(CSV)
Filters
Content Provider:E-resource repository of ...
Filter By:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (22)
 • Collected From (19)
(CSV)
Filters
Content Provider:
 • Funder (2)
 • Project (2)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (1)
 • Type (13)
 • Language (8)
 • Content Provider (22)
 • Collected From (19)
Results per page: Sort by:
37,917 publications, page 1 of 3,792
 • Doctoral thesis OPEN
  Tamāra Pīgozne;
  (2010)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  ANNOTATION The doctoral thesis “Youth participation in integration process in multicultural environment” was compiled at the University of Latvia during the period 2002 – 2006 within the framework of the international project „Internationales Lernen” (1999 – ...
 • Preprint, Article English OPEN
  Borzovs, Juris; Niedrite, Laila; Solodovnikova, Darja;
  (2015)
  Publisher: Rezekne Academy of Technologies
  The stable trend to lose from one-third to half of students in the first study year of computing studies motivated us to explore, which methods are used to determine in advance such applicants, who have no change to overcome the first study year. Initially, a research a...
 • Doctoral thesis OPEN
  Anete Borodušķe;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Anotācija Darba nosaukums: „ Miežu hipersensitīvās atbildes regulācija”. Darba mērķis ir identificēt un raksturot gēnus, kas iesaistīti hipersensitīvās atbildes regulācijā miežos, kā modeļsistēmu izmantojot miežu nekrotiskos mutantus. Pētījums ietver divu iepriekš...
 • Bachelor thesis OPEN
  Lukaševiča, Gita;
  (2015)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Darba tiesisko attiecību norobežošana no citiem civiltiesisko attiecību veidiem nepieciešama darba tiesisko attiecību subjekta – darbinieka - kā sociāli mazāk aizsargātas personas, dēļ. Lai kvalitatīvi norobežotu tiesiskās attiecības, nepieciešama rūpīga visu tiesisk...
 • Bachelor thesis OPEN
  Tarasovs, Maksims;
  (2011)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Tradicionāli, mašīnmācīšanās tiek pētīta vai nu ar neuzraudzītās apmācīšanās paradigmu(piem., klāsterizācija), kur visi dati ir neatzīmēti, vai arī ar uzraudzītās apmācīšanās paradigmu(piem., klasifikācija, regresija), kur visi dati ir atzīmēti. Šī darba mērķis ir iz...
 • Bachelor thesis Latvian OPEN
  Krūkle, Evija;
  (2017)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Kvalifikācijas darba temats ir “3 – 5 pirmsskolas vecuma bērnu pirkstu muskulatūras attīstības sekmēšana vizuālajā mākslā ”. Kvalifikācijas darba mērķis ir teorētiski un praktiski izzināt vidējā vecuma bērnu sīkās pirkstu muskulatūras attīstības sekmēšanas iespējas zīmē...
 • Master thesis OPEN
  Surova, Jevgeņija;
  (2015)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darba „Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā” mērķis ir sniegt ieguldījumu tūrisma jomas tekstu tulkošanas uzlabošanā, kā arī izstrādāt ieteikumus tūrisma tekstu tulkotājiem svešvalodā, norādot uz būtiskākajām kļūdām jeb nepilnībā...
 • Bachelor thesis OPEN
  Ķerve, Līga;
  (2011)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Ar vien populārāka kļūst vēlme uzturā lietot kvalitatīvus produktus, vēlme sekot savam veselības stāvoklim, iekšējai un ārējai enerģijai, kuru var izraisīt dabīgas un nekaitīgas pārtikas iegāde un lietošana uzturā. Tādēļ arī aug pieprasījums pēc iestādēm, kurās var to v...
 • Master thesis OPEN
  Kimonte, Ieva;
  (2012)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Pētījumā tika izvirzīti jautājumi, lai noteiktu gan korelatīvās saistības, gan personības Lielā Piecnieka faktoru prognostisko ietekmi uz subjektīvās labklājības afektīvo daļu, jeb pozitīvajiem un negatīvajiem afektiem eksplicītā un implicītā līmenī. Pētījumā tika izman...
 • Master thesis OPEN
  Gigola-Fjodorova, Jūlija;
  (2013)
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Maģistra darba nosaukums ir „Matemātika profesionālajā vidējā izglītībā”. Darbā ir pamatota profesionālas izziņas intereses izveidošanas nepieciešamība matemātikas apmācībā. Maģistra darbā izstrādāts atbalsta materiāls vidēja līmeņa profesionālo mācību iestāžu matemā...
Results per page: Sort by:
37,917 publications, page 1 of 3,792
Last index information