(CSV)
Filters
Language:Bokmål, Norwegian; Norweg...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (72)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (72)
Results per page: Sort by:
45,786 publications, page 5 of 4,579
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Eskeland, Sindre;
  (2016)
  Publisher: NTNU
  Krylovmetoder er projeksjonsmetoder som kan transformere store lineære differensialligninger til mindre lineære differesialligninger med lignende egenskaper. To slike metoder (symplectic Lanczos method og Krylov projection method), sammen med en mer vanlig metode, e...
 • Research Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Aamodt, Per Olaf; Næss, Terje; Olsen, Terje Bruen;
  (2011)
  Publisher: NIFU
  Formålet med denne rapporten er å anslå hvor mange kandidater med høyere utdanning det er behov for fra høyere utdanning dersom målet om at FoU i næringslivet, finansiert av privat sektor skal tilsvare 2 prosent i 2030. Dette behovet er sett i forhold til tilbudet av ar...
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; ...
  (2019)
  Publisher: SINTEF
  Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale norske næringer og verdikjeder som energi og indus...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Lind, Randi;
  (2017)
  Publisher: UiT The Arctic University of Norway
  Avhandlingens tema er etablering av kreditorvern ved overføring av eiendomsrett til fast eiendom gjennom fisjon og fusjon. I januar 2017 vurderte Høyesterett spørsmålet om etablering av kreditorvern for eiendomsrett i fast eiendom overført ved fisjon for første gang, i ...
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Jensen, Mathias; Frugård, Torbjørn; Banka, Daniel;
  (2019)
  Publisher: NTNU
  The intent of this bachelor thesis was to document how much of an impact the transition to Dalux, a digital tool for quality assurance, has had on Veidekke’s quality assurance, specifically the resource usage and the documentation quality. The following statement makes ...
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Borgen, Jorunn Spord;
  (2005)
  Publisher: NIFU STEP
  Denne rapporten omhandler de tre første årene av prosjektet Trafo.no, et fireårig utviklingsprosjekt med formål å utvikle en internettbasert tjeneste for ung kunst og unge kunstnere i alderen 16–22 år. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Norsk kulturråd. Datamateri...
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn;
  (2015)
  Publisher: NINA
  Denne rapporten omhandler vannkvalitet, krepsdyr og fisk i Store Kvernevatn og Langevatn-magsinet (Langestølstjern, Roddeivsvatn, Sandvatn og Langevatn), og i tre reguleringspåvirk-ede innsjøer; Lisle Kvernevatn (nedstrøms Store Kvernevatn), Tjørni (nedstrøms Langevatn-...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Inderhaug, Ann Lilly Hestad;
  (2009)
  Publisher: The University of Bergen
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Fjell, Kenneth; Hagen, Kåre Petter; Johansen, Geir Mo;
  (2000)
  Publisher: SNF
  Rapporten ”Kryssubsidiering – operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak” er skrevet på oppdrag for Konkurransetilsynet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Næringslovutvalget ved Nærings- og handelsdepartementet, og ble finansiert av de...
 • Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Bye, Torstein; Holmøy, Erling;
  (2006)
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Artiklene er tilgjengelig på internett: www.ssb.no/oa Innen 2011 utløper de fleste kontraktene som har gitt kraftkrevende industri billig kraft. Forlengelse av denne formen fo...
Results per page: Sort by:
45,786 publications, page 5 of 4,579
Last index information