(CSV)
Filters
Content Provider:E-resource repository of ...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (13)
 • Language (7)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
(CSV)
Filters
Content Provider:
 • Funder (2)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (13)
 • Language (7)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
Results per page: Sort by:
37,988 publications, page 6 of 3,799
 • Bachelor thesis OPEN
  Kima, Veronika;
  (2010)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  IT uzņēmumiem nepieciešama IT infrastruktūra sistēmu darbināšanai un izstrādei. Tās uzturēšana prasa lielas izmaksas, kas ietekmē uzņēmumu mērķu sasniegšanu. IT piedāvā daudz inovāciju, lai optimizētu uzņēmumu darbību. Viena no tām ir „mākoņu” skaitļošana - jauns IT pak...
 • Master thesis OPEN
  Timošenko, Jānis;
  (2010)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Šajā darbā tiek pētīta izotopiska efekta ietekme uz kristāliska germānija režģa atomu termiskām svārstībām ar rentgenabsorbcijas spektroskopijas un molekulārās dinamikas metodēm. Darbā tiek novērota divu izotopu (70Ge un 76Ge) atoma masu atšķirības radītās izmaiņas kris...
 • Master thesis OPEN
  Čekse, Ireta;
  (2009)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz autores veiktā Starptautiskā pilsoniskās izglītības ICCS 2009 izmēģinājuma pētījuma rezultātiem un zinātniskās literatūras analīzē gūtajām atziņām, noskaidrot pilsoniskās kompetences veidošanos 8.klašu skolēniem. Darbā anali...
 • Bachelor thesis OPEN
  Ļepņova, Anna;
  (2014)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Evaņģēliskie personāži Leonīda Andrejeva prozas darbos: bakalaura darbs. – Rīga, 2014, 49 lpp. Darbs ir veltīts Leonīda Andrejeva evaņģēlisko personāžu pētīšanai, kuri sastopami viņa prozas darbos. Uzmanība pievērsta tādiem darbiem kā „Ben-Tovits”, „Eleazārs” un „Jūd...
 • Master thesis OPEN
  Mencis, Juris;
  (2009)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu, veselības apdrošināšanas un investīciju fondu tirgus analīzi un prognozēm Latvijā, likumdošanas izpēti, noieta tirgus analīzi, potenciālo klientu datu bāzes izveidošanu, projekta organizator...
 • Master thesis OPEN
  Ieraga, Inese;
  (2012)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darbā aplūkots lineārs, nehomogēns trīs dimensiju parabolisks diferenciālvienādojums ar lineāriem, nehomogēniem Ņūtona robežnosacījumiem. Iegūts problēmas analītiskais atrisinājums. Pirmo reizi iegūtas ātrumu limitējošas nevienādības, kas ir Ņūtona robežproblēm...
 • Bachelor thesis OPEN
  Korovins, Jegors;
  (2008)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Šajā darbā tika izvesti leņķiskais un enerģijas sadalījums brīviem elektroniem, kas rodas, apstarojot Ridberga atomu ekstremalā Štarka stāvoklī ar pusperioda impulsiem. Tika pieņemts, ka impulsa virziens sakrīt ar atoma orientācijas virzienu. Aprēķini tika veikti ar kva...
 • Bachelor thesis OPEN
  Elvika, Ilga;
  (2007)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darba mērķis ir izstrādāt teorētisku modeli bērniem ar speciālām vajadzībām integrācijai vispārizglītojošā skolā. Darba teorētiskajā daļā autore aplūko vēsturisku skatījumu par cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ieskicē bērnu ar speciālām vajadzībām raksturojumu, sn...
 • Master thesis OPEN
  Vingre, Alise;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Vēl nesen Āfrika tika dēvēta par bezcerīgu, kurā ir plašas politiskās, ekonomiskās un sociālās problēmas, tomēr līdz ar straujo ekonomisko izaugsmi, tai pievēršas aizvien vairāk. Par pieaugošo interesi norāda arī aizvien aktīvāka Latvijas uzņēmēju darbība kontinentā, to...
 • Bachelor thesis OPEN
  Leiškalne, Anna;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta datorspēlētāju sociālo saišu veidošana virtuālā vidē, kā arī to pārnese uz bezsaisti. Pētījuma mērķis ir izpētīt datorspēlēšanas sociālos iznākumus, kā arī sabiedriskošanos spēļu laikā un radušos sociālo saišu pārnesi no tiešsaistes u...
Results per page: Sort by:
37,988 publications, page 6 of 3,799
Last index information