(CSV)
Filters
Content Provider:E-resource repository of ...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (6)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (14)
 • Language (9)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
(CSV)
Filters
Content Provider:
 • Funder (2)
 • Project (6)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (14)
 • Language (9)
 • Content Provider (21)
 • Collected From (19)
Results per page: Sort by:
38,955 publications, page 1 of 3,896
 • Book Latvian OPEN
  Latvijas Universitāte. Seno un Rietumeiropas viduslaiku vēstures katedra;
  (1993)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Krājumā dominē divas tēmas: amatniecība un latviešu garīgā kultūra.
 • Bachelor thesis OPEN
  Tropa, Elīza;
  (2014)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba tēma ir “Vides aizsardzības nevalstisko organizāciju lobija ietekme Latvijā”. Ekoloģiskie draudi ir nozīmīga problēma mūsdienu sabiedrībā, būtiska loma to risināšanā ir vides aizsardzības NVO. Darba mērķis ir noskaidrot, izvērtējot lobēšanas stratēģiju, ...
 • Preprint English OPEN
  Podnieks, Karlis;
  (2017)
  This article is an experiment. Consider a minimalist model of cognition (models, means of model-building and history of their evolution). In this model, explanation could be defined as a means allowing to advance: production of models and means of model-building (thus, ...
 • Bachelor thesis OPEN
  Bolhovitina, Olga;
  (2010)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba tēma – Bērnu veselības uzturēšana patversmēs. Darba mērķis ir aprakstīt un analizēt veselības uzturēšanu bērnu patversmē. Darba hipotēze - bērnu veselība bērnu namos ir proporcionāla sociālā un citu veselības risku parametriem. Pamatojoties uz medicīn...
 • Master thesis Latvian OPEN
  Madrevica, Inese;
  (2016)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Inovācijas ir ekonomiskās attīstības vadmotīvs un uzņēmējdarbības dzinējspēks. Tās ir ekonomiski attīstīto valstu tautsaimniecības un sociālās dzīves attīstības pamats, savukārt farmācija ir viena no galvenajām pētniecības nozarēm Latvijā, kas rada nosacījumus augsto te...
 • Master thesis OPEN
  Deičmans, Juris;
  (2012)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darbā analizēta darba aizsardzības sistēma šūšanas uzņēmumos, salīdzināti iegūtie rezultāti un piedāvāti darba devējiem nepieciešamie preventīvie pasākumi, lai pilnveidotu darba aizsardzības sistēmas, uzlabotu darba vidi un novērstu ergonomiskos riskus. Izvirzītās darb...
 • Bachelor thesis OPEN
  Ošleja, Madara;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba mērķis ir uz bezdarbnieka ekonomiskā stāvokļa un finansiālā nodrošinājuma datu izpētes pamata izstrādāt priekšlikumus bezdarba samazināšanas potenciālajām iespējām Talsu novadā.Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi, analizēt un bezdar...
 • Bachelor thesis OPEN
  Strazdiņa, Agnese;
  (2015)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Personas tiesību, tai skaitā tiesību uz veselību, ierobežošana ir neatņemama sastāvdaļa, īstenojot brīvības atņemšanas sodu, taču tās nedrīkst tikt atņemtas pilnībā un, izpildot sodu, ir jāievēro personai neatņemamais minimālais tiesību garants. Tiesību nenodrošināšana ...
 • Doctoral thesis OPEN
  Ģirts Strazdiņš;
  (2014)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bezvadu sensoru tīkli (BST) pēdējā desmitgadē sevi pierādījusi kā daudzsološa pieeja viedā planētas izpētē, piedāvājot risinājumus savva%as dabas un dzīvnieku novērošanai, drošības sistēmu izstrādei, pacientu veselības stāvok%a kontrolei, industriālajai ražošan...
 • Bachelor thesis OPEN
  Legzdiņa, Dardega;
  (2009)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Bakalaura darba mērķis ir pētīt un analizēt Daugavas ielejas pilskalnu arheoloģiskajos izrakumos iegūtos kaula un raga priekšmetus, to izplatību, apstrādes specifiku, paņēmienus un tehnoloģijas, kā arī analizēt kaula un raga priekšmetu vietu un nozīmi vēlā dzelzs laikme...
Results per page: Sort by:
38,955 publications, page 1 of 3,896
Last index information