(CSV)
Filters
Content Provider:Digital library of Univer...
Filter By:
 • Funder (11)
 • Project (62)
 • Publication Date (24)
 • Access Mode (3)
 • Type (14)
 • Language (16)
 • Community (3)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
(CSV)
Filters
Content Provider:
 • Funder (11)
 • Project (62)
 • Publication Date (24)
 • Access Mode (3)
 • Type (14)
 • Language (16)
 • Community (3)
 • Content Provider (100+)
 • Collected From (100+)
Results per page: Sort by:
54,154 publications, page 1 of 5,416
 • Master thesis Serbian OPEN
  Sjekloća, Anita;
  (2015)
  Publisher: A. Sjekloća
 • Master thesis Slovenian OPEN
  Šobota, Jelena;
  (2013)
  V današnjem času podjetja zanima predvsem, kako se obdržati na trgu, kako biti bolj konkurenčni, bolj učinkoviti ter bolj zanimivi za kupce. Uspeh pri doseganju vseh teh ciljev vidimo v zaposlenih organizacije. Ti namreč s svojim znanjem v organizaciji lahko največ pris...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Hozjan, Lojze;
  (2007)
  Publisher: L. Hozjan
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Elezi, Sanije;
  (2011)
  Publisher: S. Elezi
  Trendi kažejo, da se število uporabnikov oz. njihovo vključevanje v socialna omrežja iz dneva v dan povečuje in zaenkrat še temu ni videti konca. Večanje števila uporabnikov vodi k nenehnemu izboljševanju in razvoju tovrstnih strani, kar pa prinaša s seboj vse manjšo zm...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Gubenšek, Mitja;
  (2011)
  Publisher: M. Gubenšek
  Cilj naloge je razvoj programa za aktivno obremenjevanje prototipa hibridnega pogona. V ta namen je najprej razvit matematični model lahkega dostavnega vozila za katerega je bil hibridni pogon dimenzioniran. Nato je izvedena simulacija vožnje vozila po voznem ciklu ECE-...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Gradišar, Borut;
  (2016)
  V diplomski nalogi smo predstavili prenovo in optimizacijo skladiščnih procesov v podjetju FMC d.o.o. V prvem delu diplomske naloge smo na kratko povzeli teoretične osnove prenove poslovnih procesov in v nekaj stavkih predstavili podjetje FMC. Nadaljevali smo z natančni...
 • Master thesis Slovenian OPEN
  Čakš, Aljaž;
  (2019)
  Publisher: A. Čakš
  Testiranje izdelkov in komponent je zelo pomembno za zagotavljanje kakovosti, pravilnega delovanja in dolge uporabne dobe izdelkov. Magistrska naloga obravnava zasnovo in izvedbo avtomatizacije naprave za vzdržljivostno testiranje hidravličnih komponent. Na napravi je m...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Staniša, Andrej;
  (2013)
  Publisher: A. Staniša
  V diplomskem delu smo predstavili in soočili vprašanja ter razpravo na temo zavarovalniških goljufij in pristopov k reševanju aktualne problematike in prikazali delovanje zavarovalnic na področju boja proti zavarovalniškim goljufijam ter njihov interes za znižanje golju...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Jakopič, Robert;
  (2011)
  Publisher: R. Jakopič
  V diplomskem delu so na splošno predstavljeni mednarodni standardi varstva človekovih pravic pred zlorabo policijskih pooblastil ter mehanizmi varstva človekovih pravic pred zlorabo policijskih pooblastil po slovenskem pravnem redu. Predstavljena je nadzorna ter notran...
 • Bachelor thesis Slovenian OPEN
  Slokan, Sandra;
  (2013)
  Publisher: S. Slokan
  Teoretično izhodišče: Timsko delo v zdravstveni negi (v nadaljevanju ZN) je pogosta oblika dela, ki se dandanes uporablja v vseh zdravstvenih organizacijah. Timsko delo v organizaciji procesa zdravstvene nege (v nadaljevanju PZN) je vodilo medicinskim sestram in hkrati ...
Results per page: Sort by:
54,154 publications, page 1 of 5,416
Last index information