Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (6)
 • Type (13)
 • Language (11)
 • Community (7)
 • Content Provider (100)
  Clear
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (6)
 • Type (13)
 • Language (11)
 • Community (7)
 • Content Provider (100)
  Clear
Download Results
38,695 research outcomes, page 3 of 3,870
 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  ALTUNÇ, Mehmet Sinan;
  Publisher: Türkiye Adalet Akademisi

  Yargılanmanın yenilenmesi ve bireysel başvuru birbirlerinden farklı iki müessesedir. Ancak yargılamanın yenilenmesi talebi yapılmasından sonra verilecek kararın, bireysel başvuru bakımından birtakım hukuki meseleler yaratması mümkündür. Yargılamanın yenilenmesi talebini...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  BOZYOKUŞ, Hülya; İYİGÜN, Esen; EZENTAŞ, Ridvan;
  Publisher: Oregda

  Bu araştırmanın amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ve girişimcilik dersi hakkındaki düşünlerini incelemektir. Bu çalışmada, öğrencilerinin demografik yapısı ve girişimcilik hakkındaki düşünceleri ile Girişimcilik eğilimi ve girişimcilik dersi...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  BABACAN, Hasan; BAŞ, Ramazan;
  Publisher: SEVİLAY ÖZER

  Bumakalede Burdur’un İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki zirai durumu sözlü veyazılı tarih kaynaklarına istinaden ortaya konulmuştur. Burdur’da yetiştirilentarımsal ürünler ile hayvancılık ele alınmış, ziraatın gelişmesi için alınanönlemler ile ziraata zarar veren hastalık...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  KAYMAK, Burcu;
  Publisher: Hilmi DEMİRKAYA

  The purpose ofthis research; The aim of this course is to determine the opinions ofprospective social studies teacher candidates about the use of historicalnovels in undergraduate education. Qualitative research method and phenomenolicalresearch design was used in the r...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  BÜYÜKŞEKERCİ, Murat; YILMAZ, Ömer Hınç; YILMAZ, Fatma Meriç;
  Publisher: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

  Aim: Neural tube defects NTD constitute one of the most common congenital malformations of the central nervous system which originate during embryogenesis. The failure in the morphogenetic process of neural tube closure results with NTD. Genetic and environmental factor...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  GENÇOĞLU, Mustafa; AKKAYA, Kader;
  Publisher: Eskişehir Osmangazi University

  Bu makalede 1831-1842 yılları arasında Uşak şehirmerkezinin nüfus yapısı incelenmektedir. Uşak, o dönemde Kütahya sancağınabağlı bir kazaydı. Bu araştırma, Osmanlı Arşivlerinde yer alan dört nüfusdefterine dayanmaktadır. İlk olarak, bu kayıtlar Osmanlı Türkçesinden Türk...

 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  DEĞIRMENCI, Kübra; KOÇAK BÜYÜKDERE, Ayşe;
  Publisher: Journal of International Dental Scienes (BEUN)

  Tam seramik restorasyonların ışık iletimi doğal diş yapısına benzer biçimde olduğu için üstün bir estetik sonuç sağlar. Tam seramiklerin yüzey pürüzlülüğü klinik başarı ve ışığı yansıtması açısından önemlidir. Klinik kullanımdan önce yüzey pürüzlülüğü ve translusensi il...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Duran, Lütfi;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi

  ÖZET

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  DEMİR, Günce;
  Publisher: Çağatay SARP

  Bu çalışmanın amacı, bir taşra kentinde eşraf olarak bilinen kişilerin birstatü grubu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine bakmak ve ayrıcatoplumsal hiyerarşideki sosyal konumları açısından “eşraf”ı kavramlaştırmaktır.Çalışmanın bir diğer amacı da Türkiye’de ...

 • publication . Article . 1996
  Open Access Turkish
  Authors:
  HAROVA, Gökhan; ERÇİN, Cengiz; İLBAY, Konuralp; ÖZORAN, Yavuz; BAYKAL, Süleyman;
  Publisher: Kocaeli University

  Serebralmeningiomların gliomlarla simultane birlikteliği oldukça ender olarak görülmektedir.Klinik ve radyolojik  bulguların uyumsuzolması dolayısıyla tanı güç olabilir. Bu ilginç birlikteliği açıklamak için birçoketyogenetik hipotez ileri sürülmüşse de rastlantısal koi...

38,695 research outcomes, page 3 of 3,870
Last index information