(CSV)
Filters
Content Provider:E-resource repository of ...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (22)
 • Collected From (19)
(CSV)
Filters
Content Provider:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (22)
 • Collected From (19)
Results per page: Sort by:
37,917 publications, page 2 of 3,792
 • Bachelor thesis OPEN
  Kalvāne, Ieva;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Diplomdarba „ Jāņa Ezeriņa daiļrades iepazīšana literatūras stundās 11.klasē” mērķis ir izstrādāt metodiskās sistēmas variantu, kas rosinātu skolēnus saskatīt Jāņa Ezeriņa novelēs paustās vērtības. Pētījuma problēma: Kā organizēt literatūras mācību procesu, lai palīd...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Veismanis, Arturs;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darbā Stambulas osmanizācija sultāna Mehmeda II Iekarotāja valdīšanas laikā (1453-1481) tiek analizēta Osmānu impērijas mērķtiecīgā politika iekarotās Konstantinopoles osmanizēšanā un tās pārveidē par jaunas pasaules mēroga lielvalsts galvaspilsētu realizējot ...
 • Bachelor thesis OPEN
  Riekstiņa, Inga;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Diplomdarba „Praktisku uzdevumu izmantošana skolēnu motivācijas veidošanā matemātikas stundās pamatskolā 7.-9.klasē” mērķis bija pamatot praktisku uzdevumu kā mācību motivācijas veidotāju izmantošanas lietderību matemātikas stundās. Darba gaitā tika iegūta un analizē...
 • Bachelor thesis OPEN
  Grabovska, Lilita;
  (2007)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  . Šī bakalaura darba tēma ir poligrāfijas pakalpojumu novērtēšana. Mūsdienās, kad viss ļoti strauji mainās, un poligrāfija, kā viena no neatņemamām pasaules industrijas sastāvdaļām, ir nesaraujami saistīta ar jaunām tehnoloģijām, tendencēm un pasaules tirgus augošo ...
 • Bachelor thesis OPEN
  Desmitnieks, Kristaps;
  (2015)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba ''Sporta spēļu nacionālo čempionātu videotiešraižu pieprasījums un piedāvājums Latvijas interneta un televīzijas vidē'' mērķis ir noskaidrot, cik liels ir mediju videotiešraižu piedāvājums un auditorijas pieprasījums pēc nacionālo sporta spēļu čempionātu...
 • Bachelor thesis OPEN
  Apsītis, Edgars;
  (2015)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Kvalifikācijas darbā „Uzņemūma tīkla pārraudzība un saistītas ar to problēmas” mērķis ir atvieglot „Kronospan” uzņēmuma IT-nodaļas darbinieku darba slodzi ieviešot centralizētu tīkla pārraudzības sistēmu. Ka arī tīkla funkcionalitātes paplašināšana, kas ļauj zināt par...
 • Master thesis OPEN
  Blūms, Jānis;
  (2010)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darba ietvaros tiek pētīti šādi uzdevumi: 1) Saules bateriju izdalītās jaudas atkarības no apkārtējās vides parametriem (temperatūra, apgaismojuma vienmērīgums) noteikšana un priekšlikumi saules paneļu konstrukcijas optimizācijai; 2) Teorētisks aprēķins maksimāli iegūst...
 • Bachelor thesis OPEN
  Mihailova, Inta;
  (2008)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darbā „Elektroniskie resursi – informācijas ieguves avoti mācību procesā” tika veikts pētījums par elektroniskajiem resursiem kā informācijas ieguves avotiem, kas sniedz vidusskolēniem un studentiem atbalstu mācību procesā. Pētījuma mērķis bija noskaidrot ...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Dombrovska, Inguna;
  (2018)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu “5 – 6 gadu vecu bērnu krāsu mācības pilnveide izmantojot netradicionālos materiālus zīmēšanā”. Pētījuma aktualitāti noteica krāsu mācības piln-veides nozīmība un 5 – 6 gadu vecu bērnu zīmēšanas prasmju, iezīmju izvērtēšana izman...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Gudre, Agnese;
  (2018)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Lai klients būtu ieinteresēts turpmākā saziņā ar uzņēmumu, ir svarīgi radīt neaizmirstamu pirmo iespaidu, kas ir viena no mājaslapas funkcijām. Šī pētījuma mērķis bija raksturot sešas SPA centru mājaslapas. Lai sasniegtu šī pētījuma mērķi, tika izvēlēta uz korpusu balst...
Results per page: Sort by:
37,917 publications, page 2 of 3,792
Last index information