Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (14)
 • Language (7)
 • Community (8)
 • Content Provider (87)
  Clear
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (14)
 • Language (7)
 • Community (8)
 • Content Provider (87)
  Clear
Download Results
40,674 research outcomes, page 5 of 4,068
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access
  Authors:
  Aizpurietis, Andis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Nepārtraukta biznesa attīstīšana ir nepieciešama, lai uzņēmums spētu konkurēt un sasniegtu izvirzītos mērķus. Mūsdienās attīstība ir būtiska uzņēmējdarbības sastāvdaļa, lai nodrošinātu uzņēmuma dzīvotspēju ilgtermiņā. Darba mērķis ir, balstoties uz apkopoto teorētisko m...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Podziņa, Laura;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Computer technologies are developing and changing rapidly in modern times, but there are not so many visible changes in the educational system and teaching methods. Blended learning combines traditional face-to-face learning and online learning methods. The author of th...

 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access
  Authors:
  Endzeliņš, Edgars;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Antigen microarray technology opens up new opportunities for the development of non-inavsive tests for the diagnosis and/or screening of cancer. Up to now within the framework of project „Development of the novel, non-invasive diagnostic test for the early detection of ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Remeza, Aleksandra;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The present study is devoted to the exposure of semantic functions of quotation marks based on the news – portal materials. The main focus is paid to analysis of semantics of quotation marks in comments in case of optional functions realization. At the first part of the...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access
  Authors:
  Ķirķele, Dana;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbā „AAS „BALTA” mantiskās apdrošināšanas atlīdzību optimizācija” tiek apskatīta apdrošināšanas nozares vēsture, attīstība un tās produkts, apdrošināšanas nozares nozīme Latvijas ekonomikā, tai saistošā tiesiskā bāze un uzdevumi, analizēti galvenie apdrošinā...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access
  Authors:
  Žilde, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbā „Ziņu vērtību un raidījuma dienaskārtības salīdzinošā analīze: Panorāma, LNT ziņas un TV3 ziņas” pētīti Latvijas ziņu raidījumu plānošanas principi un saturiskās uzbūves atšķirības. Raidījumu dienaskārtība pretnostatīta sabiedrības identificētajām problē...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Rudņickiha, Anastasija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Vairākos pētījumos ir atklātas miRNS, tajā skaitā cirkulējošas miRNS, kuru daudzums ir izmainīts multiplā sklerozē. miRNS kā jaunu biomarķieru izpēte šai slimībai varētu palīdzēt diagnosticēt un prognozēt tās attīstību agrīnā stadijā. Šajā pētījumā ir prezentēti mūsu da...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access
  Authors:
  Supe, Renārs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbs ir veltīts tādai mūsdienās aktuālai tēmai kā informācijas apmaiņa starp dažādām valsts institūcijām un to informācijas sistēmām. Darbā ir aprakstīta un parādīta Valsts Ieņēmumu Dienesta (VID) un Centrālās Statistikas Pārvaldes (CSP) informācijas apmaiņas...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access
  Authors:
  Valcis, Raimonds;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Izstrādātā darba ir „Sprieduma saturs, forma un tā veidi”. Tēmas aktualitāte izpaužas tajā, ka tiesas spriedums ir kriminālprocesuālās tiesvedības galvenais procesuālais akts, kurā sasniegti kriminālprocesa visi mērķi un tiek realizēta tiesas procesuālā funkcija. Tikai ...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access
  Authors:
  Nelsone, Aija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Businesses in Latvia are slowly starting to use different outsourcing services, since that helps to cut cost of labor with specialized force of skilled workers. This all helps the businesses to keep their focus on their main goals. These services fit the current globali...

40,674 research outcomes, page 5 of 4,068
Last index information