Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (17)
 • Collected From (15)
Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (17)
 • Collected From (15)
Results per page: Sort by:
35,800 publications, page 4 of 3,580
 • Bachelor thesis OPEN
  Ošiņš, Armands; (2013)
  Tīmekļa vietne Latvijas tūrisma vietu publicēšanai, ir internetā bāzēta sistēma, kas ļauj cilvēkiem veicināt tūrismu Latvijā, balstoties uz ideju, ka tā ir domāta citu valstu tūristiem. Šī tīmekļa vieta piedāvā cilvēkiem augšupielādēt bildes, lai tās būtu iespējams apsk...
 • Bachelor thesis OPEN
  Udovenko, Jana; (2010)
  Darba nosaukums ir „Ārzemju mūzikas diskursa salīdzinājums laikrakstā „Padomju Jaunatne”/„Latvijas Jaunatne” un „Diena”. Tajā ir salīdzināts, kā 20 gadu periodā kopš Latvija atguva neatkarību ir mainījušies ārzemju mūzikas žurnālistikas informācijas iegūšanas veidi, aps...
 • Bachelor thesis OPEN
  Dravnieks, Valdis; (2015)
  Šajā dokumentā aprakstītā kvalifikācijas darba mērķis ir izveidot bibliotēkas informācijas sistēmu skolas vajadzībām. Sistēma izstrādāta ar tīmekļa tehnoloģiju palīdzību un to izmantos daļējai bibliotēkas funkciju atvieglošanai un grāmatu lasī...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Rode, Ivo; (2016)
  Renē Žirārs (René Girard) ir atklājis pasaulei visaptverošu sociālo modeli, kurš skaidro, ka cilvēks nav autentiska būtne, bet visu ir aizguvis no kāda cita. Cilvēks vienmēr imitē citus, savus modeļus, iekārojot to, ko iekāro viņa modelis. Šajā iekāres procesā rodas sān...
 • Bachelor thesis OPEN
  Berezņevs, Vitālijs; (2009)
  Diplomdarba temats ir „Baltijas valstu konstitucionālās prakses īpatnības. Salīdzinošais skatījums.” Darbā, izmantojot salīdzinošo metodi, ir apskatītas Baltijas valstu un Somijas Republikas konstitucionālās prakses teorētiskās un praktiskās īpatnības. Turklāt, šajā ...
 • Doctoral thesis OPEN
  Oskars Bikovens; (2013)
  Promocijas darbā tika veikta atkritumu gaļas tauku kompostēšana kopā ar lapkoku mehāniskās apstrādes atkritumiem un zāli, un iegūts kvalitatīvs komposts. Atkritumu tauki ātri sadalās un neietekmē komposta humusvielu sastāvu. Izpētīta Bjorkmana lignīna un humusvielu, kas...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Gūtšmite, Sana; (2017)
  Bakalaura darba autore ir Sana Gūtšmite. Bakalaura darba nosaukums: „Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā”. Darba mērķis: – teorētiski un empīriski pētīt bērnu saskarsmes prasmju veicināšanas iespējas muzikālās rotaļās un muzikāli ritmiskās ku...
 • Bachelor thesis OPEN
  Gaile, Madara; (2011)
  Bakalaura darba ietvaros pētīts jautājums par vienu no kopīpašuma aspektiem, t.i., lietošanas kārtības tiesisko regulējumu nekustamam īpašumam. Darbs sastāv no piecām nodaļām, kurās autore apzināja un analizēja lietošanas kārtības jēdzienu, akcentējot ar lietošanas kārt...
 • Bachelor thesis OPEN
  Viļčinskis, Vladimirs; (2010)
  Diplomdarbs izstrādāts finanšu menedžmenta studiju programmas ietvaros. Diplomdarba temats ir “Nekustāmā īpašuma nodoklis un tā aprēķināšana”. Diplomdarba uzmanība tika pievērsta nekustamā īpašuma nodoklim un tā aprēķināšanas kārtības Latvijas Republikā. Diplomda...
 • Doctoral thesis Latvian OPEN
  Vembris, Aivars; (2012)
  Abstract. This work is dedicated to original organic compounds containing pyranyliden fragment which are forming amorphous thin films from solutions due to attached trityloxyethyl groups. The aim of the work is to investigate optical and electrical propert...
Results per page: Sort by:
35,800 publications, page 4 of 3,580
Last index information