Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (17)
 • Collected From (15)
Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (17)
 • Collected From (15)
Results per page: Sort by:
35,800 publications, page 5 of 3,580
 • Bachelor thesis OPEN
  Cvetkovs, Antons; (2010)
  Darbā aprakstītas imidazolija cviterjonu sintēzes, kā arī hromatogrāfiskās analīzes metodes. Darbā apkopota literatūra par tandēmmasspektrometrijas darbības principiem, kā arī par cviterjonu šķidrumu masspektrometrisko analīzi. Darbā veikta imidazolija rindas cviterjonu...
 • Bachelor thesis OPEN
  Baraņņikova, Elīna; (2016)
  Bakalaura darba tēma ir “Pamatskolas vecuma bērnu sociālo mediju lietošanas paradumi: atšķirības latviešu un krievu tautības bērnu grupās.” Pētījuma mērķis ir izpētīt pamatskolas vecuma bērnu sociālo mediju lietošanas paradumus, motivāciju un intereses. Galvenie uzdevu...
 • Bachelor thesis OPEN
  Kurzemnieks, Artūrs; (2015)
  Šis dokuments apraksta kvalifikācijas darba ietvaros izstrādāto projektu pārvaldības sistēmu “Specomatic”. Sistēmas izveide veikta digitālās aģentūras vajadzībām, lai atvieglotu projektu vadītāju darbu, sastādot projektu tāmes un veicot to uzskaiti. Galvenais tās pienes...
 • Master thesis OPEN
  Draba, Vitālijs; (2006)
  Darbā tiek apskatīta trīsdimensiju objektu vizualizēšanas konveijera izstrāde. Ir sniegts viss nepieciešamais teorētiskais pamatojums, kurā aprakstītas nepieciešamās matemātiskās metodes darbam ar trīsdimensiju telpu. Vizualizēšanas konveijers, kuru ir izveidojis autors...
 • Master thesis, Bachelor thesis OPEN
  Biezbārde, Krista; (2016)
  The investigatory work includes the essence the criminal liability of legal person institution and it’s regulation in different countries. The work gives an insight on the legal person compulsory means of coercion in Latvian Republic. By analysing regulatory acts and ...
 • Doctoral thesis Latvian OPEN
  Pavloviča, Sanita; (2014)
  ENVIRONMENTALLY FRIENDLY IONIC LIQUIDS, (2-HYDROXYETHYL)AMMONIUM CARBOXYLATES, ACUTE TOXICITY, CHEMICAL DEGRADATION, BIODEGRADATION, KNOEVENAGEL CONDENSATION REACTION, COUMARINE DERIVATIVES, HANTZSCH ESTER (2-Hydroxyethyl)ammonium carboxylates – formates, acetates an...
 • Doctoral thesis OPEN
  Raja Kočanova; (2012)
  ANNOTATION The scope of the promotional work „Strategic Management System for Providing Sustainable Development of Organizations” is to develop the strategic management system in order to provide sustainable development of organizations. In the first chapter cover...
 • Master thesis OPEN
  Vītola, Liene; (2014)
  Maģistra darba “Rāmējumi Eiro ieviešanas kampaņā Latvijā: Ministru kabineta, ministriju un Latvijas Bankas vēstījumu analīze” mērķis ir izpētīt, kā valdība komunicēja iedzīvotājiem nozīmīgas tēmas kā eiro ieviešanas nepieciešamību, situācijā, kad vairākums iedzīvotāju š...
 • Bachelor thesis OPEN
  Mihaloviča, Rita; (2008)
  Darbā „Kultūra un izglītības sistēma Atašienes pagastā 20.gs. 20-50. gados” tiek apzinātas un analizētas kultūras un izglītības iespējas Jēkabpils rajona Atašienes pagasta teritorijā no 20.gs.20.gadiem līdz 20 gs. 50. gadiem, kā centrālo objektu aplūkojot Marinzejas pil...
 • Bachelor thesis OPEN
  Danefelde, Linda; (2013)
  Bakalaura darba mērķis ir veikt ekopārtikas piedāvājuma izpēti Rīgā, apzinot ekopārtikas un tās izejvielu izcelsmes valstis, kā arī novērtēt Rīgas patērētājam pieejamu izvēlētu vietējo un ekopārtikas produktu ietekmi uz vidi . Darba gaitā secināts, ka pārtikas „drau...
Results per page: Sort by:
35,800 publications, page 5 of 3,580
Last index information