Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (17)
 • Collected From (15)
Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (17)
 • Collected From (15)
Results per page: Sort by:
35,800 publications, page 2 of 3,580
 • Bachelor thesis OPEN
  Grigāne, Vineta; (2006)
  Pētnieciskais darbs ir veltīts latgaliski iznākošās preses kā atšķirīga Latvijas Republikas preses fenomena pētniecībai. Pētījuma virsuzdevums ir noskaidrot preses lomu realitātes radīšanā un integrācijā un tās nozīmi cilvēka identitātes konstruēšanā. Darbā apko...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Bobrova, Kristīne; (2016)
  Bakalaura darba tēma ir Etioloģiskais mīts Rodas Apollonija poēmā Argonautika: nozīme poēmas poētikā. Mērķis ir pētīt etioloģiskā mīta lomu un atbilsmi hellēnisma laika perioda literatūras prasībām, un tā nozīmi poēmas poētikas ietvaros. Etioloģiskie mīti ir mīti, kuri ...
 • Master thesis OPEN
  Lukjanska, Margarita; (2010)
  Lietojamība ir svarīga tīmekļa vietnes raksturīpašība. Universitāšu tīmekļa vietnes raksturo plaša lietotāju mērķauditorija, specifisks saturs, kas norāda uz lietojamības nepieciešamību. Ne vienmēr lietojamības vērtēšanas metodes var pielietot uzreiz tiešā veidā ...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Stinkevičs, Ivars; (2018)
  Strādājot dažādos uzņēmumos autors ir novērojis, ka programmatūras gala lietotāji vēlas iegūt specifisku informāciju par to sistēmā atrodamajiem datiem. Vairumā gadījumu sistēmas nodrošina tikai iepriekš definētus meklētājus ar fiksētu meklēšanas parametru kopu, ko atja...
 • Master thesis OPEN
  Jankēvica, Maruta; (2014)
  Antimona (III, V) sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem. Jankēvica, M., darba vadītājs: prof. Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, darba konsultanti: prof. Dr. chem. Andris Actiņš un M. Sc. chem. Linda Ansone. Maģistra darbs, 65 lapaspuses. 24 attēli, 6 ta...
 • Bachelor thesis OPEN
  Meļņika, Ludmila; (2010)
  Ņemot vērā pasaules ekonomisko krīzi, ierobežotos daba resursus, mazo tautsaimniecības jaudu, kā arī mazo tirgus apjomu, Latvijas ekonomikā īpaša nozīme ir ārējo tirdzniecības sakaru attīstībai. Preču ražošanas apjomu un kvalitāti, to spēju konkurēt starptautiskajā tirg...
 • Bachelor thesis OPEN
  Gitendorfa, Egija; (2010)
  Drošības līdzekļi ir Kriminālprocesa likumā paredzētie procesuālie piespiedu līdzekļi, kurus piemēro aizdomās turētajam vai apsūdzētajam, ja ir pamats uzskatīt, ka persona turpinās noziedzīgas darbības, traucēs pirmstiesas kriminālprocesu vai tiesu vai izvairīsies no pr...
 • Bachelor thesis OPEN
  Paikune, Diāna; (2009)
  Pēc daudzu gadu nesaudzīgas saimniekošanas uz zemeslodes, sabiedrībā arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība dabas resursu saglabāšanā un uz dabai draudzīgi vērstu, nekaitīgu saimniekošanu. Viena no visstraujāk attīstošajām nozarēm šajā jomā ir bioloģiskā lauksaimniecība,...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Fedorova, Irina; (2019)
  Darba autore: Irina Fedorova Darba temats: Darbs grupā angļu valodas mācīšanās motivācijas veicināšanai 7. un 8. klases skolēniem. Pētījuma jautājums: Vai un kā darbs grupās sekmē skolēnu angļu valodas apgūšanas motivāciju 7. un 8.klases skolēniem? Darba mērķis: Teorēt...
 • Bachelor thesis OPEN
  Francis, Toms; (2015)
  Jau kopš deviņdesmito gadu vidus Latvijā maksātnespējas jautājumi un procesa norise ir kļuvusi ļoti aktuāla. Šī nozare savu popularitātes kulmināciju sasniedza līdz ar globālās ekonomiskās krīzes iestāšanos 2007. gadā, jo tieši šajos apstākļos par maksātnespējīgiem kļuv...
Results per page: Sort by:
35,800 publications, page 2 of 3,580
Last index information