(CSV)
Filters
Language:Bokmål, Norwegian; Norweg...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (72)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (72)
Results per page: Sort by:
45,786 publications, page 3 of 4,579
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Hansen, Bjørn-André; Helstrøm, Arne;
  (2012)
  Bacheloroppgave i Bachelor of Management/ Leadership in action fra Handelshøyskolen BI, 2012 Denne oppgave skal belyse hvorvidt en veileder1 i kampgjennomgang kan ivareta videreutvikling av kampledere2, og samtidig være kollegastøtte ved alvorlige negative oppl...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Petursdottir, Kristin;
  (2013)
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Et større innslag av blå-grønne strukturer i byer og tettsteder er et uttalt mål for lokale og nasjonale planleggingsmyndigheter. Dette passer med ønsket om å åpne tildekkede vannløp, tilrettelegge for ferdsel til fots og på sykkel, bidra til bevaring av biologisk mangf...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Thun, Ingvild;
  (2014)
  Publisher: The University of Bergen
  <p>Rationale: FODMAPs (fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols) is a group of carbohydrates poorly absorbed in the small intestine - some will therefore serve as substrate for colonic fermentation. Studies show effect of FODMAP-restricted diet on symptoms o...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Rutledal, Bjørnar;
  (2017)
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Denne oppgaven tar for seg tegnereglene i norsk planlegging og forsøker å svare på hvorvidt de er tilpasset dagens plansystem. Hensikten er ikke å svare et enkelt ja eller nei på dette, men å bidra til en diskusjon rundt det norske plansystemet. Oppgaven har vært veiled...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Thoresen, Anne-Lise;
  (2007)
  Publisher: University of Tromsø
  Denne masteroppgaven i voksenpedagogikk omhandler en endrings og utviklingsprosess der hensikten var å styrke lærerens pedagogiske kompetanse innefor nettbasert undervisning og samtidig forbedre studentens læringsmuligheter ved å utvikle et bedre opplegg for denne...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Bugten, Heidrun Kjøren;
  (2013)
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Det er så langt ikke blitt gjort noen undersøkelse utmelkingshastighet basert på data fra melkerobot blant Norsk Rødt Fe (NRF). I dag registreres utmelkingshastighet i Kukontrollen av bonden som rask, middels eller sein. Målet med oppgaven var å hente ut data fr...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Vårhus, Lovise Marie;
  (2016)
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Sjøørretpopulasjonene (Salmo trutta) har mange steder i landet blitt reduserte. Det er trolig sammensatte årsaker til dette, men habitatforringelser i gyte- og oppvekstområdene, i all hovedsak mindre elver og bekker tilknyttet kysten, er utbredt. Denne studien har hatt ...
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Haugerud, Øystein;
  (2013)
  Bachelor i skogbruk. Evenstad 2013 Sommeren 2012 ble det foretatt en registrering av skogsbilveier som hadde blitt brukt som anleggsplass av lassbærer. Det var totalt 13 anleggsplasser som ble registrert den sommeren. Veiene ble valgt ut sammen med skogbruksledere fr...
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Sjøholt, Odd;
  (1998)
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Fredheim, Arne;
  (2014)
  Publisher: SINTEF Fiskeri og havbruk
  Bakgrunnen for prosjektet er rømming av fisk på grunn av hull i not forårsaket av gnag fra bunnringkjetting på not. Dette har vært en av de største årsakene til rømming av fisk de sist årene. Hovedmålet med prosjektet har vært å få frem grunnleggende kunnskap for rømmin...
Results per page: Sort by:
45,786 publications, page 3 of 4,579
Last index information