(CSV)
Filters
Content Provider:E-resource repository of ...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
(CSV)
Filters
Content Provider:
 • Funder (2)
 • Project (3)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
Results per page: Sort by:
37,942 publications, page 3 of 3,795
 • Bachelor thesis OPEN
  Bedeice, Sandra;
  (2015)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darbā veikts pētījums par spekulatīvās literatūras – fantāzijas, zinātniskās fantastikas un šausmu lietaratūras – telpas poētiku pirmajā latviešu autoru fantāzijas un zinātniskās fantastikas stāstu krājumā „Purpura karaļa galmā”, kas iznācis 2013.gadā. Lat...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Štikāne, Inta;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Ieiešanas stratēģijas ārzemju tirgos ir veids, kādā uzņēmums savu produktu pārdod ārpus nacionālām robežām. Starptautiskās biznesa formas ir tiešais un netiešais eksports, licencēšana, franšīze, kopuzņēmums u.c. Eiropa viennozīmīgi ir mājas tirgus, tomēr pietiekoši pies...
 • Bachelor thesis OPEN
  Petrova, Kristīna;
  (2012)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Šis bakalaura darbs apraksta atkārtotas gramatiskās īpatnības, sastaptas the Guardian laikrakstā. Pētījuma mērķis bija veikt izvēlētajai teorijai salīdzinošu analīzi, lai izveidotu teorētisko pamatu pētniecībai balstoties uz diskursa analīzi un noteikt atkārtotas gramat...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Faulbauma, Iece;
  (2018)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  A N O T Ā C I J A Bakalaura darba Tēma – Māsas ētiskie aspekti paliatīvo pacientu aprūpē. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka paliatīvā aprūpe ir ļoti būtiska mūsdienu sabiedrības problēma. Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs...
 • Bachelor thesis OPEN
  Skuja, Santa;
  (2007)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Arvien pieaugošajā pasaules globalizācijā un integrācijā katras valsts un sabiedrības attīstība un labklājība ir tieši atkarīgas no valstu spējas efektīvi darboties starptautiskajā laukā. Mūsdienu starptautiskajā sistēmā ārpolitikas veidošanas process kļūst arvien kompl...
 • Bachelor thesis OPEN
  Golubeva, Kristīne;
  (2015)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Krīstīnes Golubevas bakalaura darba tēma ir „Teritoriālā mārketinga un tēla veidošana Latvijā”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teritoriālā mārketinga un tēla veidošanas teoriju, Latvijas tēla atpazīstamības izpēti un analīzi, piedāvāt priekšlikumus Latvijas teritoriāl...
 • Bachelor thesis OPEN
  Šakina, Ieva;
  (2007)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darbā aplūkota Kārļa Zariņa īsproza, galveno uzmanību pievēršot psiholoģiskajam raksturojumam kā vēstījuma elementam. Darba mērķis ir: 1) apskatīt varoņu psiholoģisko raksturojumu un tā izpausmes veidus K. Zariņa īsprozā; 2) atklāt K. Zariņa īsprozas savdabību...
 • Bachelor thesis OPEN
  Prohožaja, Jūlija;
  (2010)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Šī bakalaura darba tēma ir „Vardarbības atainošanas laikrakstā "Vesti Segodnja" ietekme uz auditoriju: auditoriju attieksmes un vērtējumu analīze”. Pētnieciskā problēma bija noskaidrot, vai lasītājiem ir svarīgi saņemt informāciju par vardarbību no publikācijām presē...
 • Doctoral thesis OPEN
  Ilmārs Kangro;
  (2011)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Atslēgas vārdi: domāšana, matemātiskā domāšana, kognitīvā darbība, intelekts Promocijas darba ‘’Matemātiskās domāšanas iespējas augstākā izglītībā profesionālās kompetences veidošanā” pirmajā nodaļā sniegts domāšanas teorijas skaidrojums pamatojoties uz aksioloģisko ...
 • Bachelor thesis OPEN
  Riekstiņa, Ilona;
  (2012)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Skolotāja pieredzes darba autore ir E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Ilona Riekstiņa, kas strādā šajā skolā no 1991.gada. Pedagoģiskās darbības laikā veikti vairāki zinātniskie pētījumi par dzimtās pilsētas Alūksnes un Alūksnes novada vēs...
Results per page: Sort by:
37,942 publications, page 3 of 3,795
Last index information