Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (17)
 • Collected From (15)
Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (17)
 • Collected From (15)
Results per page: Sort by:
35,800 publications, page 3 of 3,580
 • Master thesis OPEN
  Raginska, Renāte; (2007)
  Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret banku piedāvātajiem hipotekārajiem kredītiem un kritērijus pēc kuriem iedzīvotāji izvēlas konkrētās bankas pakalpojumus. Darbā ir analizēti autores izstrādātās aptaujas rezultāti. Šeit ir aplūkota ...
 • Bachelor thesis OPEN
  Bulatčika, Anastasija; (2010)
  Anastasija Bulatčika – Nabadzība pasaulē un ANO rekomendācijas tās apkarošanai. Nabadzība ir ļoti aktuāla problēma pasaulē. Vienmēr pastāvēja, ir un pastāvēs nabadzīgo iedzīvotāju kopas. Nabadzība ir sastopama, visos reģionos un visas valstīs, vienīgi, kas atšķirīgs...
 • Bachelor thesis OPEN
  Venškevics, Jānis; (2006)
  Konkrētā bakalaura darba pētījuma objekts ir viena noteikta gada laikā, darba nosaukumā definēto analizējamo preses izdevumu publikācijas par Latvijas Nacionālo bruņoto spēkiem . SA laukā un publicitātes jomā strādājošo ekspertu intervijas. Problēmas izpratnes optim...
 • Bachelor thesis OPEN
  Tretjakova, Gita; (2006)
  Diplomdarbā “Sociālā darba specifika paliatīvās aprūpes iestādēs” tiek apskatīta paliatīvā aprūpe un sociālā darbinieka darba specifika paliatīvās aprūpes iestādēs. Diplomdarba mērķis: Izpētīt sociālā darbinieka darba specifiku paliatīvās aprūpes iestādēs. Pētīt...
 • Master thesis OPEN
  Buhvalovs, Antons; (2014)
  Šī darba tematika ir aktuāla mūsdienu pētniekiem, studentiem, pilsoniskai sabiedrībai, Latvijas iedzīvotājiem kopumā. Mūsu valsts Austrumos notiek Eirāzijas integrācijas procesi, kuros aktīvi piedalās Krievijas Federācija – mūsu kaimiņvalsts. Šo procesu izpratne ir svar...
 • Doctoral thesis Russian OPEN
  Калинникова, Людмила; Латвийский университет. Институт педагогики и психологии; (1999)
  Advisor: Ария Карпова
 • Master thesis Latvian OPEN
  Diča, Marina; (2017)
  Jauno ķīmiķu skolas mācību satura sistematizēšana un izstrāde. Diča M., darba vadītājs Doc., Dr.ķīm. Logins J. Maģistra darbs, 64 lappuses, 8 attēli, 1 tabula, 23 literatūras avoti, 14 pielikumi. Latviešu valodā. Darba autore izpētījusi ārpusskolas darba organizēšanu ķī...
 • Master thesis OPEN
  Valkovska, Uldze; (2013)
  Projekta mērķis ir atvērt ekskluzīvu veco ļaužu pansiju gleznainā vietā Ikšķiles novadā, Selēku ezera krastā ar kopējo ēkas platību 900 m2, dārzu 2 000 m2 un kopējām izmaksām 431 585,33 Ls, lai septiņu gadu laikā gūtu peļņu. Projekta globālais mērķis ir sociālās apr...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Vaļģis, Dāvis; (2017)
  Propagandai un tās dažādajiem paveidiem bija milzīga loma gan politisko darbinieku sevis reklamēšanā, gan arī vienas vai otras ideoloģijas būvēšanā, arī tādas, kura koncentrējās ap vienu personu. Pats iesākums šai ērai, kura veda uz citas ēras galu, bija diezgan haotisk...
 • Bachelor thesis OPEN
  Veidemane, Krista; (2013)
  Bakalaura darbā "Kosmgonija Hēsioda Teogonijā un Bībeles Vecajā Derībā" tiek pētīts Hēsioda eposs Teogonija oriģinālvalodā un Bībeles Vecās Derības tulkojums sengrieķu valodā. Darbā tiek apskatīta sengrieķu, senebreju, seno ēģiptiešu, babiloniešu u.c. tautu mitoloģija, ...
Results per page: Sort by:
35,800 publications, page 3 of 3,580
Last index information