(CSV)
Filters
Language:Bokmål, Norwegian; Norweg...
Filter By:
 • Funder (4)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (69)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (4)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (69)
Results per page: Sort by:
46,221 publications, page 6 of 4,623
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Haugenes, Kristoffer;
  (2008)
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder
  Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2008 Gitt at et byggeprosjekt skal gjennomføres som Offentlig Privat Samarbeid (OPS): Hva slags samarbeidsform gir da det beste resultatet? Dette er en eksplorativ studie med utgangspunkt i følge...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Haga, Ines;
  (2019)
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  I dagens samfunn er det stort fokus på bevaring av historiske gjenstander og bygninger da de er av stor betydning for kulturarven. Bevaring av gjenstander i historiske bygninger har lenge vært en utfordring, og flere historiske bygninger har ikke den standarden som krev...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Kvalsund, Evy Kristin;
  (2009)
  Utredningen beskriver beskatning av alderspensjonister i henhold til norsk regelverk. Hovedfokus er på skatteregler som differensierer skattlegging av alderspensjonister og ordinære lønnstakere. Tre forhold genererer skattefordeler i favør av alderspensjonister. F...
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Ness, Tina;
  (2013)
  Tittel: Døende barn med AIDS på sykehus – betydningen av håp. Bakgrunn for valg av tema: Døende barn på sykehus er et aktuelt tema, men samtidig et veldig sårt tema. Jeg fikk oppleve døende barn på sykehus, under mitt utvekslings opphold i Sør Afrika. Jeg ønsker derf...
 • Doctoral thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Madsen, Janne;
  (2008)
  Publisher: University of Tromsø
  Stadig er det fokus på å forbedre undervisningen på skolen. Det brukes mye tid, energi og ressurser på å utvikle skolen. Men det blir ingen utvikling om ikke lærerne er aktivt engasjert i prosjektet. I dette arbeidet forskes det på læreres læring i et skoleutviklin...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Haram Svensson, Malin;
  (2013)
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Master's thesis in Industrial economics Denne oppgaven omhandler kritisk linje i modifikasjonsprosjekter hos Aker Solutions vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner (MMO) på Jåttåvågen. Aker Solutions klarer ikke å levere prosjekter på kritisk linje til oppdragsgiv...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Sørlie, Gro H.;
  (2011)
  Denne masteroppgaven handler om hvordan fagpersoner bruker familie og nettverk og deres ressurser som en fagtilnærming i barnevernet. Den setter fokus på hva som fremmer og hindrer fagpersoner i forhold til denne faglige tilnærmingen.
 • Research Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Lauvås, Kåre;
  (1991)
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Brøndbo, Kåre M.;
  (2013)
  Formålet med dette studiet var å se på siktemønstret hos erfarne skyttere når de skyter på sitt beste, ikke minst for å se på om de følger sin intensjon i tilnærmingen til blinken. Resultatene viste at deltakerne hadde lik intensjon i tilnærmingen i blinken, i liggende ...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Fladmark, Iren;
  (2018)
  Publisher: Nord universitet
  Masteroppgave i samfunnssikkerhet og kriseledelse - Nord universitet 2018
Results per page: Sort by:
46,221 publications, page 6 of 4,623
Last index information