Filters (2 )
Download Results
39,533 research outcomes, page 7 of 3,954
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  HAN, Arş. Gör. İşık Aslı;
  Publisher: T.C. Adalet Bakanlığı

  Tüzel kişilik tanınmamış ve hukuk süjesi sayılmamış olan ticari işletmeyi ilgilendiren malvarlığının (fond de commerce) hukuki işlemlere konu olması ve özellikle devri bakımından özel bir hukuki rejim öngörülmüştür. Bu kapsamda tacirin ticari işletmeye özgülediği malvar...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  OKAY, Aydemir;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi
 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  , H. Haska; , A. Seim; , V. Tabaku; , E. Canaj;
  Publisher: Selcuk University

  Albania, with a total surface from 28 748 kmz, a small, but a very beautiful country, is located on the south eastern part of Europe, and concretely in Balkan Peninsula. As results of very good geographic positions and climatic conditions , as a Mediterranean country , ...

 • publication . Article . 1997
  Open Access Turkish
  Authors:
  TÜRENGÜL, Mustafa;
  Publisher: Anadolu Üniversitesi

  -

 • publication . Article . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  İNAN, Nurdan; İNAN, Selim;
  Publisher: Hacettepe Üniversitesi

  Bu çalışmada,Türkiye’nin kuzeydoğu kesimindeki bazı sığ denizel karbonat istiflerinde Selandiyen’in bentik foraminifer toplulukları tesbit edilmiştir. Bu topluluklardan, Laffitteina erki (Sirel), Kathina selveri Smout, Rotalia trochidiformis (Lamarck) ve Cuvillierina si...

 • publication . Article . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Bayrak, Rıza; Demirbaş, Ümit; Bıyıklıoğlu, Zekeriya; Akçay, Hakkı Türker; Kantekin, Halit;
  Publisher: KCST Founding Board

  Thenovel dinitrile compound (3) and peripherally tetra2-(4-benzyloxyphenyl)ethanol substituted metal-free (4), zinc(II) (5),cobalt(II) (6) and copper(II) (7) phthalocyanines were synthesized andcharacterizated for the first time in this study. Electrochemicalcharacteriz...

 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  YILDIRIM, Özgün; ÖZTÜRK, Mustafa;
  Publisher: Ortadogu Medical Journal

  Piezoelectric surgery is a relatively new technique that provides safe and effective osteotomies using piezoelectric ultrasonic vibrations, and every day new devices with new features are produced and marketed. Piezosurgery instruments have superior properties compared ...

 • publication . Article . Research . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akşit, M Arif; AKARCA, Yaşar;
  Publisher: Eskişehir Osmangazi University

  Varlık, ölümden sonra da süren bir boyuttur. Binom kavramını matematikte ilktanımlayan kişi olup, bilimsel boyutu ile öne çıkmaktadır. Mühendislik boyutu olankişilerin, soyut kavramlar konusunda geri planda olduğu veya olabildiğiöngörülürken, felsefe ile uğraşısı onu fa...

 • publication . Article . 2013
  Open Access
  Authors:
  İMAMOĞLU, Abdullah Taha;
  Publisher: Bilim ve Sanat Vakfı

  Cumhuriyet dönemi hadis araştırmalarının muhtevasını Osmanlı dönemi bağlamında incelemek ve bu konuda yapılan araştırmaları bibliyografik olarak zikretmek bu makalenin ana temasıdır. Osmanlı devrinde eser veren bilginlerin çoğu hem aklî hem de naklî ilimlerde eserler or...

 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  KOÇ, Bekir;
  Publisher: Bingol Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi

  Tuketim Toplumunda Metalastirilan Dini Yeniden Okuma Onerisi: Bireyin Dine Yabancilasmasi Uzerine Bir Giris * A Proposal for Reconsidering the Religion Commodified in the Consumer Society: An Introduction to the Individual's Alienation to Religion Bekri Koc, Arastirma G...

39,533 research outcomes, page 7 of 3,954
Last index information