(CSV)
Filters
Language:Bokmål, Norwegian; Norweg...
Filter By:
 • Funder (4)
 • Project (7)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (72)
(CSV)
Filters
Language:
 • Funder (4)
 • Project (7)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (72)
Results per page: Sort by:
47,851 publications, page 2 of 4,786
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Østby, Gullik; Kristiansen, Markus;
  (2015)
  Idrett, fysisk aktivitet & helse, ID3-302, desember 2015
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Jægersborg, Kristian;
  (2016)
  Grunnskolelærerutdanning 5.-10. PE379 Mai 2016
 • Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Hagen, Jan; Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil;
  (2005)
  Publisher: Norges Bank
  Etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system har IMF konkludert med at systemet er solid og under god styring. Sårbarheten er på kort sikt liten. Konklusjonen er blant annet basert på såkalte stresstester av det finansielle systemet, utført av IMF, Norges B...
 • Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Fløysand, Arnt; Jakobsen, Stig-Erik;
  (1999)
  Publisher: University of Bergen. Department of Geography
  Denne utgaven av geografi i Bergen er en samling debattinnlegg om norsk fiskeripolitikk bestående av to kronikker, en anmeldelse og et motsvar med utgangspunkt i SNF-rapport 57/98Endrede rammebetingelser for norsk fiskeindustri-en empirisk analyse av romlige va...
 • Research Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Holst, Jens Christian; Alvarez, Jaime; Bakkeplass, Kjell; Eriksen, Elena; Rey, Laura;
  (2006)
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Snekkerbakken, Ole Johnny;
  (2012)
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  Master i yrkespedagogikk In this thesis, I want to find out what kind of methods teachers adopt when they want to achieve student participation. Participation in the learning process progresses, by the way I have experienced and learned from my childhood, the formati...
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Lid, Arne Bjarte;
  (2019)
  Publisher: NTNU
  I denne studien har jeg forsket på hvordan mobilene brukes på ungdomsskolenivå i utvalgte islandske klasserom, og hvordan elevene her forholder seg til et totalt mobilforbud. Dette har jeg gjort ved å gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse blant elevene. I ...
 • Bachelor thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Lakså, Sofie Holtan;
  (2019)
  Publisher: NTNU
  Mens Folkerepublikkene Polen og Tsjekkoslovakia var satellittstater under Sovjetunionen etter 2. verdenskrig, var Folkerepublikken Estland del av unionen. Disse førte kommunistregime frem til dens fall. Utdanning og kultur hadde et stort fokus under kommunismen, og særl...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Berge, Marion Lambrechts;
  (2018)
  Publisher: The University of Bergen
  <p>In July 2016, the EU Electromagnetic Field Directive (Direktiv2013/35/EU, 2013) entered into force. Previous studies have shown that the action and limit values in the Directive can not be met when working with magnetic resonance imaging.</p> <p>This study ...
 • Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
  Vatle, Sunniva Solheim;
  (2012)
  Publisher: The University of Bergen
  A sediment record from a distal-glacial fed lake has the potential to contain continuous, high-resolution record of glacial fluctuations backwards in time. In this thesis multiple sediment cores from Middle Hamberg Lake, at South Georgia, Southern Ocean, has been used t...
Results per page: Sort by:
47,851 publications, page 2 of 4,786
Last index information