiene mot ...
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Kitterød, Ragni Hege; Kjeldstad, Randi;
  (2004)
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Dette er en gratis nettressurs. Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. Denne rapporten beskriver endringer i foreldres arbeidstid i tiden 1991- 2001 ved hjelp av tre datakilder: SSB's arbeidskraftundersø...
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Johansen, Tove Helen; Stien, Lene Buskli;
  (2011)
  Publisher: Universitetet i Nordland
  Studentarbeid i sykepleie (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2011
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Gotaas, Nora; Højdahl, Torunn;
  (2006)
  Publisher: NIBR/KRUS
  Brobyggerprosjektet ved Primærmedisinsk verksted var et 3- årig prosjekt rettet inn mot unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Formålet var å prøve ut virkemidler for å styrke den straffedømtes evne til mestring av egen livssituasjon, og å b...
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild;
  (2019)
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  Nybø, S., Framstad, E., Jakobsson, S., Evju, M., Lyngstad, A., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Töpper, J., Vandvik, V., Velle, L.G. & Aarrestad, P.A. 2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. NINA Rapport 1672. Norsk i...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Jordalen, Ronny; Thorvaldsen, Dag;
  (2007)
  Publisher: The University of Bergen
  I hvilken grad skjer det tilpasning mellom opplastere og nedlastere i fildelingssamfunnet The Pirate Bay, og hvordan kan ulike former for motivasjon bidra til å forklare atferden og relasjonen mellom aktørene.
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Kolstad, Knut;
  (1953)
  Publisher: [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  1. A short review is given on the transplantation of young plaice (Pleuronectes platessa Lin.) in Europe, from the first experiments in Denmark, about 1890, to the large transplantations in later years. From the North Sea an annual immigration of young plaice ...
 • Part of book or chapter of book Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Strand, Mona;
  (2011)
  Publisher: Oplandske Bokforlag
  De såkalte «bygdelistene» er fremdeles til stede i lokalvalgene, til tross for at de i faglitteraturen gjerne omtales som et førmoderne fenomen, som hører historien til. Utviklingen i lokalpolitikken har først og fremst vært preget av at de politiske partiene h...
Results per page: Sort by:
46,221 publications, page 7 of 4,623
Last index information