(CSV)
Filters
Content Provider:E-resource repository of ...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
(CSV)
Filters
Content Provider:
 • Funder (2)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
Results per page: Sort by:
37,942 publications, page 4 of 3,795
 • Master thesis OPEN
  Butakova, Diana;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Mūsdienās daudzu slimību izcelsmi saista ar hronisku iekaisumu. Šūnu līnijas tiek izmantotas kā modeļsistēmas pirms laboratorijas dzīvnieku eksperimentiem. Iekaisumu izraisa ar baktēriju lipopolisaharīdiem (LPS) un interferonu gamma. Žurku C6 gliomas šūnu līnija ir piem...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Kokars, Emīls;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Nieru šūnu karcinoma sastāda 80-85% [Michael B atkins et al, 2016] no visām nieru malignitātēm, neskatoties uz diagnostikas priekšrocībam aptuveni 20-30% gadījumos pacientam tiek atklāta metastātiskā slimība [Athar U, et al 2008]. Pacientiem ar diagnosticētu metastātisk...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Dunajeva, Alina;
  (2019)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darbs ir veltīts egocentrisko valodas vienību un to semantisno funkciju petīšanai šausmu pasakās. Pētījuma mērķis ir dot jaunu aprakstu egocentriskām valodas vienībam un parādīt, balstoties uz tekstiem, cik tās ir izplatītas. Darbs sastāv no trijām nodaļām. Pir...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Krama, Laura;
  (2019)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darbā “Nekustamā īpašuma piespiedu nomas tiesisko attiecību regulējums un tā problemātika Latvijā” piespiedu nomas institūts un tā regulējums tiek apskatīts Latvijas un kaimiņvalstu normatīvajos aktos. Mūsdienās ir aktuāls temats, gan runājot par dzīvojamo ēku,...
 • Master thesis OPEN
  Liepiņš, Andrejs;
  (2007)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darbā ir izpētītas video konvertācijas metodes no rindpārlēces izvērses uz rindsecīgo izvērsi. Tiek apskatīta problēmas būtība un esošie video formāti. Apskatītas vairākas konvertācijas metožu realizācijas, aprakstītas tos stiprās un vājās puses. Piedāvāts savs problēma...
 • Bachelor thesis OPEN
  Lapteva, Irīna;
  (2014)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas sporta klubu mārketinga komunikāciju analīze”. Problēmas būtība ir, ka Latvijas sporta klubi plaši neizmanto mārketinga komunikācijas, tāpēc, veselīgam dzīves stilam pieturās maz cilvēku un reti izmanto sporta klubu pakalpojumus. Bak...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Stefanovičs, Edmunds;
  (2018)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba temats ir nāves un slimību pētīšana un analīze 21. gs. literatūra. Galvenā problēma ir saprast un apskatīt kā Autors rada slimā vai pirms nāves stāvoklī esošā cilvēka jēdzienu un autentisku pirmo iespaidu savā darbā. Kā pētījuma materiāls ir ņemtas divas...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Teļežņikova, Irina;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba autors: Irina Teļežņikova Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Asoc. Prof., Dr. Psych. Valentīna Romenkova Bakalaura darba tēma: Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu adaptācijas nosacījumi pirmsskolas izglītības iestādē. Bakalaura darba mērķis: Izpētīt adapt...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Kindzule, Sintija;
  (2016)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba tēma ir “Hipotekārā kreditēšana Latvijā un tās ietekmējošo faktoru analīze”. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt Latvijas hipotekārā kredīta tirgus tendences un to ietekmējošos faktorus 2008.-2015. gadu laika periodā, izdarīt secinājumus un izstrādāt pr...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Ananko, Olga;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba autore: Olga Ananko Zinātniskā darba vadītāja: Dr. paed., Daiga Kalēja – Gasparoviča Bakalaura darba temats: “2 – 3 gadus vecu bērnu acu, roku koordinācijas sekmēšana zīmēšanas procesā pirmsskolā.” Darba mērķis: teorētiski analizēt un praktiski pārbaudīt...
Results per page: Sort by:
37,942 publications, page 4 of 3,795
Last index information