Filters (2 )
Download Results
62,870 research outcomes, page 6 of 6,287
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ewald, Daniel;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Siden begynnelsen av 1900-tallet har en stor andel av Norges kunstnere vært bosatt i Nesodden kommune, en halvøy sør for Oslo. Det mangler derimot en utendørs arena for produksjon og formidling av skulpturelle verk. En skulpturpark er det tiltenkte programmet for parkar...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aase, Ingvild;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Rektor er pedagogisk leder i skolen. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal om krav og forventninger som det er rimelig å forvente av en rektor. Ett av disse kravene er at rektor skal sørge for at skolen har høy kvalitet i opplæringen. Gjennom dette er rektor ansv...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vigsnes, Bendik Tveiten;
  Publisher: The University of Bergen
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aasland, Mari Lokna;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Ved masterprogrammet endringsledelse ved universitetet i Stavanger blir studentene blant annet presentert litteratur og teori vedrørende organisasjoner, og dens mulige oppbygning. Virksomheten Hennig-Olsen Is i Kristiansand er en kon...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Finne, Vilde;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn: Juvenil idiopatisk artritt (JIA), på norsk barneleddgikt, er den vanligste revmatiske sykdommen blant barn. Ingen medikamenter har kurativt potensial, men prognosen har blitt betydelig bedret de siste tiårene grunnet utvikling av biologiske legemidler. Disse l...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mellem, Celia Aabø;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I august 2017 kjøpte Oslo kommunne opp Myntgata 2-kvartalet av Forsvarsbygg. Eiendommen har en sentral beliggenhet i Oslo, bydel sentrum, i randsonen av Kvadraturen sør for Rådhusgaten, og har tidligere vært en del av festningsområdets arealer. Kvartalet utgjør 12.700 k...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røe, Anita;

  Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014. Norsk: Denne masteravhandlingen omhandler elever på musikklinje i videregående skole og deres forhold til øving på hovedinstrumentet. Eleven...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skantze, Lars Kristian;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgaven handler om hvordan kravet til sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 (1) bokstav b skal tolkes og anvendes når det begjæres midlertidig forbud mot immaterialrettsinngrep. Verdiene som ligger i immaterielle rettigheter blir stadig viktigere i samfunnet, som følg...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nazir, Samina;

  Denne masterutredningen tar for seg hvordan sosiale medier kan benyttes til rekruttering av medarbeidere i norske bedrifter. Man ser en voksende trend for dette utenfor Norges grenser. Undersøkelser viser at mye tyder på at sosial media rekruttering også vil øke i omfan...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holte, Jan Stensland;

  Norsk: Rapporten er basert på intervjuer med seks ungdommer som fokuserer på hvordan de erfarer og mestrer hverdagen. Deltagerne er ungdommer som sliter psykisk og som samtidig deltar i et lavterskeltilbud: «Mitt liv..!», utviklet og drevet av Mental Helse Kompetanse. I...

62,870 research outcomes, page 6 of 6,287
Last index information