Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (16)
 • Type (15)
 • Language (15)
 • Community (12)
 • Content Provider (100)
  Clear
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (16)
 • Type (15)
 • Language (15)
 • Community (12)
 • Content Provider (100)
  Clear
Download Results
149,277 research outcomes, page 3 of 14,928
 • publication . Article . 2011
  Open Access Russian
  Authors:
  Тыринов, А.И.; Авраменко, А.А.; Басок, Б.И.; Давыденко Б.В.;
  Publisher: Інститут технічної теплофізики НАН України

  Рассмотрен подход к анализу микро- и макротечений с использованием метода решеток Больцмана. Получены профили скорости на начальном участке для микроканала без проскальзывания и с условием проскальзывания на стенке. Проанализировано влияние числа Кнудсена на длину начал...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Russian
  Authors:
  Кириченко, Н.Ф.; Корлюк, А.С.;
  Publisher: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

  Использованы свойства проекционных матриц и функций Ляпунова для синтеза систем распознавания образов. Для адаптации параметров системы распознавания при классификации сигналов применяются свойства функций Ляпунова. The properties of projection matrices and Lyapunov fun...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Russian
  Authors:
  Дементьева, Т.А;
  Publisher: Інститут економіки промисловості НАН України

  Розглянута форма взаємодії малих, середніх та крупних підприємств, приведені причини, що перешкоджають розповсюдженню аутсорсинга у взаємовідношенні підприємств. Рассмотрена форма взаимодействия малых, средних и крупных предприятий, приведены причины препятствующие расп...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Аксентьєва, 3.М.; Баленко, В.Г.; Булацен, В.Г.; Голубицький, В.Г.; Дичко, І.О.; Корба, П.С.; Шляховий, В.П.; Павлик, В.Г.; Плис, В.П.;
  Publisher: Головна астрономічна обсерваторія НАН України

  Зроблено критичний аналіз спостережень припливних варіацій сили тяжіння, виконаних Полтавською гравіметричною обсерваторією за останні 40 років на. території. України. Одержано параметри припливних хвиль, які слід вважати представницькими на епоху 1997 р.

 • publication . Article . 2014
  Open Access Russian
  Authors:
  Гончаренко, Т.Б.; Яковлев, В.В.;
  Publisher: Інститут гідромеханіки НАН України

  Разложением по малому параметру исходной трехмерной задачи о гидроупругих колебаниях системы "упругая пластина - слой идеальной несжимаемой жидкости" получено обобщенное уравнение типа Кадомцева-Петвиашвили, описывающее распространение длинных двумерных изгибно-гравитац...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Russian
  Authors:
  Узлов, И.Г.;
  Publisher: Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

  Рассмотрены научные, технические и организационные мероприятия для повышение свойств металлопродукции и эффективное ее использование в металлопотребляющих отраслях.

 • publication . Article . 2009
  Open Access Russian
  Authors:
  Найдек, В.Л.; Тарасевич, Н.И.; Гончар, Б.С.; Белоусов, В.В.; Комаров, В.Ф.;
  Publisher: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України

  Сформульовано математичну модель i алгоритм її чисельної реалiзацiї гiдрогазодинамiчних процесiв трисекцiйного промковша з перегородками й проточними каналами в них. Модель може бути адаптована для ковшiв будь-якої конфiгурацiї проточних каналiв i дозволяє врахувати рiз...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Чемісов, Б.;
  Publisher: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

  Метою статті є аналіз впливу міграційного руху на зміну чисельності сільського населення та його вікову структуру, а також тенденцій демографічних процесів у сільській місцевості Чернігівського регіону та виявлення чинників, які породжують ці тенденції. В даному випадку...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Андон, П.І.; Ігнатенко, П.П.; Сініцин, І.П.; Слабоспицька, О.О.;
  Publisher: Інститут програмних систем НАН України

  Перспективні методи визначення витрат на розроблення й модифікацію прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем за моделями COCOMO, WebMO і Д. Клірі уніфіковано й розвинуто згідно з особливостями державних тендерів на створення і супровід цих систем. Запропо...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Russian
  Publisher: Iнститут соціології НАН України
149,277 research outcomes, page 3 of 14,928
Last index information