Download Results
69 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Article . 2013
  Open Access English
  Authors:
  Kamile ULUKAPI; Sabriye ATMACA;
  Publisher: Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

  Capparis spp. is the one of the important plants for Mediterranean countries because of its high tolerance to marginal environmental conditions as poor soil and high temperature. However, in the first year germination percentage is low due to seed coat dormancy. Effects...

 • publication . Article . 2012
  Open Access English
  Authors:
  UZUNOĞLU BULDUK, Emine; ERDAL, İbrahim;
  Publisher: Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

  Bu araştırmada; bazı çilek çeşitlerinin besin elementi içeriklerini yaprak ve meyve analizleriyle incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla, Selva, Osmanlı, Yalova-15, Cavendish, Camarosa ve Arnavutköy, Rapella, Seascape çeşitleriyle, bunların melezlerinden örnekler alınmıştı...

 • publication . Article . 2014
  Open Access English
  Authors:
  ALTINTAŞ, Neşe; ÖZÇELİK, Ahmet;
  Publisher: Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

  Farmers’ demand of tractor, buying attitudes and satisfaction of tractor use are very important determinant for the decision makers in the sector. It is necessary that to be research of conditions of tractor use in farms and to be achieved certain data for efficient use...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Elif Işıl DEMİRTAŞ; Filiz ÖKTÜREN ASRİ; Cevdet Fehmi ÖZKAN; Nuri ARI;
  Publisher: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

  Yürütülen bu araştırma ile Afyonkarahisar İli’ndeki kiraz üreticilerinin bireysel ve işletme özellikleri incelenerek, iyi tarım uygulamalarını (İTU) benimsemede etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Afyonkarahisar İli’nde kiraz üretimi yapan üreti...

 • publication . Article . 2015
  Open Access English
  Authors:
  ÖRS, Selda; EKİNCİ, Melek;
  Publisher: Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

  Drought stress has been an important issue nowadays in plant production because of the decline in quantity and quality of water resources in the world and it leads to alter the normal physiological function of the economically high valued plants. This situation makes cu...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zeliha GÖKBAYRAK; Gökhan SÖYLEMEZOĞLU; Ali ERGÜL;
  Publisher: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

  Vitis vinifera L. cultivars have to be grafted on American grape rootstocks due to phylloxera and nematode damages, which makes it obligatory to determine their graft compatibility in a vineyard. For this purpose, any of four formulae developed by Perraudine, Branas, Sp...

 • publication . Article . 2014
  Open Access English
  Authors:
  ÇETİN, Metin;
  Publisher: Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

  Bitki ıslahında temel yaklaşım, bitkinin tüm genetik potansiyelini göstermesini mümkün kılmaktır. Bunun yönteminin de bitkinin yetişme dönemi boyunca sağlığını korumak, hastalık ve zararlılara karşı direncini arttırma yoluyla sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla 1...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ertuğrul TURGUTOĞLU; Şenay KURT; Gülay DEMİR;
  Publisher: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

  Effects of Common sour orange and Troyer citrange rootstocks on fruit quality properties were researched for Fina and Clemanules varieties and 64, 68, 90 Clementine types. These varieties and types grafted on Sour orange and Troyer citrange rootstocks were planted in 19...

 • publication . Article . 2014
  Open Access English
  Authors:
  BAŞTUĞ, Ruhi;
  Publisher: Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

  Because drip irrigation normally supplies water to a specific part of the soil volume occupied by plant, limited areas to be wetted in soil volume near each emitter or along each lateral line. This is an important context for irrigation system design, operation and mana...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Köksal AYDİNŞAKİR; Ercan GÜRBÜZ; Özgül KARAGÜZEL; Ayşe Serpil KAYA;
  Publisher: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

  Bu araştırma, bazı çim türlerinde kısıntılı sulama suyu düzeylerinin su tüketimine ve görsel kalite üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2008 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. Çalışmada, Seaspray ve TifBlair olmak üzere iki ...

69 research outcomes, page 1 of 7
Last index information