Publication Date: 1986
(CSV)
Filter By:
 • Funder (7)
 • Project (72)
 • Publication Date (1)
 • Access Mode (4)
 • Type (19)
 • Language (44)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
Publication Date: 1986
(CSV)
 • Funder (7)
 • Project (72)
 • Publication Date (1)
 • Access Mode (4)
 • Type (19)
 • Language (44)
 • Community (1)
 • Content Provider (100+)
 • POMERANJE IZGOVORA OD »GORNJE« KA »DONJOJ« VARIJANTI

  Other literature type Croatian OPEN
  VLADISAVLJEVlĆ, Spasenija; (1986)
  Dva su uobičajena načina izgovora glasova š, ž, č i dž u srpskohrvatskom: »gornji« (apikalni), »tvrdi« — s vrhom jezika prema alveolama i »donji« (predorsalni)f »umekšaniji« — s vrhom jezika prema donjim sjekutićima. Ispitujući izgovor tih glasova 1960. godine, autorica...
 • (
Last index information