Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (13)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (10)
 • Content Provider (100)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (13)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (10)
 • Content Provider (100)
Download Results
44,194 research outcomes, page 4 of 4,420
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schumpa, Sigrun;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Sammendrag: Blindtarmens betydning og deres funksjoner hos den kommersielle slaktekyllingen er et fremdeles lite utforsket område. Det ble utført fôringsforsøk for å studere effekten av ulik diettsammensetning og fôringsregime på blindtarmens utvikling og innhold. Blind...

 • publication . Research . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Einar; Ellingsen, Else; Tveite, Stein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skaala, Øystein; Knutar, Sofie; Østebø, Britt Iren; Holmedal, Tor-Egil; Skilbrei, Ove; Madhun, Abdullah Sami; Barlaup, Bjørn; Urdal, Kurt;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Ingvild Bjørgo;
  Publisher: NTNU

  The security dilemma is known to be one of the most important concepts in the field of International Relations and is often used to describe the causes of conflict in the international system. Insecurity concerning the motives of the other states creates incentives for ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Linløkken, Arne N.;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Det ble satt ørekyteruser i 2 dammer i Hamar, i 39 dammer i Stange og i en dam i Løten kommuner i mai-juni i 2015-2017 for å fange salamandere. Det ble registrert småsalamander (Lissotriton vulgaris) i 40 dammer og storsalamander (Triturus cristatus) i 17 av disse damme...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle;
  Publisher: Handelshøgskolen i Bodø, Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2017 SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mob...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Søreide, Kari Linn;
  Publisher: Institutt for geologi og bergteknikk

  Mange norske veier er utsatt for skred, og Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å utforme effektive sikringstiltak. Denne oppgaven er utformet i samarbeid med Statens vegvesen, Region Midt, og er en del av skredfarekartlegging ved regionen. Det er gjort en evaluerin...

 • publication . External research report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Einarsen, Kari;
  Publisher: NORCE Samfunnsforskning

  Denne rapporten formidler erfaringene fra nedbemanningsprosesser i en rekke bedrifter i oljenæringen. Læring fra erfaringene kan på sikt bidra til å redusere stress, belastning og forebygge økt sykefravær forbundet med slike prosesser. Vi håper at rapporten gir nyttig i...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helsengreen, Håkon;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Large volumes of Norway's greenhouse gas emissions are associated with road transport, of which about one third of the emissions come from the heavy transport sector. The problem is that the heavy transport sector has such a large share of the greenhouse gas emission bu...

44,194 research outcomes, page 4 of 4,420
Last index information