Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (14)
 • Language (7)
 • Community (8)
 • Content Provider (87)
  Clear
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (14)
 • Language (7)
 • Community (8)
 • Content Provider (87)
  Clear
Download Results
40,674 research outcomes, page 2 of 4,068
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Tabačņiks, Artūrs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Šajā darbā tiek apskatīts ASP.NET MVC kā satvars mūsdienīgu tīmekļa lietotņu izstrādei un Google Polymer kā rīks, kas atvieglo šo lietotņu saskarņu izstrādi. Tiek apskatīti abu tehnoloģiju kopējās integrācijas esošie risinājumi, tiek formulēti šī darba ietvaros izstrādā...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access
  Authors:
  Vīksne, Jānis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  During the design stage of information technology systems a lot of different modeling languages are widely used to define the exact information necessary at a specific stage of planning. As the information contained in models varies from stage to stage and from system t...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Roste, Aija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Pēdu profilakse un pašaprūpe Nacionālo Bruņoto spēku Aviācijas bāzes karavīriem.

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Maticina, Anastasija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura tēma ir informācijas apmaiņas process starp māsu un pacientu klīniskajā vidē. Pamatojoties uz pētnieciska darba mērķi teorētiski analizēt un praktiski izvērtēt informācijas apmaiņas procesu starp māsu un pacientu klīniskajā vidē tiek izvirzīta hipotēze par apm...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access
  Authors:
  Čiževska, Oksana;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  This thesis theme is „Analysis of non-life insurance market in Latvia” is relevant because in recent years the market occurs changes that are associated with economic situation fluctuations. This Thesis examines the nature of insurance, classification and function analy...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Oščenkova, Liāna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Liāna Oščenkova ir izstrādājusi maģistra darbu par tēmu „Pаšарrūреѕ nοvērtēјumѕ расiеntiеm аr rеimаtοīdο аrtrītu”. Darbs sastāv no 116 lapaspusēm, 27 attēliem un 4 pielikumiem. Darba mērķis - noskaidrot, kādas pašaprūpes iespējas un palīglīdzekļu izmantošanas iespējas i...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Spalva, Marta;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēma – Acu aprūpe pacientiem intensīvās terapijas nodaļā. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka māsas ļoti reti pievērš uzmanību pacientu acu aprūpei, kas bieži vien tiek uzskatīts kā sekundārs aspekts, jo lielāka uzmanība tiek pievērsta pacienta kopējam stāv...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Polinko, Jūlija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēma - “Māsu psihoemocionālā sagatavotība neatliekamās situācijās intensīvās terapijas nodaļā”. Pētījuma mērķis ir noskaidrot kāda ir psihoemocionālā sagatavotība māsām neatliekamās situācijās intensīvās terapijas nodaļā. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka...

 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access
  Authors:
  Jaškova, Kristina;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The Theme of the Paper is „Promotion of studying motivation for acquiring the theme „Pearl adornments” in home economics and technologies in form 9”. The Aim of the Paper is to study and approbate promotion methods of studying motivation for acquiring the theme „ Pearl ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access
  Authors:
  Żmuda, Aleksandra Maria;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Аbstract Alexandra Maria Zmuda Latvia Travel Guidebooks in Russian and Polish: the Contrastive Aspect: master work. — Riga, 2015. The study focuses on the Latvian guidebooks’ in Russian and Polish languages analysis. The guidebooks were considered as in contrastive and ...

40,674 research outcomes, page 2 of 4,068
Last index information