Content Provider: Publikationer från Linköp...
(CSV)
Filter By:
 • Funder (15)
 • Project (99+)
 • Publication Date (48)
 • Access Mode (3)
 • Type (14)
 • Language (20)
 • Community (3)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Content Provider: Publikationer från Linköp...
(CSV)
 • Funder (15)
 • Project (99+)
 • Publication Date (48)
 • Access Mode (3)
 • Type (14)
 • Language (20)
 • Community (3)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
31,689 publications, page 1 of 3,169
 • Drivers' Speed and Attention in Alternative Designs of an Intersection

  Bachelor thesis English OPEN
  Kronqvist, Linda; (2005)
  The Road Administration wants to improve safety at a hazardous, rural road intersection near Åkersberga, Stockholm by changing the design of the intersection. The intersection today is a three-way connection with a small road connecting to a four-lane main road, much si...
 • Landstinget Kronoberg - i linje med prioriteringar

  Report Swedish OPEN
  Garpenby, Peter; Bäckman, Karin; Broqvist, Mari; Nedlund, Ann-Charlotte; (2010)
  I november 2008 beslutade Landstinget Kronoberg att genomföra en process med öppna prioriteringar, som ett inslag av flera i en plan för strategisk utveckling av hälso- och sjukvården mellan 2009 och 2015. PrioriteringsCentrum fick i maj 2009 i uppdrag av landstingsdire...
 • Plötsligt hör man att en elev förstått! : Lärares beskrivningar av sitt arbete med bedömning av yngre elevers lärande och kunskaper

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Andersson, Ulrika; (2015)
  Under sommaren 2008 infördes en ny reform i svensk grundskola. Den innebar att alla elever skulle få skriftliga omdömen i samtliga ämnen som de undervisades i. Reformen gav lärare ett utökat och delvis nytt uppdrag vad gällde att bedöma och skriftligt dokumentera elever...
  Embargo End Date: 2015-07-02
 • High-speed first- and second-order frequency modulated halftoning

  Article English OPEN
  Gooran, Sasan; Kruse, Björn; (2015)
  Halftoning is a crucial part of image reproduction in print. First-order FM halftones, in which the single dots are stochastically distributed, is widely used in printing technologies, such as inkjet, that are able to stably print isolated dispersed dots. Printers, such...
 • Structural and Electronic Properties of Graphene on 4H- and 3C-SiC

  Doctoral thesis English OPEN
  Bouhafs, Chamseddine; (2016)
  Graphene is a one-atom-tick carbon layer arranged in a honeycomb lattice. Graphene was first experimentally demonstrated by Andre Geim and Konstantin Novoselov in 2004 using mechanical exfoliation of highly oriented pyrolytic graphite (exfoliated graphene flakes), for w...
 • Low-Power Multi-GHz Circuit Techniques for On-chip Clocking

  Master thesis English OPEN
  Hansson, Martin; (2006)
  The impressive evolution of modern high-performance microprocessors have resulted in chips with over one billion transistors as well as multi-GHz clock frequencies. As the silicon integrated circuit industry moves further into the nanometer regime, three of the main cha...
 • ÖKAT KONSUMENTSKYDD VID FÖRSÄLJNING PER TELEFON

  Bachelor thesis Swedish OPEN
  Eliasson, Debora; Moulis, Gerda; (2016)
  Konsumenter kan ofta anses vara i underläge i avtalssammanhang och behöver av den anledningen extra skydd. Idag blir många konsumenter uppringda i sina hem eller på sina mobiltelefoner av telefonförsäljare. Många konsumenter tycker att detta är jobbigt och provocerande....
 • Automated Recognition of Algorithmic Patterns in DSP Programs

  Bachelor thesis English OPEN
  Shafiee Sarvestani, Amin; (2011)
  We introduce an extensible knowledge based tool for idiom (pattern) recognition in DSP(digital signal processing) programs. Our tool utilizesfunctionality provided by the Cetus compiler infrastructure fordetecting certain computation patterns that frequently occurin DSP...
 • Juridiska kunskapsbehov för dem som upprättar eller granskar årsredovisningar

  Article Swedish OPEN
  Kellgren, Jan; (2012)
  Juridiken har betydelse för redovisningsverksamhet på fler sätt än som ofta uppmärksammas.Här beskrivs hur rättsregler inom olika rättsområden (långt utanför”den rena redovisningsrätten”) kan komma att aktualiseras inom ramen för arbetet med att upprätta eller bedöma år...
 • Robust Heading Estimation Indoors using Convex Optimization

  Report English OPEN
  Callmer, Jonas; Törnqvist, David; Gustafsson, Fredrik; (2013)
  The problem of estimating heading is central in the indoor positioning problem based on mea- surements from inertial measurement and magnetic units. Integrating rate of turn angular rate gives the heading with unknown initial condition and a linear drift over time, whil...
Results per page: Sort by:
31,689 publications, page 1 of 3,169
Last index information