Content Provider: Theseus
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (23)
 • Access Mode (1)
 • Type (11)
 • Language (11)
 • Content Provider (49)
 • Collected From (46)
Content Provider: Theseus
(CSV)
 • Publication Date (23)
 • Access Mode (1)
 • Type (11)
 • Language (11)
 • Content Provider (49)
 • Collected From (46)
Results per page: Sort by:
145,626 publications, page 1 of 14,563
 • Karhuihin liittyvät turvallisuusriskit karhun katselu- ja kuvausmatkailussa

  Master thesis Finnish OPEN
  Tapaninen, Titta; (2010)
  Karhujen kuvaus- ja katselumatkailu on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut nopeasti kansainvälisesti kiinnostavaksi ohjelmapalvelutuotteeksi itäisen Suomen harvaan asutuilla seuduilla. Keinoruokinnalle perustuva toiminta on toistaiseksi keskittynyt rajavyöhykkeese...
 • Perinnönjaon oikaisu ja omaisuuden palautusvelvollisuus

  Bachelor thesis Finnish OPEN
  Lähdemäki, Laura; (2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee perinnönjaon oikaisua. Vuoden 2016 alusta tuli voimaan lakiuudistus perintökaareen, jossa käsitellään perinnönjaon oikaisua, kun kuolinpesään on ilmaantunut uusi osakas. Lakiuudistuksen myötä perintökaareen tuli uusi luku koskemaan perinnönj...
 • Maksuohjelman laatiminen velkajärjestelylain näkökulmasta

  Bachelor thesis Finnish OPEN
  Hyry, Jussi Y; (2010)
  OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala: Liiketalouden, aikuiskoulutus Koulutusohjelma: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon Tekijä(t): Hyry Jussi Y. Työn nimi: Maksuohjelma ja yksityishenkilön velkajärjestely ...
 • MILLAINEN ON HYVÄ SEIKKAILUKILPAILU? : SELVITYS UUDEN KILPAILUN MARKKINOISTA JA SISÄLLÖSTÄ

  Bachelor thesis Finnish OPEN
  Laakkonen, Timo; (2010)
  Tämän opinnäytteen tarkoituksena on selvittää Kainuun Liikunta ry:lle seikkailu-urheilijoiden ja kilpailuiden peruspiirteitä kilpailun suunnittelua ja markkinointia varten. Kainuun Liikunta ry:llä on paljon kokemusta erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisestä. Nyt v...
 • KOIVUKUITUPUU JA SUOMALAINEN METSÄTEOLLISUUS MUUTOKSESSA

  Bachelor thesis Finnish OPEN
  Vehmas, Heikki; (2010)
 • 20 kV Johtolähdön käyttö ja relekoestus opetusympäristössä

  Bachelor thesis Finnish OPEN
  Joensuu, Mikko; (2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Lapin ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan laboratorion keskijännitekojeistossa olevan johtolähdön käyttö. Työssä perehdyttiin sähkövoimatekniikan laboratorion 20 kV:n johtolähtöön, sen suojaukseen liittyviin komponentteihin, laitteistoon ja...
 • Budjetointipalvelupakettien kehittäminen ProAgria Pohjois-Savossa

  Master thesis Finnish OPEN
  Pitkälä, Joakim; Rönkkö, Nina; (2015)
  Tuottajahintojen lasku on vaikeuttanut monen maatilan arkea viime aikoina. Kustannukset ja tuotantopanosten hinnat eivät ole laskeneet samassa suhteessa kuin tuotteille maksettava hinta. Kun tuottajahintojen lasku ja kustannusten nousu yhdistetään poliittisiin kauppapak...
 • Sähkölaboratorion sähkötyöturvallisuus

  Bachelor thesis Finnish OPEN
  Ståhl, Henri; (2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella sähkölaboratorion sähkötyöturvallisuuteen vaikuttavia säädöksiä ja standardeja käyttäen apuna Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorion tiloja. Opinnäytetyössä tarkastellaan Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorion turv...
 • Raadollisuus ja taiteilijan ammatti

  Bachelor thesis Finnish OPEN
  Paavilainen, Maarit; (2015)
  Tässä opinnäytetyössä pohditaan taiteilijan ammattia tekemisen kokemuksen kautta, sekä yhdistetään oma tekeminen yleiseen taidekenttään. Raadollisuutta inhimillisenä piirteenä, ja sen läheisiä muotoja taidemaailmassa tarkastellaan myös. Työssä käsitellään toisaalta...
 • Rungon tuotannon tehostaminen

  Bachelor thesis Finnish OPEN
  Piipponen, Miika; (2014)
  Insinöörityö tehtiin NCC Rakennus Oy:n toimeksiantona. Työn tavoitteena oli selvittää menetelmät, joita hyödyntämällä elementtirakenteisen kerrostalon runko saataisiin pystytettyä entistä nopeammin. Elementtiasennuksen nopeuttamisen lisäksi oli kiinnitettävä huomiota ru...
Results per page: Sort by:
145,626 publications, page 1 of 14,563
Last index information