(CSV)
Filters
Content Provider:E-resource repository of ...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
(CSV)
Filters
Content Provider:
 • Funder (2)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
Results per page: Sort by:
37,942 publications, page 5 of 3,795
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Brūvere, Sigita;
  (2016)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darbā “Renē Žirārs un Imants Ziedonis: trīsstūra mehānisms”, tiek apskatīta 20.gs. izcilā franču domātāja R.Žirāra izstrādātā teorija par trīsstūra mehānismu, kas pastāv cilvēku attiecībās. Šo trīsstūri virza iekāre, jo saskaņā ar Žirāru, tas ir cilvēku dabīga...
 • Bachelor thesis OPEN
  Skudra, Linda;
  (2014)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darba mērķis - analizēt pašreiz uzņēmumā izmantotās informācijas sistēmas, apsvērt jaunu sistēmu nepieciešamību vai atjaunot esošās, izstrādāt uzņēmuma informācijas sistēmas modernizācijas projektu. Veikt analīzi tīmekļa vietnes izveidei, analizēt satura pārvaldes sistē...
 • Master thesis OPEN
  Zvaigzne, Kaspars;
  (2014)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darbā ir apskatīta Latvijas valsts un pašvaldību informācijas sistēmu integrācijas platforma kas pašreiz tiek izmantota autora pārstāvētā uzņēmuma vajadzībām tiek veikta esošās arhitektūras izpēte. Tā pat darba ietvaros ir aprakstīti trīs pašreiz izmantoti datu apmaiņa...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Gruele, Santa;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba tēma ir “Nozīmīgākās grāmatvedības problēmas lauku tūrisma uzņēmumos”. Tēmas aktualitāti raksturo tas, ka lauku tūrisma komersanti bieži saskaras ar dažādām gan vispārējām, gan specifiskām grāmatvedības problēmām. To apzināšana un izprašana var palīdzēt ...
 • Master thesis OPEN
  Aleksejevs, Imants;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Smago metālisko elementu satura izvērtējums svaigās un kūpinātās reņģēs. Aleksejevs I., zinātniskie vadītāji Dr.chem. Rudoviča V., Mag, ing. Bass J. Maģistra darbs analītiskajā ķīmijā, 46 lappuses, 7 tabulas, 15 attēli, 52 literatūras avoti. Latviešu valodā. Darbā ir...
 • Master thesis OPEN
  Barišņikova, Ksenija;
  (2012)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 46 lapām, satur 15 attēlus, 9 tabulas, 5 pielikumus un 26 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis. novērtēt skolas vecuma bērniem akomodācijas funkcijas un lasīšanas ātrumu. Subjekti. 118 dalībnieki, vecumā no 7 ...
 • Bachelor thesis OPEN
  Blanka, Iveta;
  (2010)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Diplomdarbs ir par specifisku nemateriālo aktīvu veidu – nemateriālo vērtību. Tā mērķis ir izpētīt uzņēmuma nemateriālās vērtības rašanas cēloņus, tās uzskaiti grāmatvedībā, un, analizējot SIA „A Aptiekas” nemateriālās vērtības atzīšanu, izstrādāt ieteikumus nemateriālā...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Andersons, Kārlis;
  (2016)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Audiogrāmatu klausīšanās apjomi pieaug visā pasaulē, pateicoties viedtālruņu izplatībai un pieaugošajam audiogrāmatu izdevēju piedāvājumam. Latvijā šis apjoms vēl nav ļoti liels, bet bērnu audiogrāmatu saturs ir pietiekami plašs. Šī darba mērķis ir izpētīt vecāku pedago...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Šukurova, Natālija;
  (2018)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darba autore : Natālija Šukurova Darba zinātniskā vadītāja: Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes docente Pētījuma mērķis – izpētīt runas veicināšanas attīstību 3-4 gadīgiem bērniem bilingvālā rotaļnodarbībā Pētījuma hipotēze – 3-4 gadīgu bērnu valodas attī...
 • Bachelor thesis OPEN
  Valtere, Laura;
  (2011)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darbā izpētīta kontrasignācijas ģenēze, atklājot institūta attīstību tā mūsdienu izpratnē. Kontrasignācija tās mūsdienu veidolu ieguvusi jau 18. gadsmitā, kad radās nepieciešamība monarhijās sadalīt kompetences starp monarhu un izpildvaru valstī, taču pats valsts galvas...
Results per page: Sort by:
37,942 publications, page 5 of 3,795
Last index information