(CSV)
Filters
Keywords:2602-4594
Filter By:
 • Publication Date (3)
 • Access Mode (1)
 • Type (2)
 • Language (1)
 • Content Provider (3)
 • Collected From (2)
(CSV)
Filters
Keywords:2602-4594
 • Publication Date (3)
 • Access Mode (1)
 • Type (2)
 • Language (1)
 • Content Provider (3)
 • Collected From (2)
Results per page: Sort by:
33 publications, page 2 of 4
 • Article Turkish OPEN
  DAĞLI, Hacı;
  (2019)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  In this study, conditional compound sentencestructures of South-East (Uzbek Turkish, Uyghur Turkish) and South-West (TurkeyTurkish, Azerbaıjan Turkish, Turkmen Turkish and Gagauz Turkish) Group TurkishDialects were compared and different and common aspects were tried to...
 • Article OPEN
  KARAKAŞ, Ayhan;
  (2017)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  The aim of this study is to inform about theorganization and functioning of Akhism and its effects on the social,economical and business life regulation. The research is a literature study.Akhism takes on the identity of a non-governmental organization, both providinga ...
 • Article Turkish OPEN
  MERCİMEK, Şehriban;
  (2018)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  The efforts by bureaucratic elites to bring the elected political power under tutelage by using thedomestic political conflicts within the country as an excuse has turned into an increasing & repetitive viciouscircle since the 1960's. This tutelage approach...
 • Article Turkish OPEN
  AĞRAŞ, Süleyman; GENÇ, Emre;
  (2018)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  Buaraştırmanın amacı, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik sendromunu anlamak,çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin tükenmişlik sendromu ile arasındaanlamlı bir ilişkinin olup olmadığını analiz etmektir. Bu amaçla nitel biraraştırma tasarlanmış ve Düzce’de bulunan bir...
 • Article Turkish OPEN
  ASLAN, Yakup;
  (2018)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  The case of Enron is a casethat has not only affected the US but the whole world as of the period it wasexperienced. The necessity of internal control and internal control systems tobe freed from superficiality and professionally came to the agenda. Internalaudit can be...
 • Article Turkish OPEN
  DEMİREL, Nuri;
  (2018)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  Bu çalışmanın amacı kent dışıkırsal alanların gelişmişliğini; ekonomik, demografik, işgücü, çevre, cinsiyetve sosyal yaşam, siyasal katılım vb. fenomenlerden hareketle çözümlemektir.Kırsal kalkınma olgusu günümüz itibariyle yerel gündemleri aşarak uluslararasıbir boyut ...
 • Article Turkish OPEN
  YILDIZ KAYA, Pelin; ÖZTEL, Ahmet;
  (2018)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  Bu çalışmada, bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi ile otomotiv sektöründe kurumsal sürdürülebilirlik performansı analizi yapmak amaçlanmıştır. Çalışmada ÇKKV yöntemi olarak Gri İlişkisel Analiz, kriter önem düzeylerini belirlemek için Entropi yöntemiyle ağırlıkl...
 • Article OPEN
  CEYHAN, M. Said; KOÇ YILDIZ, Seçil;
  (2017)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  Bu çalışmanınamacı, Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında bütçe açıkları belirleyicilerindenbüyüme, enflasyon, istihdam, işsizlik ve döviz kurunun açıklar üzerindekietkisinin ekonometrik analizlerle ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada ADF birimkök testi ile serilerin durağ...
 • Article OPEN
  ÖZ, Yaşar; YAVUZ, Hasan;
  (2017)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  In this study, the relationship between the personality traits and theaccounting profession tendencies of the students studying at the BartınUniversity Vocational School, Business Management and Accounting programs wasexamined. For this purpose, the survey was implement...
 • Article Turkish OPEN
  KETBOĞA, Metin;
  (2019)
  Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
  The aim of thisstudy is to determine the foreign exchange risks arising from foreign trade andto investigate the foreign exchange risk protection methods and to offersolutions to these risks. In the study, intially exchange rate volatility  and its effects which experie...
Results per page: Sort by:
33 publications, page 2 of 4
Last index information