Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (22)
 • Collected From (19)
Content Provider:E-resource repository of ...
(CSV)
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (9)
 • Content Provider (22)
 • Collected From (19)
Results per page: Sort by:
37,857 publications, page 1 of 3,786
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Blezūra, Liesma;
  (2018)
  Bakalaura darba tēma - Operāciju māsu veselību ietekmējošie darba vides riska faktori. Darba vide, kurā operāciju māsas atrodas diendienā, ir specifiska ar savu ritmu, telpu un zināšanām, kas nepieciešamas operāciju māsai, lai kvalitatīvi veiktu savus pienākumus. Līdz ...
 • Book Latvian OPEN
  (2018)
 • Bachelor thesis OPEN
  Doze, Ieva;
  (2013)
  Bakalaura darbā tiek pētīti ultrametriski izvēles koki ar p-adiskiem skaitļiem kā to parametriem. Darbā dota p-adisku skaitļu un to normas definīcija. Tiek iepazīstināts, ar kādiem izvēles kokiem datorzinātnēs pašlaik plaši strādā, parāda ultrametriska izvēles koka ie...
 • Bachelor thesis OPEN
  Mekons, Oskars;
  (2010)
  Bakalaura darba tēma ir „Fiziskas personas maksātnespējas procesa tiesiskie un praktiskie aspekti” Autors izvēlējās šo tēmu, jo pēdējo gadu laikā strauji pieaudzis fizisku personu maksātnespējas lietu skaits, tiek veikti grozījumi likumdošanā, kā arī sabiedrībai šis...
 • Bachelor thesis OPEN
  Coirefa, Alīna;
  (2012)
  Diplomdarbā tiek apskatīts protekcionisma metožu pielietojums pasaules ekonomiskās krīzes laikā. Ekonomiskās lejupslīdes laikā valstīm ir tendence pievērsties protekcionisma metožu pielietojumam, tādā veidā cerot mazināt krīzes izpausmes. Pasaules Tirdzniecības organizā...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Silaraupe, Annija;
  (2016)
  Darba autore šajā darbā pēta un analizē tējnīcas un tās tradīcijas pasaulē un Latvijā, to vēsturisko attīstību un mūsdienu tendences. Teorētiskajā daļā tiek apskatīja tēju dzeršanas tradīciju vēsture un tās attīstība, kā arī pašu tējnīcu vēsturisko attīstību līdz pat mū...
 • Master thesis OPEN
  Rjabceva, Terezija;
  (2015)
  Maģistra darba tēma ir „Triāžas procesa ietekme uz pacienta aprūpi neatliekamās palīdzības klīnikā”. Triāža ir process, ko izmanto, lai šķirotu pacientus pēc prioritātēm attiecībā uz medicīniskās palīdzības saņemšanu. Pareizi veicot triāžu, iespējams veiksmīgi organizēt...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Temmere, Inese;
  (2018)
  Diplomdarba mērķis ir, pamatojoties uz uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu analīzi un debitoru parādu novērtēšanu, konstatēt debitoru parādu uzskaites un vadīšanas problēmas, lai izstrādātu priekšlikumus klientu parādu pārvaldīšanas pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai tiek izpēt...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Kriņicka-Plotņikova, Kristīne;
  (2017)
  Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu sīkās motorikas attīstība mājturības un tehnoloģiju nodarbībās Darba autors: Kristīne Kriņicka-Plotņikova Darba mērķis: pētīt vecākā pirmsskolas vecuma bērnu sīkās motorikas attīstības un pilnveidošanas iespējas mājturības un tehnoloģiju ...
 • Bachelor thesis OPEN
  Masakovskis, Sergejs;
  (2010)
  Autors bakalaura darba ietvaros ir izpētījis uzņēmējdarbības un personālvadības informāciju par „Radisson BLU Daugava”, kā arī izanalizējis motivācijas un atalgojuma teorijas. Sākumā tiek izpētīti literatūras un interneta avoti par motivācijas teorijām un metodēm, kā...
Results per page: Sort by:
37,857 publications, page 1 of 3,786
Last index information